Történelem

J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós

Magyarország, a vonakodó csatlós

J. F. Montgomery

Könyv
Zrínyi kiadó, 2004
336 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789633273562
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós
J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós
J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós
J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós
J. F. Montgomery - Magyarország, a vonakodó csatlós
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
JOHN FLOURNOY MONTGOMERY szerző (Sedalia, /Észak-amerikai missouri állam/ 1878. szeptember 20. – 1954.) amerikai üzletember és diplomata, 1933 júniusa és 1941 márciusa között az Amerikai Egyesült Államok magyarországi követe. Magyarország, a vonakodó csatlós (Hungary: The Unwilling Satellite) című, először 1947-ben kiadott emlékirata a korszak értékes forrása.
*

Ez a memoárja magyarul először 1993-ban jelent meg, a jelen kiadást javított, jegyzetekkel ellátott formában, FRANK TIBOR-nak, az ELTE professzorának és e kötet szerkesztőjének bevezető átfogó tanulmányával tette közzé a Kiadó.

A kötet eredeti angol szövegét a második világháború egyik koronatanújaként vetette papírra, mindjárt a háború után, amellyel az ország politikai magatartásának már-már metaforikus összegzését kínálta. Nagyon érdekes és egyéni képet ad Magyarország háborús útjáról, amelyet „különleges helyzetből szemlélt, és bizonyos tekintetben jól is látott.”

Az amerikai követ ugyanis azzal a konzervatív, németbarát, de a nácikkal nem rokonszenvező Magyarországgal érintkezett, amely tudott angolul, becsülte az angol-amerikai értékeket, felmérte Magyarország esélyeit a németek oldalán végigharcolt háborúban, és helyet keresett az országnak a Hitler utáni világban.

Montgomery 1941 március elejéig tartózkodott Magyarországon, ahová többet nem jutott el újra. Magyar vonatkozású ismereteinek fő forrásai azok a magyar kormányférfiak voltak, akik - mint Horthy Miklós kormányzó, gróf Teleki Pál miniszter, Eckhardt Tibor kisgazda vezér, gróf Bethlen István volt miniszterelnök, báró Apor Gábor, a külügyminiszter állandó helyettese - mindenekelőtt a trianoni békeszerződés békés revíziójában reménykedtek, ezt akarták (szinte bármi áron) keresztül vinni, s minthogy az egykori antanthatalmakra ebben nem számíthattak, igyekeztek ehhez felhasználni előbb az olasz, majd később a német politika támogatását is. Ez a Magyarország a revíziót akarta...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Frank Tibor: John Flourmoy Montgomery (1878-1954);
ELŐSZÓ

• ELŐ RÉSZ
MI A FÜGGETLENSÉG ÁRA?
- Közép-Európa háború előtti arculata;
- Magyarország úgynevezett feudalizmusa;
- Horthy tengernagy mint kormányzó helyzete;
- A revizionizmus jelentősége Magyarországon;

• MÁSODIK RÉSZ
OÁZIS HITLER SIVATAGÁBAN
- Dollfuss és Sándor király gyilkosai;
- A Róma-Berlin tengely valódi jelentősége;
- Ausztria: az európai stabilitás sarkpillére;
- Menedékhely egymillió zsidó számára;
- Csehszlovákia széthullása;
- Románia bukása;
- Közép-európai hadüzenetek;

• HARMADIK RÉSZ
SZIGET A SZOVJET TENGERBEN
- Magyar különbékekötési kísérletek;
- Oroszország felelőssége a második világháborúban;
- Magyarország német megszállása;
- Orosz taktika Közép-Európában;
- A sziget alámerült;
- Amerika felelőssége;

• John Flournoy Montgomery forrásairól, forráskezeléséről, hitelességéről (Frank Tibor);

• I. FÜGGELÉK:
Az 1939. évi orosz-német megnemtámadási paktum titkos jegyzőkönyvének szövege;

• II. FÜGGELÉK:
Horthy kormányzó 1944. októberi kiáltványa;

• III. FÜGGELÉK:
A svájci követség jelentése Magyarország orosz megszállásáról 1945 tavaszán;

• IV. FÜGGELÉK
Titkos érintkezések Sándor jugoszláv király és Mussolini között;

KRONOLÓGIA - Magyarországgal foglalkozó művek - Újabb források és szakirodalom
- ÉLETRAJZI ADATOK - NÉVMUTATÓ;

*
A „Magyarország, a Vonakodó Csatlós” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint az Amerikai Egyesült Államok magyarországi követe tollából az ország politikai magatartásának összegzése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, ahogyan az amerikai diplomata látta hazánk második világháborús útját.

Megszívlelendők Frank Tibor alábbi szavai:

„John Flourmoy Montgomery-nek nem volt számottevő nemzetközi tapasztalata, politikai áttekintése, történelmi tudása. Mégis: megszerette hazánkat, jót akart neki, és kiállt mellette. Ennek a tejipari üzletemberből lett külkapcsolati menedzsernek nemcsak szerepe volt: helye is van a magyar múltban.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Félreértett jogosultságok Majtényi Balázs 1,800 Ft 1 620 Ft
A szabadság zaga Gróf Nádasdy Borbála 3,490 Ft 3 141 Ft
Horthy DVD Koltay Gábor 3,990 Ft 3 591 Ft
Az igazság az utcán hever Udvarhelyi Éva Tessza 2,900 Ft 2 610 Ft
Európa végnapjai Pokol Béla 2,800 Ft 2 520 Ft
A jövő kezdete Catherine Ryan Hyde 2,999 Ft 2 700 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Tűz keleten Paul Bracken 3,290 Ft 2 961 Ft
Történelem jelenidőben Pomogáts Béla 1,900 Ft 1 710 Ft
A fehér mágia kézikönyve Karl Brandler Pracht 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^