Filozófia

Guido Huber - Akasha-krónika

Akasha-krónika

Guido Huber

Egyetemes emlékezet - Kozmikus tudat

Könyv
Pythia kiadó, 2009
104 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638721686
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Guido Huber - Akasha-krónika
Guido Huber - Akasha-krónika
Guido Huber - Akasha-krónika
Guido Huber - Akasha-krónika
Guido Huber - Akasha-krónika
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 1 955 Ft
DR. GUIDO HUBER szerző (Krumbach, Bajorország 1881. október 26. - 1953. június 2.). 19 éves korában tüdőbeteg lett, a múlt század első évtizedeit felváltva hol davosi, hol olaszországi szanatóriumokban töltötte. 1905-ben túlélt egy operációt, bár meg volt róla győződve, hogy nem éli túl. Az amit átélt, nem a tudat vége volt a számára, hanem a tudat megváltozása - az „akasha”, amely megrendítette Hubernek a materialista világnézetbe vetett hitét.

• A halált talán nem a tudat végének, hanem a tudat megváltozásának kell tekintenünk?
• Vajon a másvilág tulajdonképpen csupán az „evilág más szemszögből”?

Ezek a kérdések élete végéig meghatározták Huber gondolkodását és kutatásait. A narkózis átélése után mindinkább a humán tudományok iránt kezdett érdeklődni. 1915-ben elnyerte a filozófia, a pszichológia és a pedagógia doktora címet. Foglalkozott a parapszichológia kérdéseivel és az okkult jelenségekkel is...
*

A kozmikus tudat és a világmindenséggel összefüggő egységre csak a közismert és üres szókapcsolatot alkalmazhatjuk: Bennem van a világmindenség és én a világmindenségben vagyok.

„Ezt a kölcsönös egymásba foglaltságot a tér felfoghatatlan ellentmondásaként éljük meg, azaz a legnagyobb magába foglalja a legkisebbet és fordítva.”

A modern pszichológia és az ezoterikus hagyomány is ismeri és alkalmazza az „Akasha-krónika”, vagy a „kollektív tudattalan” kifejezését. „Ez a két kifejezés az egyetemes emlékezetre, illetve a kozmikus tudatra vonatkozik, ami minden emberben benne van, csak a megfelelő kulcsokat kell hozzá megtalálni, hogy ismét felnyíljon a látó szemünk”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A misztikus tér;
• A tudat megváltozása a toxikus mámorban;
• Jóga;
• A másik tér a nyugati misztikában;
• A szemléletes látvány;
• A magasság fokai;
• A fény forgása;
• Csakrák;
• A fény, mint villám;
• Az egyetlen a dolgokban;
• Az isteni szeretet;
• A nagy űr;
A KIADÓ UTÓSZAVA;

*
Az „Akasha-Krónika” című ezen kiadványt Huber élete és munkássága iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, aki a szó szorosabb értelmében a legtöbb tanulságot és útmutatást nem a parapszichológiából, hanem a buddhizmusból és a kereszténységből szerezte, aki nem vallott, de nem is utasított el semmilyen vallást, aki számára hirtelen fordulatot hozott a narkózis átélése, kitágult a tudata, amelynek köszönhetően nyerhetett betekintést a buddhizmusba, amelyben központi szerepet játszik a megvilágosodás és a valódi bölcsességre történő ráébredés, a világot a végtelen bölcsességek egymásutániságának látása, ami által „mindkét világ polgárává” válik.

„Az „Akasha-krónika” szerzője ugyan egyetlen vallásnak sem kötelezte el magát, de kialakította róluk a saját véleményét... A műve éppen ezért képes olyat mondani, amely közös az összes világvallásban és megmutatja a nyilvánosság előtt a tér transzcendens átélésének felemelő megértését...

Hitte, hogy éppen a metafizikai tér átélése az univerzális misztika segítségével érthetővé teszi az isteni dolgokat az ember számára..., amely kivezeti az egyént a materiális gondolkodásmód labirintusából, és elvezeti a világ transzcendentális síkjához...”
*
Ajánlott:

Akasha-krónika.
Az Akasha-krónika titka. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 1 955 Ft
A Mars titka Arthur C. Clarke 2,670 Ft 2 403 Ft
A kabbala szimbolikája Gershon Scholem 3,100 Ft 2 790 Ft
ThetaHealing Ritmus Vianna Stibal 2,600 Ft 2 340 Ft
Mindszenty és alternatívái Virt László 3,490 Ft 3 141 Ft
A lélek útjain Bíró László 1,500 Ft 1 350 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
A felemelkedés rejtélyei David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
A fény festője Turonyi István 1,500 Ft 1 350 Ft
A belső érzékelés kézikönyve Szabó Judit 2,900 Ft 2 610 Ft
Nyugtalan klasszikusok Margittai Gábor 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^