Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
 - Illustrated military history of Hungary

Illustrated military history of Hungary

Könyv
Zrínyi kiadó, 2013
271 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9789633275580
Státusz: Kifogyott
Eredeti ár: 5 000 Ft
Megtakarítás: 0%
Akciós ár: 5 000 Ft
Nincs készleten
Leírás
A kötet a „Kis magyar hadtörténet” című kiadvány angol nyelvű változata.

A magyar nyelvű kötet recenziója az alábbi:

Az olvasók ezúttal egy igen gazdagon illusztrált albumot vehetnek kézbe, több mint százhúsz látványos, színes és különleges képpel, és több mint harminc részletes hadjárati térképpel.

A kiadvány olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti a magyar történelem katonai szempontú legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, és a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ (Hermann Róbert)
Veszprémi László: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a kalandozásoktól Mohácsig MOHÁCSIG 862-1566:
(Honfoglalás és kalandozások Európában. Az Árpád-kori magyar királyság (997-1301). Az anjou királyok kora. hadjáratok Itáliától Lengyelországig. Luxemburgi Zsigmond kora. A nikápolyi hadjárattól Nándorfehérvár megszerzéséig (1396-1427). A Hunyadiak kora. A mohácsi csatához vezető út (1490-1526). A mohácsi csata (1526). Közép Európa sorsfordító összecsapása.);

Kelenik József: MAGYARORSZÁG, A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA 1526-1606:
(Kettős királyválasztás és polgárháború. Oszmán hódítás Budától Szigetvárig (1541-1566). Az oszmán-török hódoltság. A Magyar Királyság védelmi rendszere. A tizenöt éves háború (1591/93-1606). A Bocskai-felkelés /1604-1606/.);

Czigány István: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1606-1790:
(Az Erdélyi fejedelemség Habsburg-ellenes háborúi (1619-1645). Török ellenes háborúk Erdélyben és a királyi Magyarországon (1658-1664). Kuruc felkelések (1672-1682). Hadügyi változások Magyarországon a XVII. században. A Magyar Királyság felszabadítása a török uralom alól. A Rákóczi-szabadságharc. A Magyar Királyság katonasága a Habsburg Birodalom hadseregében. A huszárság virágkora; az osztrák örökösödési és a hétéves háború.);

Hermann Róbert: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a Francia Forradalomtól a Kiegyezésig 1790-1867:
(Magyar részvétel a francia forradalomban és a Napóleon elleni háborúkban. Hadügyi reformtervek a reformkorban. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. A Kossuth-emigráció katonai szerepe (1849-1867). A császári-királyi hadsereg (1849-1867).)

Balla Tibor - Polmann Ferenc: MAGYAROK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA hadseregében és a Vörös Hadseregben 1868-1919:
(Az Osztrák-magyar Monarchia fegyveres ereje a Nagy Háborúban. A Nagy Háború magyar mérlege. Fordulat a világégés után (1918-1919).);

Számvéber Norbert: A HORTHY-KORSZAK HADSEREGE 1919-1945:
(A Nemzeti Hadsereg időszaka (1919-1921). A Magyar Királyi Honvédség rejtett fejlesztése (1922-1938). Területi visszacsatolások (1938-1941). Magyarország részvétele a második világháborúban (1941-1945). Magyarország világháborús mérlege.);

Markó György: HONVÉDSÉGBŐL NÉPHADSEREG 1944-1990:
(Az Ideiglenes Nemzeti Kormány és a politikai koalíció (1944-1947). A proletárdiktatúra térnyerése (1948-1956). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Magyar Néphadsereg a Kádár-korszakban (1956-1989).);

Isaszegi János - Ravasz István: A MAGYAR HADERŐ 1990-től napjainkig,
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSAI:
(Rendszerváltoztatás a magyar haderőben. Magyarország nemzetközi szerepvállalása a béke és a stabilitás érdekében. A Magyar Honvédség napjainkban.);

AJÁNLOTT IRODALOM (Andaházi Szeghy Viktor)
KÉPJEGYZÉK
NÉVMUTATÓ
HELYNÉVMUTATÓ

*
A „Kis Magyar Hadtörténet” című eme díszes, tetszetős, tartalmas és igen tanulságos kiadványt a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, Hermann Róbertnek a BEVEZETŐ-ben írt alábbi szavaival:

„Egy ország katonai és politikai teljesítményét és lehetőségeit nem megfoghatatlan erők gonosz machinációi, hanem a mindenkori nemzetközi erőviszonyok, a gazdasági lehetőségek és a társadalom morális állapota határozzák meg.

Az első tényező befolyásolására egy Magyarország méretű ország esetében viszonylag kicsi az esély, a másik két tényező alakítása azonban tőlünk is függ. Ám egészséges társadalmi öntudat csak olyan történeti tudatra épülhet, amely tisztában van a múltbeli sikerek összetevőivel és tényleges súlyával, amely képes tudomásul venni a múlt kudarcait, illetve tanulni is kész és képes belőlük.

Ha kötetünk hozzájárul ehhez, már elérte a célját.”
*
Ajánlott még:

Don-kanyar - Don Bend 1942-1943.
Magyarország a háborúban.
Nagy képes milleniumi hadtörténet.
Béke poraikra... II.
Rex invictissimus.
A Vitézi Rend 1920-1945.
Mátyás és a Fekete Sereg.
A Ludovika.
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig.
Halálra ítélt zászlóalj.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok