Antropológia, Őstörténet

Hunnivári Zoltán - Anti-Kristó

Anti-Kristó

Hunnivári Zoltán

A kettős honfoglalás elméletének tudatalatti bebozonyítója Kristó Gyula professzor

Könyv
2001
323 oldal, Puha kötésű ragasztott
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hunnivári Zoltán - A megteremtődött földrajzi keret, amelyben a magyarok megtelepedhettek...
Hunnivári Zoltán - Magyar Atom
Hunnivári Zoltán - Hungária új történelmi atlasza
Hunnivári Zoltán - Hungár naptár
Hunnivári Zoltán - A kavar kérdés új megvilágításban
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
„A történészt történésszé a szakmai ismeretek birtoklása teszi. Mindenekelőtt az, hogy a múlt vallatása során forrásokkal dolgozik, képes arra, hogy a kútfőket feltárja, értelmezze belőlük, a múltat rekonstruálja.”
*

• ...„Vajon a román, a német, a szlovák stb. kutató nem ugyanezt állítja magáról?

Ettől elvonatkoztatva, valószínűsíthetjük, hogy a történész kvalitása sem elhanyagolható, függetlenül attól, hogy az tehetségből, vagy nagy szorgalomból fakad.

E gondolat egyben üzenet is az olvasónak, mert biztos lehet abban, hogy a témában éppen a „legjobb” történeti művet tartja a kezében, egy minden zavaró értelemtől mentes szakmai értekezést!
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

• A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG 870-IG. A magyarság a 9. század előtt fejezet vizsgálata...;
• A 9. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYARSÁGA FEJEZET vizsgálata...;
• AZ EDDIG VIZSGÁLT KRISTÓ-FÉLE TÖRTÉNELEM bírálata...;
• A KONSTANTIN LEGENDA HOZADÉKA...;
• A HONFOGLALÁS ELŐZMÉNYEI A FORRÁSOK TÜKRÉBEN...;
• A MAGYAROK ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS előtt fejezet vizsgálata...;
• A honfoglalás közvetlen előzményei fejezet vizsgálata...;
• HONFOGLALÁS ÉS BETELEPEDÉS 907-IG ...;
• A honfoglalás lefolyása fejezet vizsgálata...;
• A honfoglaló magyarok fejezet vizsgálata...;
• A KETTŐS HONFOGLALÁS TUDATALATTI BIZONYÍTÁSA...;

*
Az „Anti-Kristó” című ezen kiadványt Hunnivári Zoltán alábbi szavaival ajánljuk:

„A modern tudománynak az a feladata, hogy a valóságot rekonstruálja. Remélem, e könyv úgy tett eleget vállalt faladatának, hogy a tudomány szempontjai alapján és módszereivel elemezte a forrásokat (és Kristó forrásmódosításait), kritikusan megszűrte, átrostálta e nagytekintélyű professzor (...) állításait (...) és a számunkra tökéletesen elegendő források, valamint az eddig összegződött régészeti és antropológiai ismeretanyag alapján, pontosan újrateremtette a valóságot az értelem számára.”
*
Ajánlott:

Hungár naptár.
Anti-Kristó.
Hungária új történelmi atlasza.
A végső visszaszámlálás The Final Countdown.
Magyar Atom.
Sosem volt római pápák jegyzéke és oklevelei.
A megteremtődött földrajzi keret, amelyben a magyarok megtelepedhettek... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Országok úrnője - Magyarország romlása Ferdinandy Mihály 3,200 Ft 2 880 Ft
Európa-szigetcsoport Karl Schlögel 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Jókai - Szótár I-II. 5,990 Ft 5 391 Ft
A turul monda és a kazár nagyfejedelem Róheim Géza 1,750 Ft 1 575 Ft
Modern, diplomás nő a Horthy-korban Papp Barbara Sipos Balázs 3,500 Ft 3 150 Ft
Blue Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
Melegszívű fegyelmezés Kim John Payne 3,360 Ft 3 024 Ft
Májusi ének 1919 2,990 Ft 2 691 Ft
Túlélni - Nácivilág Magyarországon - Szibériai Robinsonok Soros Tivadar 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^