Politika

Rácz András - Orbán Viktor 9 legjobb politikai döntése

Orbán Viktor 9 legjobb politikai döntése

Rácz András

Könyv
2005
210 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9779638688317
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Rácz András - Magyarország álomtörténete 1929-1941
Rácz András - Torkig vagyok a Holokauszttal
Rácz András - Simon Mágus
Rácz András - Orbán Viktor 9 legjobb politikai döntése
Rácz András - Polgárok és paraziták
Könyv 50% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
Az Orbán Viktor kilenc legjobb politikai döntése hallatlanul izgalmas, új nézőpontok felvetésével közelíti meg az elmúlt csaknem két évtized eseményeit. Nagyon közeli képet kapunk a Fidesz megalakulásról és izgalmas tudósítást olvashatunk a gerilla köztársaságielnök-választásról.

RÁCZ ANDRÁS ebben a könyvében a két nevezetes politikai esemény közötti eltelt időszak történetét, legfontosabb fordulatait értő kézzel rajzolja föl, eredeti megközelítéssel tálalja. Ha az előző kötet Orbán Viktor személyes helytállásról, céljai kitűzéséről és eléréséről szólt, akkor ez a véletlenül előállt helyzetekre adott határozott válaszairól mesél. Többnyire olyan pillanatokat elevenít föl, amelyekben Orbán Viktornak szerencséje volt.

• Szerencséje volt?
A kedvező alkalmakat tudása, felkészültsége, körültekintése révén előnyösen tudta kihasználni...

A politikai gólhelyzetek legszellemesebb, legszebb, legmerészebb kiaknázásának összegyűjtésével ez a könyv - ahogyan szerzőnktől már megszokhattuk - nem csupán a múlt közéleti eseményeit veszi számba, de egyúttal ahhoz is hozzásegíti az olvasókat, hogy maguk is meghozhassák a személyes sorsukat érintő legfontosabb döntéseiket.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• A FIDESZ MEGALAPÍTÁSA;
• SZAKÍTÁS A LIBERÁLISOKKAL;
• A NEMZETI OLDAL NAGY PÁRTJA;
• IDEGEK HARCA;
• BOKROS CSOMAG HELYETT SZÉCHENYI TERV;
• MILLENNIUM;
• A POZITÍV KAMPÁNY;
• GYŐZELEMMEL FÖLÉRŐ VERESÉG;
• ELNÖKVÁLASZTÁS GERILLA MÓDRA;
A SZERZŐ UTÓSZAVA

*
AZ „Orbán Viktor 9 Legjobb Politikai Döntése” című ezen kiadványt a fenti tartalomnak megfelelően voltaképpen az elmúlt években a velünk megtörténtek iránt behatóbban is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Orbán Viktor döntéseinek elemzésével, hogy miként lehet, szabad és kell felelősen választani, ha nem csupán a magunk dolgában, de a ránkbízottak ügyében is döntünk, ha nem csupán a pillanatnyi érdekre, de a tartós igazságra is tekintünk, Rácz Andrásnak a BEVEZETÉS-ben írt alábbi szavainak figyelembe vételével;

„Az az ember, aki nem hozza meg meg a maga igaz, derék, őszinte és becsületes döntéseit, elfecsérli a Mindenhatótól kapott egyetlen lehetőségét arra, hogy földi küldetését betöltse, egy küzdelmes, de boldog életben legyen része.

Minden alkalommal, amikor halogatjuk a cselekvést, amikor gyávaságaink győznek az eszményeink felett, amikor a pillanatnyi előnyök kedvéért eláruljuk igazságainkat, minden ilyen alkalommal elbukunk egy vizsgán. Ismétlésre utasíttatunk, és arra kárhozunk, hogy mások életét éljük a magunké helyett.

S minden alkalommal, amikor meghozzuk a bátor, hiteles, nekünk való döntést, esélyt kapunk arra, hogy azzá legyünk, akik lenni akarunk, akik valójában vagyunk.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 50% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
Kierkegaard élete és filozófiája Gyenge Zoltán 3,900 Ft 3 510 Ft
Héliosz Grandpierre Attila 2,500 Ft 2 250 Ft
Mrs. Poe Lynn Cullen 3,400 Ft 3 060 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
Abigél Szabó Magda 2,999 Ft 2 700 Ft
Kárpát-medencei Létünk a tét Für Lajos 4,200 Ft 3 780 Ft
Százéves Trianon Drábik János 3,499 Ft 3 150 Ft
Válaszd a győzelmet! Tom Ziglar 2,950 Ft 2 655 Ft
A jövő elkezdődött Bogár László 3,000 Ft 2 700 Ft
A magyar keresztapa Havas Henrik 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^