Ezoterika, Ezotéria

Kalemandra - Teremtészet

Teremtészet

Kalemandra

Könyv
2012
182 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789630849852
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kalemandra - Teremtészet
Kalemandra - Teremtészet
Kalemandra - Teremtészet
Kalemandra - Teremtészet
Kalemandra - Teremtészet
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Teremtés, Világegyetem, élet, ember, test-lélek-szellem, történelem, magyarság küldetése...
*

„Magyarnak lenni nem faji, nem nemzetiségi, nem vallási kérdés, sokkal inkább vállalás kérdése.”

Vállalnunk kell magyarságunkat, s az ebből fakadó sorsutunkat. A magyarság sorsfeladata „csak” annyi, mint egy értékrendet elfogadni, s aszerint élni.

Értékrendünk a REND. Az egyre rendezetlenebbé váló világunkban a REND megjelenítéséhez hatalmas erő és bátorság kell. Minden ember egy MAG (Mennyei Atya-Anya Gondolata). Örvendetes módon az utóbbi időben egyre több MAG indult és indul hajtásnak. Napról-napra több a tudatos útkeresők száma, akik szomjúhozzák az Igazságot. Azt, ami megelevenít, mert ÉLŐ.

Az Igazságra vágyók kérése mindig meghallgatásra talál. Megnyíltak az Ég csatornái, amin egyre bővebben áramlik a Szent Tudás. Az a Tudás, amely mindent megtisztít a rárakódott üledéktől.

Tiszta szívből ajánlom minden magyar testvéremnek ezt a könyvet, mert belőle erőt meríthetnek a belső REND-jük kialakításához, bátorságot annak megjelenítéséhez, valamint a benne rejlő Igazság segítségével megtisztíthatják a belső MAG-jukat, hogy immár megtisztulva;

EGYütt, EGYként beragyogjuk a világot!
(Egy Úton járó, az EGY Útját járó Testvéretek)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

A természet nyelve - szó - kép - zés;
• I. RÉSZ: Tér - idő
(Térmérték, őselemek. Az idő - folyamat és állapot. Szakrális geometria. Számosság. Rezgések, érzékelés és illúzió.);

• II. RÉSZ: Rend és Szer
(A rendről. Élő rendszerek. Tudati szintek. Igen a nemekre! A művészet dimenziókapui. Képjelek, jelképek.);

• III. RÉSZ: Mindennapi teremtészet
(Lét - idő körforgás. Élet - tér: Létünk a Kárpát-medencében. Egy - köz - ősiség, avagy egységben a közösség. Anyagiakról. Szer - tartás. Teremtő gondolat. Utószó helyett.);

FÜGGELÉK:
Ajánlott világhálós oldalak;
Ajánlott könyvek;
Barátok oldalai;
Jegyzetek;

*
A „TEReMtÉSZET” című ezen kiadványt Kalemandra alábbi szavaival ajánljuk:

Kinek szól?
„Mindenkinek, aki útkereső.
Mindenkinek, aki nyitott szemmel jár és van bátorsága a tudatosodás útjára lépni.
Mindenkinek, aki felismerte, hogy a világ állapotán maga is tud javítani azáltal, hogy saját magát tudatosabbá teszi.
Mindenkinek, aki nem veti el azt a gondolatot, hogy apró kis cselekedetek is óriási változást képesek gerjeszteni.”

*
Ajánlott még:

A magyar ház mágikus titka.
EGY mindenkiért, mindenki EGY ért!
DOB-SZER-DA.
Mindig hallgass a szívedre!
Kör-Té-Fa.
Az öltözködés mágikus titkai.
Az etruszk-magyar aranylemezek titka.
Szertan + CD melléklettel!
Szertan.
Boldogasszony nevében.
A boldogság-háló titkai.


Ajánljuk mellé:
Piliscsillag, Napcsillag.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
A nő titkai A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Új korszak hajnalán Bárczi Zoltán 2,520 Ft 2 268 Ft
A tolték titok Sergio Magana Ocelocoyotl 2,440 Ft 2 196 Ft
A Buddha füveskönyve 1,990 Ft 1 791 Ft
A zarándok útja Győri Zsolt 3,000 Ft 2 700 Ft
Köztéri szobrok kincsestára Kertész László 3,000 Ft 2 700 Ft
Máramaros Fucskár Ágnes Fucskár József 4,999 Ft 4 500 Ft
Tíz tibeti történet Lhakpa Jese Láma 2,790 Ft 2 511 Ft
Egy hét a városban Magyarósi Csaba - Szűcs Ádám 3,699 Ft 3 330 Ft
A turáni eszme Paikert Alajos 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^