Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Hagyomány

 - Illustrated military history of Hungary

Illustrated military history of Hungary

Könyv
Zrínyi kiadó, 2013
271 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9789633275580
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 5 000 Ft
Akciós bolti ár: 5 000 Ft
A kötet a „Kis magyar hadtörténet” című kiadvány angol nyelvű változata.

A magyar nyelvű kötet recenziója az alábbi:

Az olvasók ezúttal egy igen gazdagon illusztrált albumot vehetnek kézbe, több mint százhúsz látványos, színes és különleges képpel, és több mint harminc részletes hadjárati térképpel.

A kiadvány olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti a magyar történelem katonai szempontú legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, és a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ (Hermann Róbert)
• Veszprémi László: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a kalandozásoktól Mohácsig MOHÁCSIG 862-1566:
(Honfoglalás és kalandozások Európában. Az Árpád-kori magyar királyság (997-1301). Az anjou királyok kora. hadjáratok Itáliától Lengyelországig. Luxemburgi Zsigmond kora. A nikápolyi hadjárattól Nándorfehérvár megszerzéséig (1396-1427). A Hunyadiak kora. A mohácsi csatához vezető út (1490-1526). A mohácsi csata (1526). Közép Európa sorsfordító összecsapása.);

• Kelenik József: MAGYARORSZÁG, A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA 1526-1606:
(Kettős királyválasztás és polgárháború. Oszmán hódítás Budától Szigetvárig (1541-1566). Az oszmán-török hódoltság. A Magyar Királyság védelmi rendszere. A tizenöt éves háború (1591/93-1606). A Bocskai-felkelés /1604-1606/.);

• Czigány István: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1606-1790:
(Az Erdélyi fejedelemség Habsburg-ellenes háborúi (1619-1645). Török ellenes háborúk Erdélyben és a királyi Magyarországon (1658-1664). Kuruc felkelések (1672-1682). Hadügyi változások Magyarországon a XVII. században. A Magyar Királyság felszabadítása a török uralom alól. A Rákóczi-szabadságharc. A Magyar Királyság katonasága a Habsburg Birodalom hadseregében. A huszárság virágkora; az osztrák örökösödési és a hétéves háború.);

• Hermann Róbert: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a Francia Forradalomtól a Kiegyezésig 1790-1867:
(Magyar részvétel a francia forradalomban és a Napóleon elleni háborúkban. Hadügyi reformtervek a reformkorban. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. A Kossuth-emigráció katonai szerepe (1849-1867). A császári-királyi hadsereg (1849-1867).)

• Balla Tibor - Polmann Ferenc: MAGYAROK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA hadseregében és a Vörös Hadseregben 1868-1919:
(Az Osztrák-magyar Monarchia fegyveres ereje a Nagy Háborúban. A Nagy Háború magyar mérlege. Fordulat a világégés után (1918-1919).);

• Számvéber Norbert: A HORTHY-KORSZAK HADSEREGE 1919-1945:
(A Nemzeti Hadsereg időszaka (1919-1921). A Magyar Királyi Honvédség rejtett fejlesztése (1922-1938). Területi visszacsatolások (1938-1941). Magyarország részvétele a második világháborúban (1941-1945). Magyarország világháborús mérlege.);

• Markó György: HONVÉDSÉGBŐL NÉPHADSEREG 1944-1990:
(Az Ideiglenes Nemzeti Kormány és a politikai koalíció (1944-1947). A proletárdiktatúra térnyerése (1948-1956). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Magyar Néphadsereg a Kádár-korszakban (1956-1989).);

• Isaszegi János - Ravasz István: A MAGYAR HADERŐ 1990-től napjainkig,
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSAI:
(Rendszerváltoztatás a magyar haderőben. Magyarország nemzetközi szerepvállalása a béke és a stabilitás érdekében. A Magyar Honvédség napjainkban.);

AJÁNLOTT IRODALOM (Andaházi Szeghy Viktor)
KÉPJEGYZÉK
NÉVMUTATÓ
HELYNÉVMUTATÓ

*
A „Kis Magyar Hadtörténet” című ezen díszes, tetszetős, tartalmas és igen tanulságos kiadványt a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, Hermann Róbertnek a BEVEZETŐ-ben írt alábbi szavaival:

„Egy ország katonai és politikai teljesítményét és lehetőségeit nem megfoghatatlan erők gonosz machinációi, hanem a mindenkori nemzetközi erőviszonyok, a gazdasági lehetőségek és a társadalom morális állapota határozzák meg.

Az első tényező befolyásolására egy Magyarország méretű ország esetében viszonylag kicsi az esély, a másik két tényező alakítása azonban tőlünk is függ. Ám egészséges társadalmi öntudat csak olyan történeti tudatra épülhet, amely tisztában van a múltbeli sikerek összetevőivel és tényleges súlyával, amely képes tudomásul venni a múlt kudarcait, illetve tanulni is kész és képes belőlük.

Ha kötetünk hozzájárul ehhez, már elérte a célját.”
*
Ajánlott még:

Don-kanyar - Don Bend 1942-1943.
Magyarország a háborúban.
Nagy képes milleniumi hadtörténet.
Béke poraikra... II.
Rex invictissimus.
A Vitézi Rend 1920-1945.
Mátyás és a Fekete Sereg.
A Ludovika.
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig.
Halálra ítélt zászlóalj. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 5 000 Ft
Akciós bolti ár: 5 000 Ft
Az elsodort falu (Lazi) Szabó Dezső 3,200 Ft 2 880 Ft
Irány Pelle András 3,500 Ft 3 150 Ft
Folyamatok a változásban Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla 3,500 Ft 3 150 Ft
Üzenet a ringből Borbély László 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyarország története a 19. században Gergely András 4,980 Ft 4 482 Ft
Székelyek Száraz Miklós György 3,999 Ft 3 600 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Nem komoly dolog Luigi Pirandello 2,400 Ft 2 160 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon Varga Lajos 3,700 Ft 3 330 Ft
A budapesti ima 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^