Hagyomány

Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó

Égre nyíló lélek-ajtó

Vetráb József Kadocsa

Tanulmányok a rejtélyes Pilisről

Könyv
2013
135 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638951632
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó
Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó
Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó
Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó
Vetráb József Kadocsa - Égre nyíló lélek-ajtó
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 950 Ft
Internetes ár: 1 658 Ft
„A Kárpát-medence központi sacralis területe; a Pilis, amelynek kutatása a XX. század első felében megújult érdeklődéssel kezdődött el, majd új lendületet vett a századvég idején. Ide vezetnek el bennünket a Nagy Lajos királyunk részére készült Krónika ábrázolásai; a magyarok második bejövetelének képi megfogalmazása, a Nagy Ég /AN-GAL/ alatt végzett szertartások királykoronázási (?) képei.”

Az „Égre nyíló lélek ajtó” című ezen kötet az elhívatott szerző négy tanulmányát tartalmazza az örök égi és földi szerelemről: a Pilisről.

„A pilisi Magyar Királyi Központ - amelyet a középkori diplomák és littrék mint a királyság közepét (medium Regni) emlegetik - történelmi földrajzát érintve régi korok forrásait, krónikás hagyományait követvén alkotja újjá és láttatja meg a szakrális Magyar Királyság várainak, városainak, véderőinek sorát a - fizikai síkon lerombolt - szent helyekkel gazdagon bíró, hegyekkel, völgyekkel szabdalt egységes tájban.”

Megismerheti az olvasó a pannóniai szikamberek eredettörténetét, továbbá a pilisi pálosok mitikus történetét, és végül a második Atillának is mondott Hunyadi Mátyás jó királyunk ősi Budájának helyét is kijelölheti a mai Pilis térképén.

A tanulmányokat a szerző fényképei egészítik ki, a pilisi életérzést lírai verseivel Szőke István Atilla szólaltatja meg.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• SZENT ERDEINKBEN:
- Kutatási rajzolatok a királyi Pilis térségeiből;
- Insula Pilis;
- A Pilis határainak leírása;
- A királyi Pilis;
- A Pilis külső védrendszere;
- A napnyugati királyi központ;
- Szikambria, Buda,c Au-Buda;
- Hol vagy, Szikambria?
- Alba Ecclesia - Fehéregyháza;
- I. Remete Szent Pál rendje Albában;
- Akkus palotája;
- Insula Leprorum - Insula Reporum - Mária sziget;
- A budaszentlőrinci pálos főmonostor;
- A dömösi királyi udvarház és a prépostság;
- Királykoronázás a Pilisben;
JEGYZETEK;

• SZÜRKEBARÁT, FEHÉRBARÁT...:
- A magyar alapítású Pálos rend története;
- A Pálos Rendről;
- A Rend alapítása;
- A Pálos Rend bejegyzése és megerősítése;
- Remete Szent Pál személyéről;
- Első Remete Szent Pál testereklyéje;
- A jóslat;
- A Pálos Atyák címere és jelképrendszere;
- A kereszt szimbólum;
- A Pálos név kettőssége;
- Pálos beavatások;
- PÁL - PAUKUS - PÁLOS - PILIS - PÁROS;
- Pál;
- A sylabus más olvasata;
- A Pálos Rend megtelepedése, építményei;
- A pálos írásbeliség;
- Vitéz pálosok;
- Budaszentlőrinc építése és török általi elpusztítása;
- Visszatérés;
- A pálos közoktatás néhány évtizede;
- II. József feloszlató rendelete;
IRODALOMJEGYZÉK;

• GÁLOK PANNÓNIÁBAN?
- Kis-Gallia avagy Szikambria a Kárpátok koszorújában;
- A szikamberek népnevei a történetírók lejegyzései szerint a következőek;
- A franciák népneveinek és alakjainak változásai történelmük évszázadain keresztül;
- A trójai legenda - Gálok- gallok és francok;
- Ybor trójai herceg és népe;
- Jean Lemaire de Belges;
- A nagy-britanniai kelták trójai legendája;
- A normanok trójai legendája;
- „Abban a birodalomban állunk, amely elrejti önmagát”;
- Szikambria;
- Szikambria a magyar krónikás és néphagyományban;
IRODALOM;

• HOLLÓS MÁTYÁS VÉN BUDÁJA...:
- Kutatási rajzolatok a Pilis térségében;
IDÉZETT IRODALOM;

• MAGYAR TÁJ:

• ÉLET - FA (SZŐKE ISTVÁN ATILLA versei);

*
Az „Égre Nyíló Lélek-Ajtó” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalomnak megfelelően remélhetőleg „utat találnak a mitikus magyar múltunk megismeréséhez, a felismerés ormai felé.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 950 Ft
Internetes ár: 1 658 Ft
A magyar oktató mese története 1786-tól 1807-ig Ember Nándor 1,250 Ft 1 125 Ft
Kézikönyv hazaszeretőknek Kállai Eszter 1,500 Ft 1 350 Ft
Amazónia DVD Thierry Ragobert 2,990 Ft 2 691 Ft
Címertan Áldásy Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Bioételek gabonából Kútvölgyi Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
Majorana a tér tenyerén Böszörményi Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Éjfél Tornai József 1,800 Ft 1 620 Ft
Magyarország 1000 éves ereklyéi Petneházy István 3,200 Ft 2 880 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Az Árpád-házi királyok pecsétjei Takács Imre 7,980 Ft 7 182 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^