Politika

Gaucsík István - A jog erejével

A jog erejével

Gaucsík István

A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918-1938

Könyv
Kalligram kiadó, 2008
516 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9788081010781
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gaucsík István - Az állameszme kritikusa
Gaucsík István - A jog erejével
Gaucsík István - Az állameszme kritikusa
Gaucsík István - A jog erejével
Gaucsík István - Az állameszme kritikusa
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 390 Ft
Internetes ár: 2 882 Ft
GAUCSÍK ISTVÁN szerző (Ipolyság, /Szlovákia/ 1973. -) 2007-től az ELTE, 2008-tól a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének a doktorandusza és tudományos munkatársa. Tanulmányaiban a szlovákiai magyarság gazdasági és szociális helyzetével, a kisebbségi gazdasági szervezetépítéssel, a gazdasági és politikai hatalom összefonódásának a problémaköreivel foglalkozik.
*

Ez „A jog erejével” című fontos dokumentum-gyűjtemény, amely a kisebbségi gazdasági érdekvédelmet felvállaló szlovákiai magyar szervezetekkel foglalkozik, nemcsak hiánypótló, de szemléletformáló munka is lehet. A bemutatott intézmények kapcsolatban álltak az országos, illetve az állami, többségi irányítású gazdaságpolitikai irányvonalat befolyásoló szervezetekkel, és a kisebbségi társadalomszervezésben is fontos szerepet kaptak.

Gaucsík István a legfontosabb elméleti kérdésekkel és a szervezetek történeti fejlődésével, illetve a hálózatteremtés kérdéseivel terjedelmes bevezető tanulmányban foglalkozik.

Továbbiakban a kötet olyan dokumentumokat, tanulmányokat, beszámolókat és értékeléseket tartalmaz, amelyek az eddigi történészi érdeklődés perifériáján mozogtak, mindemellett a szlovákiai magyar kisebbség történetében megkerülhetetlenek.

Az összeállító túllép az egyoldalú sérelemtörténeten – miközben nem szépíti a történteket –, hiszen az intézményépítést kutatja...

Megközelítésében külön hangsúlyt kap a hatalmi szándékok, a gazdasági szféra és a politikum kapcsolatrendszere, a foglalkozási rétegek önszerveződése és az autonómiával bíró közösségi formák vizsgálata.

A kötet újdonsága, hogy a szlovákiai magyar gazdasági szervezetek impériumváltás előtti és utáni fejlődésképét is bemutatja, rámutat az integráltságuk viszonyrendszerére, az államgazdaságban betöltött szerepükre, miközben a magyar kisebbségtörténeti kutatások politika központúságát kerülve a gazdasági alrendszer saját játékszabályait helyezi előtérbe.
(Bárdi Nándor)
*
A gazdasági önszerveződéssel kapcsolatos témakörök és dokumentumok az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A KISEBBSÉGI GAZDASÁGI ÉRDEKKÖZÖSSÉG kialakításának útjai;
DOKUMENTUMOK;

KISEBBSÉGI GAZDASÁGI SZERVEZETÉPÍTÉS;
• Szövetkezeti mozgalom (...);
• Gazdasági egyesületek (...);
• Kisipar és kiskereskedelem (...);
• Pénzintézetek (...);

Hivatkozott irodalom;
A dokumentumok forrásjegyzéke;
A képek forrásjegyzéke;
Mutatók: (Személynév mutató. Földrajzi nevek mutatója. Intézmények mutatója.);
Képek;

*
„A Jog Erejével” című ezen kiadványt az 1918-tól 1938-ig terjedő időszakban a szlovákiai magyarság önszerveződése és a dokumentumok iránt a fenti tartalomnak megfelelően érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948.
Szlovákia története.
Főhatalomváltás Pozsonyban, 1918-1920.
A határ megindul...
A revíziós gondolat.
*
Huszár Tibor: Prága • Budapest • Moszkva.
Simon Attila: Küzdelem a városért (Pozsony).
Czoch Gábor: A városok szíverek (Kassa).
Kocsis Aranka: Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban. Városodás és etnicitás a XX. századi Pozsony szélén.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 390 Ft
Internetes ár: 2 882 Ft
Blue irományai Perjéssy Horváth Barnabás 3,000 Ft 2 700 Ft
Szómúzeum Hajdu Endre 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyarország anno és most - 2020-as FALINAPTÁR 1,990 Ft 1 791 Ft
A kiválóság tíz titka Denis Waitley 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése Hóman Bálint 2,200 Ft 1 980 Ft
Vaddisznók törték a törökbúzát Dancs Rózsa 2,900 Ft 2 610 Ft
Lakitelek 1987 Agócs Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
Mesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak Mátyás Szabolcs 3,200 Ft 2 880 Ft
Az államiság megőrzése 3,200 Ft 2 880 Ft
Bűn és bűnhődés Dosztojevszkij F.M. 4,599 Ft 4 140 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^