Hagyomány

Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek

Magyar élet magyar lélek

Rozgics Mária

Magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén

Könyv
2010
297 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630801553
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek
Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek
Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek
Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek
Rozgics Mária - Magyar élet magyar lélek
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 4 200 Ft
„Sok szeretettel ajánlom a leírtakat mindazoknak, akik valóban sorsközösséget tudnak és akarnak is vállalni nemzettestvéreikkel, Nemzetünk felemelkedéséért!”
(Rozgics Mária)
*

Évtizedek óta zörgetjük a lármafát, mégsem akarják megkongatni a vészharangot azok, akiknek ez kötelességük volna. Pedig nemcsak, hogy egyre fogyunk, hanem egyre betegebbekké, egyre megnyomorítottabbá váltunk, s lassan a földi létünk élettartama is a népek között a legutolsó helyre juttat bennünket.

Ahogy majd száz esztendeje már József Attila is figyelmeztetett, hogy ezernyi fajta „népbetegség” pusztítja, sorvasztja a magyarságot, úgy folyamatosan látnak napvilágot azok a tanulmányok is, amelyek a mindenkori hatalom figyelmét szeretnék felhívni: kötelességük megállítani a pusztító kórt. De eddig minden jajkiáltás süket fülekre talált, s ha így folytatódik, bizony az a sötétre festett jövőkép talán még veszedelmesebbé, alattomosabbá válik, mint amit számunkra megjövendöltek.

De ez a betegség-vízió nem csupán magyar sajátosság, hiszen ma már globalizálódott ez is, mint minden, ami a népek, nemzetek sanyargatására lett kitalálva. Ám a betegség leküzdésében, az igazi gyógyításban, mint sok minden másban, ami javára vált az emberiségnek, így ebben is igaz, hogy a magyar nép különleges tehetséggel van megáldva. Eleink még ismerték a fű, a fa, a virág, a föld gyógyító erejét, éltek is vele, alkalmazták is azt, s így tudtak mindenféle rontás és pusztítás ellenére egészséges testtel és lélekkel megmaradni a vérzivataros időszakok ellenére is.

Ma azonban úgy tűnik, hogy a világ összes rontása igyekszik kiölni mindazt az ősi tudást, amelynek annyit köszönhetünk, s amely az egész emberiség számára is oly sok hasznot adott. Ma azt látni, hogy a mammon istene vált mindenek felettivé, s csak kevesen érzik, hogy ezt a hatalmat az erős hit, oly könnyen, mint a tavaszi fuvallat, képes ledönteni!

Ezért is fontos, hogy a feledés mély bugyrából hívjuk felszínre az ősi ismereteinket, gyógyítsuk, ápoljuk, védjük a testünket és lelkünket, mert csak így nevelhetünk egészséges utódokat, így vethetünk féket a bennünket elpusztítani akaró sötét erőknek.

Ahogy egykoron a veszélybe kerültek is, főleg hajótöröttek üzentek: SOS: - Mentsétek meg lelkeinket, bizony így kell ráznunk nekünk is éjjel-nappal azt a lármafát; mindenki hallja, akinek füle van rá: S.O.S.! S.O.S.! S.O.S.! MENTSÜK MEG, MENTSÉTEK MEG LELKEINKET!
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Kedves Betegtársaim!
• Az első lépés;
• A gyógyulás útja - A jó alvás fél egészség;
• Álljunk a talpunkra!
• Figyeljünk a szervezetünk „jelző - berendezéseire”!
• Életünk fontos szükségletei;
• Gyógyszert vagy gyógyteát;
• Haj, haj, haj!
• A víz és a vizelet;
• Van gyomrunk hozzá;
• Fogyjunk szenvedés nélkül!
• HOGYAN ÖLELJÜNK MEG EGY FÁT!?
• Küzdelem a rák ellen;
• Korunk népbetegsége: a depresszió;
• A méz igazi kincsestár;
• Az olaj gyógyító hatása;
• Nem szükséges fiatalon meghalni, egészségesen is meg lehet érni az öregkort!
• A Magyar Népi Gyógyászatról;
• Néhány megszívlelendő jó tanács;
• Hogyan működik a biológiai órán?
• A test szaga;
• Toxikus fogkrémek?
• Gyógynövény ABC;
• Melegen - de nemcsak melegben - ajánlva;
• Nagy szüleink még ismerték;
• Néhány szó a vércsoportokról;
• Csak természetesen;
• Útmutató a múlt lezárásához;
FONTOSABB FELJEGYZÉSEK;

*
A „Magyar Élet Magyar Lélek” című ezen kiadványt Rozgics Mária alábbi szavaival ajánljuk:

„Ez a könyv nem csodaszer, nem tud egészséget visszaadni, de az odavezető úton el tud indítani... Gondoljanak arra, hogy gyermekeink és a jövő megmentése valamennyiünk felelőssége, mi több, kötelessége. Nem mindegy, hogy mit és hogyan hagyunk az utódainkra...

Kedves Olvasó!... ha vette a fáradságot és elolvasta e csokorba szedett tanácsokat, már az első lépéseket megtette afelé, hogy változtasson ezen a szándékosan szerencsétlenné vált világunkon, és benne természetesen önmaga életén is, mert e kettő szorosan összetartozik, s csak együttes gyógyulással emelkedhetünk fel ismét az emberhez méltó életformába, amelyhez sok sikert, türelmet és kitartást kívánok!”
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 4 200 Ft
Tamara kastélya és a tengerész ládája Maria Moravsky 2,800 Ft 2 520 Ft
Önharckép Balatoni József (Jocó bácsi) 3,490 Ft 3 141 Ft
A cambridge-i töredék Misuta János 2,900 Ft 2 610 Ft
A születésnap Censorinus 2,400 Ft 2 160 Ft
Jobb agyféltekés rajzolás Betty Edwards 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar Pantheon Márki Sándor 5,990 Ft 5 391 Ft
Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig Bagdy Emőke, Buda László, Koltai Mária, Pál Ferenc (Feri atya), Szondy Máté 2,940 Ft 2 646 Ft
A ThetaHealing filozófiája - A létezés hét síkja Vianna Stibal 2,990 Ft 2 691 Ft
Kortörténeti szemlélődések 4. kötet Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^