Történelem

Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969

A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969

Maruzsa Zoltán

Összegzés és dokumentumok

Könyv
LHarmattan kiadó, 2013
234 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632366135
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969
Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969
Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969
Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969
Maruzsa Zoltán - A német újrafegyverkezés és a hidegháború 1945-1969
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 430 Ft
DR. MARUZSA ZOLTÁN szerző 1977-ben született. Az ELTE BTK történelem, német és politikaelmélet szakán végzett 2001-ben. Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrációig 1945-1995 című doktori disszertációját 2005-ben védte meg. 2003-tól a bajai Eötvös József Főiskola oktatója, 2008-tól az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének adjunktusa...
*

A könyv a német újrafegyverkezés kérdését a hidegháború korszakába illesztve követi nyomon 1945-től az 1960-as évek végéig.

A nemzetközi környezet elemzésén túl bemutatja az NSZK és az NDK fegyverkezéssel kapcsolatos tevékenységét, továbbá érintőlegesen Ausztria újrafegyverkezését is. A katonai dimenzió bemutatásán túl a kutatás kifejezett célja volt, hogy foglalkozzon: a kérdéskör diplomáciai és gazdasági vonatkozásaival, továbbá az újrafegyverkezést támogató és ellenző törekvésekkel, de figyelmet szentelt a Magyar Népköztársaság kormányának és társadalmi szervezeteinek ezzel kapcsolatos lépéseire is.

A könyvben publikált források többsége első alkalommal olvasható magyar nyelven.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• DEMILITARIZÁCIÓ;
• NÉMET ÚJRAFEGYVERKEZÉS ÉS DIPLOMÁCIA:
(Az újrafegyverkezés nemzetközi környezete. Az első német fegyveres alakulatok létrejötte. Újrafegyverkezés a Németországi Szövetségi Köztársaságban. Újrafegyverkezés a Német Demokratikus Köztársaságban. Az újrafegyverkezés és Ausztria. A német újrafegyverkezés értékelése.);

• HARC A NÉMET ÚJRAFEGYVERKEZÉS ELLEN:
(A német újrafegyverkezés ellenzői és tevékenységük. Egy lengyel példa: a Rapacki-terv. Magyarország a német újrafegyverkezés ellen.);

• VÁLOGATOTT FORRÁSOK (...)

*
„A Német Újrafegyverkezés és a Hidegháború 1945-1969” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyomon szeretnék követni a II. világháborút megnyerő szövetséges hatalmak német-politikájának változását a háború befejezésétől a hidegháború évein keresztül egészen az 1960-as évek végéig, amikorra az újrafegyverkezés folyamata lezárult, továbbá a nemzetközi helyzet követésén és elemzésén túl az 1949-ben létrejött két német állam, az NSZK és az NDK fegyverkezéssel kapcsolatos tevékenységét, érintőlegesen foglalkozva a szintén a Német Birodalom romjain létrejött Ausztria újrafegyverkezésével is, valamint a kérdéskör gazdasági és diplomáciai vonatkozásait, az újrafegyverkezést támogató és elemző törekvéseket, valamint a Magyar Népköztársaság kormányának és társadalmi szervezeteinek a német újrafegyverkezéssel kapcsolatos lépéseit is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 430 Ft
NGO - Titkos akták F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Olofsson Placid 100 Olofsson Placid atya 2,600 Ft 2 340 Ft
Állambiztonság ANTIKVÁR Kiszely Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia dr. Nagy László 9,999 Ft 9 000 Ft
1989 - A kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet-Európában Adam Burakowski - Aleksander Gubrynowicz - Pawel Ukielski 3,590 Ft 3 231 Ft
A lélek rejtélyeiről Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
A megvalósult elképzelhetetlen Duray Miklós 1,890 Ft 1 701 Ft
Tizenkét nap szabadság Salamon Konrád 4,900 Ft 4 410 Ft
Rengéshullámok Orbán Viktor 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^