Politika

Rácz András - Torkig vagyok a Holokauszttal

Torkig vagyok a Holokauszttal

Rácz András

Könyv
2011
303 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630822619
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Rácz András - Magyarország álomtörténete 1929-1941
Rácz András - Simon Mágus
Rácz András - Torkig vagyok a Holokauszttal
Rácz András - Orbán Viktor 7 titka
Rácz András - Polgárok és paraziták
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
• Miféle torz világ lett ez a mi XXI. századunk, amelyben egy fél évszázaddal ezelőtti tragédia képessé vált arra, hogy ragacsos szövedékével behálózza a mindennapjainkat?

• Miféle ostoba legendáriumnak lett ereje ahhoz, hogy a múlt legnyomorúságosabb emlékét napi birokharccá tegye?

• Mennyi ferdítést, hazugságot, félremagyarázást kell tartalmaznia a holokauszt kísértethistóriájának ahhoz, hogy képes legyen megszólítani a legalantasabb késztetéseinket?

Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ ad Rácz András új (2011), megrázóan provokatív, szemtelen, és bizonyosan vihart kavaró könyve, a „Torkig vagyok a holokauszttal”!

Ez a hazai és az európai közélet egyik legérzékenyebb problémáját feldolgozó kötet kíméletlen őszinteséggel tárja fel az elmúlt évtizedekben kialakult soá-kultúra visszásságait, egyenes szavakkal tárgyalja a vészkorszak emlékezetének gyakran sértő, még gyakrabban tendenciózus megnyilvánulásait, leleplező nyíltsággal mutatja be a zsidóság tragédiájához kapcsolódó hamis értelmezéseket.

Ugyanakkor a kötet nem tartalmaz semmiféle rasszista, antiszemita uszítást. Elutasít mindenféle lapos összeesküvés-elméletet, és – dacára annak, hogy a holokauszt értelmezése gyökeresen eltér a vészkorszak szokványos ábrázolásától – távol áll a revizionizmustól, még távolabb a holokauszttagadástól.

A kiadást megelőző fókuszcsoport vizsgálatok alapján a Kiadó feltételezi, hogy a kötet nem csupán a történelem iránt érdeklődők számára jelent vonzó kiadványt, de az érzékeny téma egyértelműen kihívó megközelítése a közéleti kérdések iránt fogékony közönség számára is érdekes lesz. A „Torkig vagyok a holokauszttal” a határozottan megosztó jellege miatt bizonyosan élénk vitákat provokál.

• Úgy érzi ön is, hogy torkig van a holokauszttal?

• Önt is bosszantja, hogy olyan bűnökért akarják felelősségre vonni, amelyekhez semmi, de semmi köze?

• Úgy gondolja, itt az ideje, hogy megváltoztassuk a világháborús múltról alkotott véleményünket?

• Követni akarja a közeljövő egyik legizgalmasabb közéleti vitáját?
*
Mindezekhez az alábbi TARTALOM szerinti fejezetek adnak útmutatást:

MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG
• A HOLOKAUSZT MÍTOSZ: (A rettegés-identitás; A hamis emlékezet; Halálkultusz; Holokauszt-pornográfia)
• TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS: (Babonás história; Hogyan lehetséges; Kiket gyilkoltak meg; A katasztrófák természetéről;)

A NEMZETISZOCIALISTA ELME
• EGY TUDOMÁNYOS TÉVEDÉS: (Kíméletlen tudomány; Selejtes génállomány; Fajok, népek, tudósok; Zsidó vlág-összeesküvés; Fasiszta erkölcstan;)
• MEGTORLÁS A SEMMIÉRT: (Bűnbakok; A bosszú;)
• A DIKTATÚRA SZABÁLYAI: (A Führer; Vezérelv, titok, tekintély; Hitler kudarcai;)

MI LEGYEN A ZSIDÓKKAL?
• RASSZIZMUS ÉS NÉPIRTÁS: (Elég indok-e a rasszizmus a tömeggyilkossághoz? Antiszemita törvények; Pogromok;)
• ZSIDÓ HAZA: (Az antiszemita XX. század; A szervezett kivándorlás; Náci telepítéspolitika, Deportálások és zsidó tanácsok;)
• LEZÁRT VONATOK: (A koncentrációs táborok; A náci lágerek; Kényszermunka; Élet és halál a táborokban;)

FÖLÖSLEGES FOGYASZTÓK
• AMIKOR AZ EMBER ELALJASUL: (A körülmények hatalma; Zimbardó; Kötelező gyilkosság;)
• A NÁCI RUBICON: (Generalplan Ost; A rémálom valóra válik; Halálraítélt milliók; Autózás a semmibe;)
• HALÁLTÁBOROK: (Mit tanulhatunk a tömeggyilkosságból? Ideiglenes táborok; Egyensúly élet és halál között;)
• A ZSIDÓK ÉS A NYUGDÍJASOK: (Terv vagy spontaneitás? Nagy lágerek, a nagy halálgyárak; Holokauszt: csepp a tengerben; Zsidóvá lehetnek-e a nyugdíjasok?)

A MÍTOSZ SZÜLETÉSE
• BŰNTUDAT ÉS ÖNIGAZOLÁS: (Szent György, a sárkány és a szűz; Színes, szélesvásznú, de elsősorban amerikai; A demokrácia elárulása; Háborús és emberiség ellenes bűnök; Miért éppen a zsidóknak van holokausztjuk?
• CION BÖLCSEI: (Izrael színre lép; A láthatatlan rendező; Hűségeskü; A mítosszá váló legenda; A negatív Európa;)

A HOLOKAUSZT MÁTRIX
• NARRATÍVÁK CSATÁJA: (Emlékezet és történelem; A történelem tényei; A narratívák csatája; Szelektív figyelem; A holokauszttagadás; A tagadás tagadása;)
• A TÖRTÉNELEM HITELESSÉGE: (A múlt mibenléte; Occam borotvája; Ha meg akarták ölni a zsidókat, miért nem ezt tették? Mitől függ az igazság?)
• AZ IGAZSÁG IDEÁT VAN: (Az igazság sorsa; Modern és posztmodern; Az utolsó meta-narratíva; A legsikeresebb összeesküvés elmélet; A velünk élő holokauszt; Az igazság ideát van;)

• ZÁRSZÓ: (Demokrata vagyok, tehát holokauszttagadó;)

*
A „Torkig Vagyok a Holokauszttal” című ezen kiadványt a fenti kérdésekre a szerzővel együtt a válaszokat kereső olvasóinknak ajánljuk, akik netán mélységesen felháborodnak a könyv állításain, vagy egyszerűen csak követni kívánják ezt az egyik legérdekfeszítőbb közéleti vitát.
*
Rácz András előző kötete is elérhető:

Simon Mágus. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A gondolatgyárak F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
A nagy összeesküvés Drábik János 4,500 Ft 4 050 Ft
Világhódító államterrorizmus Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Összeesküvések a magyarság ellen Körösztös György 5,500 Ft 4 950 Ft
A rendszerváltás igaz története Hernádi Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
Új világrend az ősidőktől napjainkig - A világelit összeesküvésétől a jövő nemzedékének agymosásáig Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A magyarok harmadik útja - 1956 Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Titkos földalatti bázisok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^