A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Irodalom

Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége

Az írás és az olvasás felelőssége

Németh Pál

Protestáns művelődés Magyarországon

Könyv
Mundus kiadó, 1998
194 oldal, Puha kötésű ragasztott
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége
Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége
Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége
Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége
Németh Pál - Az írás és az olvasás felelőssége
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
NÉMET PÁL tizenöt év tanulmányait, esszéit gyűjtötte össze. Művét az édesapja emlékének ajánlja, aki Somogyjádon volt lelkész.

Talán nem véletlen, hogy a somogyjádiak kérésére írta meg Illyés Gyula az „Éden elvesztése” c. oratóriumát, miként ezt Czine Mihály írta az előszavában. Czine sose volt csupán tudós egyetemi tanár, hanem úgyszólván a magyarság képviselője. Később a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, majd az országos zsinat világi elnöke.

Nagyon pontosan fogalmaz a bevezetőben, amikor az alábbiak szerint méltatja a szerző gondolkodásmódját, stílusát.

„Minden sora a fölkészült, problémákat látó, felelősen gondolkodó református írástudóról beszél. Alku nélkül néz szembe a felismert kérdésekkel, a kétezer éves keresztyén kultúra ismeretében. Tudja, hogy a teológiában is van műveltségi értékhierachia: legfontosabb a Szent-írás, s utána következnek az egyházatyák, a reformátorok, hitvallásaink. De mindent és mindenkit ismer, aki és ami szükséges a gondolkodáshoz, az ítélet-alkotáshoz... Németh László mondta: „a rügyektől a gyökerekig.”

S kitekint az iszlám műveltségre is... „A világ dolgait egységes egészként, a világ eseményeit összefüggő folyamatként fogja fel, a Soli Deo Gloria hitében.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Czine Hihály : Tudós és tiszteletes;
Képek jegyzéke;
• I.
VALLÁS ÉS IGAZSÁG:
(Az írás felelőssége. Az olvasás felelőssége. Önbecsülés és a másik tisztelete. Az igaz és a hamis próféta. Hamis reménység és hazug áldozat. Vallás és igazság I-II. Hitvallás a tagadásban.);

• II.
KERESZTYÉN KULTÚRA - KERESZTYÉN TÁRSADALOM:
(A Theológiai Szemle megújítása és református egyházunk teológiai megújulása. Keresztyén kultúra - keresztyén társadalom. Hazugság és árulás. Kinek van szüksége rá? „A csúfolódók székében”. Patientia Sanctorum.);

• III.
HIT ÉS LÁTÁS:
(„Ha a te fiad megkérdez téged...”. „Mielőtt lettünk, tiéid voltunk...”. Hit és látás. Üres sír - élő Jézus. „... az Isten járt előttem...”. „Szózatunk kihat az egész földre”. „Micsoda az ember?”. Ami megromol és ami újul. Szív és száj - hit és imádság. „... de ha nem tenné is...”);

• IV.
TUDOMÁNY ÉS ERKÖLCS:
(Kőrösi Csoma Sándor emlékezete születésének kétszázadik évfordulóján. Varga Zsigmond emlékezete. A történelem és a Szentírás. Egyetemes válság - az ember válsága.);

• V.
AZ ÓSZÖVETSÉG VILÁGA:
(Az ókori keleti népek költészetének hatása a zsoltárokban. A négybetűs istennév (Tetragrammaton) lefordításának lehetősége és kötelessége az Exodus 3:14 alapján.);

• VI.
AZ ISZLÁM VILÁGA:
(Az iszlám. Az iszlám - társadalmi rendszer. „Az emberek alusznak, s a halállal ébrednek csak föl.” (Az iszlám vallás és az ember halála./. Európa és az iszlám.);

A kötetben közölt írások eredeti megjelenésének adatai;

*
„Az Írás és az Olvasás Felelőssége” című ezen kiadványt a magyarországi protestáns művelődés, a fölkészült, problémákat látó, felelősen gondolkodó református írástudó gondolatai iránt érdeklődő, azokat megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Erdélyi szarvasok és medvék nyomában Thurn-Rumbach István 2,500 Ft 2 250 Ft
Bevezetés a szellemtörténetbe Joó Tibor 2,600 Ft 2 340 Ft
Lélek és világegyetem Grandpierre Attila 2,500 Ft 2 250 Ft
A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Az imádság a menny kapuja - Oratio est clavis coeli Udvarhelyi Olivér 3,200 Ft 2 880 Ft
A hunok öröksége Marácz László Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
Új esély a szerelemre Dr. Sol Gordon, Elaine Fantle Shimberg 2,390 Ft 2 151 Ft
Puszták népe Illyés Gyula 990 Ft 891 Ft
Hárún és a mesék tengere Salman Rushdie 2,990 Ft 2 691 Ft
Úgy szereti Isten a világot Szedmák András 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^