Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Irodalom

Erdélyi János - Úti levelek, naplók

Úti levelek, naplók

Erdélyi János

Könyv
Tarandus kiadó, 2012
632 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9786155180996
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdélyi János - Úti levelek, naplók
Erdélyi János - Magyar közmondások könyve
Erdélyi János - Magyar népmesék
Erdélyi János - Magyar népmesék
Erdélyi János - Úti levelek, naplók
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 290 Ft
Internetes ár: 3 647 Ft
ERDÉLYI JÁNOS reformkori utazó (Kiskapos, /ma Szlovákia, Nagykapos városrésze a Kassai kerületben/ 1814. április 1. – Sárospatak, 1868. január 23.) ügyvéd, akadémiai tanár, az MTA rendes tagja, a Kisfaludy Társaság titkára, költő.

1839-től a családjából csak egyedül maradt életben. Ekkor dolgozott a legtöbbet, és midőn a munkában nem talált vigaszt és enyhülést, a tanítványával Máriássy Bélával külföldi útjára indult; külföldi leveleivel leginkább a Regélőt kereste föl és már ekkor foglalkozott a népköltészet gondolatával és az esztétikával...

Költői neve mellé a műbírói elismerés is csatlakozott, a Kisfaludy Társaság 1842. január 22-én a tagjai közé választotta. Itt talált igazi teret magának és itt tűzte ki a népköltészet zászlaját, különösen midőn 1843-ban titoknoknak választották, kiváló munkásságot fejtett ki.

1844–1845-ben Máriássy Bélával egy második közép-európai utat tett meg, amelyről kiváló útileveleket írt a Pesti Divatlapnak (1844–1845) Párizsból és Franciaország déli részéből...
*

A reformkor művelődéstörténetének egyik legfontosabb műve a század közepi irodalmi napló.

Részletek T. Erdélyi Ilona ELŐSZÓ-ban írt gondolataiból:

Arany János, amikor akadémikustársa, Erdélyi János halálát 1868 januárjában bejelentette az Akadémián, így emlékezett rá:

„Költő, műbíró, bölcsész: e három jelenség összhangzatban fejlett és jutott érettségre nála: mint költő néhány darabjában senki mögött nem - mint műbíró az egyetemest a nemzetivel kapcsolva mindenkor a jelen színvonalán áll, s tetemes része van benne, hogy költészetünk a hazai föld érintése által megizmosodjék -, mint filozóf éppen hazai bölcsészetünk kisded pantheonjának oszlopait rakja vala, midőn a kérlelhetetlen halál a még csak 54 éves férfiút e hó 23-án oly váratlanul kivágta sorainkból. Legyen áldott emlékezete!”

Erdélyi János ebben a kötetben közölt úti írásai a hazában és a nagyvilágban tett utazásainak dokumentumai, egy kelet-európai értelmiségi szellemi kalandozásainak, „citoyenné”, európai horizontú polgárrá érésének bizonyítékai.

Abban, hogy az író kora legképzettebb és legvilágosabban látó férfiai közé emelkedhetett, nagy szerepe volt ezeknek az utazásoknak. Írói és emberi látókörét nem csak az „élet iskolája”, azaz küzdelmes élete, hanem Nyugat-Európával való megismerkedése is tágította. Hitte, amit ifjúságának mestere, Herder írt 1769-es útinaplójában az utazás hatását méltatva a szellemi fejlődésére:

Ekkor vált „szobatudósból… a tanult íráskodás tintatartójából… a művészetek és a tudományok szótárából, a papírok és könyvek tárolóhelyéből” tevékeny emberré, reformátorrá.

*
Az „Úti Levelek, Naplók” című ezen kiadványt a reformkori utazóink között sajátos helyet elfoglaló Erdélyi János írásai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akit a családi gyász, a felejtés vágya hajtott idegenbe, de ahogy távolodott hazulról, úgy változott át a sorsüldözte férfi reformutazóvá, aki mindenütt hazai szemmel vizsgálódott: mivel segíthetné, gyarapíthatná népét és országát.

„A megismert országok szellemi életének kiteljesedése izgatta, mindenütt azt kereste, mit tudnánk mi olyat adnia a nagyvilágnak, amellyel politikai viszonyaink, elmaradott gazdaságunk ellenére is felhívhatnánk magunkra a figyelmet...
*
Ajánlott:

Magyar népmesék. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 290 Ft
Internetes ár: 3 647 Ft
Éltető Kiszely Gábor 2,900 Ft 2 610 Ft
Képek a középkori Itália magyar emlékeiből 3,500 Ft 3 150 Ft
A Szent Korona viszontagságai 1944-45-ben Haranghy Miklós 1,890 Ft 1 701 Ft
A heraldika vezérfonala Báró Nyáry Albert 9,100 Ft 8 190 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Verecke - A honfoglalás kapuja Kovács Sándor 3,990 Ft 3 591 Ft
Széchenyi breviárium Kalász Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Valaki útravált... Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna (szerk.) 5,800 Ft 5 220 Ft
Francia szonáták Sz. Kovács Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Tudnom kell, mert magyar vagyok! Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^