Filozófia

Farkas Zoltán - Vlagyimir Szolovjov

Vlagyimir Szolovjov

Farkas Zoltán

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
456 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857971
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Farkas Zoltán - Vlagyimir Szolovjov
Farkas Zoltán - Áldozat és égberagadás
Farkas Zoltán - Kárpátalja Útikönyv  Lemberg és Csernovic
Farkas Zoltán - Krakkó
Farkas Zoltán - Szlovákia
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
A filozófusportrékat felvonultató sorozat 2012-ben kiadott ezen akkor legújabb darabja a hazánkban is népszerű orosz vallásbölcselőről szóló első magyar nyelvű nagymonográfia.

Részletesen ismerteti Szolovjov életét, műveit, s a társadalmi-szellemi környezetet, amelyben alkotott.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• VLAGYIMIR SZOLOVJOV ÉLETÚTJA:
(Gyermekévek. Az első tanulmányok (1864-1874). Egyetemi évek, teológiai tanulmányok (1869-1874). Magiszteri dolgozat (1874). Első külföldi út (1875-1876). A doktori disszertáció időszaka (1876-1880). Búcsú a katedrától. A nyolcvanas évek. Az utolsó évtized. „Nehéz az Úr dolga.”);

• FILOZÓFIAI KITEKINTÉS:
(A modern orosz bölcselet forrásvidéke. Szolovjov eszmélődésének filozófiai közege. A filozófia és az ortodoxia kapcsolattörténete a XIX. században. Kik hatottak Szolovjovra?);

• TEORETIKUS BÖLCSELET - FELADAT ÉS A CÉL;

• A RENDSZER KÖRVONALAZÁSÁNAK ELSŐ KÍSÉRLETE:
(...)

• A SZOLOVJOVI SOPHIA TAN HATÁSTÖRTÉNETÉRŐL
- A TEORETIKUS BÖLCSELET ÚJABB ASPEKTUSAI
- ELŐADÁSOK AZ ISTENEMBERSÉGRŐL;
(...)

• A TEORETIKUS BÖLCSELET FINOMÍTÁSA,
FELÜLVIZSGÁLATA
- A SZOLOVJOVI TÖRTÉNETBÖLCSELET
- AZ EGYETEMES TEOKRÁCIA ESZMÉJE;

• SZOLOVJOV ORGANIKUS ETIKÁJA
- SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV ETIKA
- ÚTBAN A TEOKRATIKUS ÁLOM FELÉ
- EMBER, KÖZÖSSÉG, MINDENEGYSÉG
- AZ UTÓPIA BŰVÖLETÉBEN
- ERÉNYEK ÉS LELKIISMERET;

• SZOLOVJOV A KÖLTŐ ÉS ESZTÉTA
- ESZTÉTIKAI VIZSGÁLÓDÁSOK
- PUBLICISZTIKA ÉS KÖLTÉSZET
- A KÖLTŐ - A SZERELEM ÉS A SZERETET
ORGANIZÁLÓ EREJE;

• A HÁROM BESZÉLGETÉS ÉS AZ ANTIKRISZTUS története;
(...)

• AZ UTÓKOR A SZOLOVJOVI ÉLETMŰRŐL
- SZOLOVJOV MAGYARORSZÁGI RECEPCIÓJA
- ÖSSZEGZÉS, AZ ÉLET FILOZÓFUSA
- A SZOLOVJOVI RENDSZER;

*
A „Vlagyimir Szolovjov” című ezen kiadványt az orosz filozófus élete és munkássága iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akinek bölcselete a XIX. század humanizmusától a progressziótól átjárt gondolatvilágban fogant, és egy olyan, a minden egységre épülő világ-élet terv megvalósítására irányult, amely az élet és a lét összes aspektusát egyetlen organikus egésszé kívánta szintetizálni... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Magyar ősmesék Bíró Lajos 4,800 Ft 4 320 Ft
Respekt Inti Chavez Perez 2,990 Ft 2 691 Ft
Nem adhatok mást, csak mi lényegem Madách Imre 1,400 Ft 1 260 Ft
A vízöntő kor embere Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Mesék az élet csodáiról Boldizsár Ildikó 3,490 Ft 3 141 Ft
A felfedezett mágia 2,300 Ft 2 070 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Reménytelen szerelem Karinthy Frigyes 2,400 Ft 2 160 Ft
Akasha-krónika Wictor Charon 1,850 Ft 1 665 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^