Történelem

Gergely András - Széchenyi István

Széchenyi István

Gergely András

Könyv
Kalligram kiadó, 2006
208 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9788071498667
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gergely András - Széchenyi István
Gergely András - Magyarország története a 19. században
Gergely András - Széchenyi István
Gergely András - Magyarország története a 19. században
Gergely András - Széchenyi István
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Gergely András a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem történész professzora, a XIX. század magyar és közép-európai történetének ismert kutatója. Széchenyiről számos tanulmányt publikált.
*

Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István (Bécs, 1791. szeptember 21. – Bécs, Döbling, 1860. április 8.) politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarnak” nevezett. Eszméi, tevékenysége és hatása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény alapítója és névadója.
*

A szerző ebben a művében az író Széchenyi pályáját rajzolja meg. A legnagyobb magyar a magyar irodalom egyik legterjedelmesebb, több ezer oldalt kitevő írói életművét hagyta ránk, amelynek alapzatát gondolatainak, vívódásainak páratlan őszinteségű dokumentumai, 1814-1860 között vezetett naplói alkotják.

A naplóval folytatott párbeszéd vezette el Széchenyit a nyilvános megszólaláshoz, nagy reformműveinek megalkotásához. A pályakép megvizsgálja az író Széchenyi világnézetét, műveinek szerkezetét, stílusát, alkotó módszerének jellegzetességeit. Az időrendben haladó tárgyalás elvezet az 1840-es évek vitatkozó Széchenyijéhez, megismerhetjük belőle a Kossuthtal folytatott polémiáját.

1848-ban az írásokban is lecsapódó, összeomláshoz vezető külső és belső konfliktusokat elemzi a szerző, majd minden eddiginél alaposabban tárja fel Széchenyi 1850-es évekbeli, úgynevezett döblingi korszakát, amelynek legterjedelmesebb művét, a magyar irodalom legnagyobb szatirikus alkotását, az ún. Nagy Magyar Szatírát köszönhetjük. Az író Széchenyi mögül felsejlik az alkotó ember, a politikus, a reformer képe is - hiszen az író Széchenyi világa maga a reformkor, a tettekben, eszmékben, konfliktusokban gazdag XIX. század.”
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETŐ
• Írás és naplók - az első művek;
• A „hármas pyramid”;
• Szakíró - publicista - vitaíró;
• Írói világkép - válság - összeomlás;
• Döbling;
• Kronológia;
• Irodalmi tájékoztató;
MELLÉKLET;

*
A „Széchenyi István” című ezen kiadványt a legnagyobb magyar műveiről és műveinek hatásmechanizmusairól informálódni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Széchenyi István gróf élete és kora.
Széchenyi Szerbiában - 1830.
Széchenyi összeomlása. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Mesén innen, mesén túl Czakó Gábor 2,990 Ft 2 691 Ft
A modern gladiátor Hyrum W. Smith 1,450 Ft 1 305 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből Palló Imre 1,800 Ft 1 620 Ft
Ünnepek háza Kányádi Sándor 3,290 Ft 2 961 Ft
Az iszlám hódítások és a kalifák uralma Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez Pomogáts Béla 3,300 Ft 2 970 Ft
Az örök karácsony Szabó Dezső 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^