Filozófia

René Guénon - Szellemi tekintély és időbeli hatalom

Szellemi tekintély és időbeli hatalom

René Guénon

Könyv
Kvintesszencia kiadó, 2012
96 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638742285
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
René Guénon - Szellemi tekintély és időbeli hatalom
René Guénon - A modern világ válsága
René Guénon - A mennyiség uralma és az idők jelei
René Guénon - Beavatás és spirituális megvalósítás
René Guénon - Megjegyzések a beavatásról
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
RENÉ GUÉNON szerző (1886–1951) az egyetemességében vett szellemi és metafizikai hagyomány helyreállításának, valamint a „világnézetfeletti” tradicionális létszemlélet megalapozásának a legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja. Életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott a modern világ egyre súlyosabb válságában a még eszmélni képes jelenkori ember számára.

26 kötetes életműve alapvető jelentőségű a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az egyetlen komoly és talán utolsó esély a katasztrófális végkifejlettel fenyegető modernitás, mint ab ovo deviáció felszámolására. Guénon az Őseredeti Hagyomány centrális ezotériájától a különböző részleges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet. Egyszersmind az írott doktrína lehetőségeihez mérten betekintést nyújt a szellemi és a vallási praxis legmélyebb szintjeibe.

Ebben a művében az emberi társadalom tradicionális felfogásának lényegét fejti ki. A formafeletti és pártatlan „igazság”, „bölcsesség” és „tudás” bázisán világítja meg a mai súlyosan válságos társadalmi állapotok eredendő okát. Bemutatja az időbeli hatalom képviselőinek elfordulását a szellemi tekintélytől, mint a tradicionális tudás letéteményesétől. E folyamat okainak és következményeinek feltárásával pedig a valódi béke helyreállításához vezető egyetlen lehetőségére irányítja a figyelmet: a „változatlan törvény” érvényesítésének szükségességére.

Ehhez az első lépés annak megértése, hogy mit jelent a „tisztán intellektuális hatás kifejtésének képessége, amelynek »bölcsesség« a neve, és az igazság az egyetlen ereje”.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• 1. TEKINTÉLY ÉS HIERACHIA;
• 2. A PAPSÁG ÉS A KIRÁLYSÁG FUNKCIÓJA;
• 3. TUDÁS ÉS CSELEKVÉS;
• 4. A BRAHMANÁK ÉS A KSATRIYÁK TERMÉSZETE;
• 5. A KIRÁLYSÁG FÜGGÉSE A PAPSÁGTÓL;
• 6. A KSATRIYÁK LÁZADÁSA;
• 7. A KIRÁLYSÁG BITORLÁSA ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI;
• 8. FÖLDI ÉS ÉGI PARADICSOM;
• 9. A VÁLTOZATLAN TÖRVÉNY;

*
A „Szellemi tekintély és időbeli hatalom” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti filozofikus és spirituális gondolatok, a vallás és a politika viszonya, mint a szellemi és az időbeli viszonyának egy sajátos formája, különbségtétel a lényegi és a járulékos, a szükségszerű princípiumok és az esetleges körülmények között kérdéskörei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A modern világ válsága.
Jobboldali fiatalok kézikönyve. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Természetes ábrázolás az 1526 év előtti Magyar Czímerekben R. Kiss István 3,500 Ft 3 150 Ft
Kozmikus tudat csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel László Ervin 9,490 Ft 8 541 Ft
A kiválóság tíz titka Denis Waitley 2,490 Ft 2 241 Ft
Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában Simon Attila szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
A harmadik világháború küszöbén Hernádi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
Harisnyás Pippi Astrid Lindgren 2,999 Ft 2 700 Ft
Egy pesti leány története Molnár Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
A szeretőtartás szertartása Szöőr Anna 2,400 Ft 2 160 Ft
Lakott sziget Arkagyij és Borisz Sztrugackij 2,990 Ft 2 691 Ft
Ora et labora! Várszegi Asztrik 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^