Történelem

Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban

Magyarország a háborúban

Cecil D. Eby

Civilek és katonák a második világháborúban

Könyv
Mundus kiadó, 2003
346 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639501041
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban
Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban
Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban
Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban
Cecil D. Eby - Magyarország a háborúban
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Részlet a BEVEZETŐ-ből:
Napjainkban a közönség sokat hall, sok élőben közvetített tudósítást lát a képernyőkön háborúkról, városok ostromáról. A modern katonai technológia minden vívmányát bemutatva a szemünk előtt omlott össze Irak rettegett diktátorának embertelen rendszere, a nem sokkal korábban lezajlott afganisztáni háború pedig jószerivel még máig sem ért véget...

Érthető és indokolt, hogy az emberek félnek a háborútól, és még inkább attól, hogy az bennünket, magyarokat is érintsen. Jó okunk van erre, mert 1956-ban a Szovjetunió háborút folytatott ellenünk, azért, hogy fenntartsa azt a diktatúrát, amit a hadserege és az ügynökei kényszerítettek a magyar népre 1945-től kezdve.

Mindez elég ok arra, hogy fölidézzük, a ma élőkhöz közel hozzuk Budapest több hétig tartó ostromát és mindazt, amit Magyarország polgári lakosságának az 1944-1945. évi hadműveletek során el kellett szenvednie.

Ezt teszi egy nyugalomba vonult amerikai professzor, Cecil Eby könyve, aki magyar felesége segítségével közel száz résztvevő és kortársi tanú megszólaltatásával mutatja be, hogyan érintette a második világháború a magyar népet.

Három éves voltam, amikor 1944 telén megkezdődött Budapest ostroma. Halvány emlékfoszlányaim vannak a Krisztina krt. 147. sz. ház pincéjében eltöltött hetekről, de főként szüleim és rokonaim elbeszéléseiből, egyik nagyapám háborús naplójából meg természetesen emlékiratokból és szaktörténészek munkáiból tudok meglehetősen sokat azokról a vészterhes napokról. Amikor nemcsak az égből hulló bombák és a nehéztüzérség lövedékei fenyegették a föld alá menekült lakókat, de saját elvadult honfitársaik is, akik ellenállókat, katonaszökevényeket és zsidó származásúakat kerestek halálra.

Ha vízért merészkedtek ki az utcára a pincelakók, akkor kitették magukat a további veszélyeknek, golyóknak, repeszdaraboknak. Azután jött a Vörös Hadsereg, katonái a tömeges nemi erőszakkal és az értéktárgyak „zabrálásával” biztosították be, hogy a „felszabadulás” kifejezés évtizedeken át hiteltelenül és visszataszítóan hangozzék. A többi magyar város és falu is alaposan megszenvedte a rajta átvonuló háborút, azt, hogy a németek itt próbálták föltartóztatni a szovjet előrenyomulást, abban a reményben, hogy így saját területüket megkímélhetik a háború végéig, illetve az angol-amerikai csapatok bevonulásáig.

A katonák és a munkaszolgálatosok számára a háború és az azzal járó szenvedések sokkal korábban megkezdődtek. A felvidéki és erdélyi bevonulás önfeledt örömét hamar fölváltották az orosz front mind súlyosabb megpróbáltatásai. Majd jött a doni katasztrófa, az egyenlőtlen erőkkel vívott küzdelem sok tízezer halottjával és hadifoglyával. Többszáz kilométeres visszavonulás, előbb az egyre ellenségesebb ukrán területeken, majd hazai földön, végül idegenben, Ausztriában.

Magyarországnak a második világháborúban való részvételéről mindenki tanult, mindenki hallott és megjegyzett valamit. De eltekintve attól, hogy a kommunizmus évtizedeiben a történelemnek csak egy meghamisított változatával ismerkedtek meg azok, akik kizárólag az iskolában találkoztak a háborús évekkel, a tankönyvek és a részletesebb történelmi szakmunkák döntő többsége is csupán a politikai folyamatokkal és a hadtörténet fő eseményeivel foglalkozott, illetve foglalkozik...

*
A „Magyarország a Háborúban” című ezen kiadványt Jeszenszky Géza alábbi gondolataival ajánljuk:

„E könyv a történelmet „alulnézetben”, a résztvevők, a hősök és az elszenvedők emlékei révén mutatja be. Az egyes fejezetek tematikus bontásban a katonák, a megkülönböztetés és a deportálás szörnyűségeit túlélt zsidó származású magyarok, a különleges elitet képező repülők, majd a polgári társadalmi rétegek egy-egy jellegzetes képviselőjének emlékeit idézik föl. Egy külön fejezet szól a Budapest ostroma során átélt megpróbáltatásokról, végül a „felszabadulás” kevés öröméről és sok szörnyűségéről.

Az első kézből származó információk, a kortársi tanúk emberi közelségbe hozzák a mai generáció számára mindazt, amin szüleink, nagyszüleink keresztülmentek.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Kárpát-medence útikönyv 4,990 Ft 4 491 Ft
Vagyok aki voltam, és leszek, aki vagyok Mikes Kelemen 1,890 Ft 1 701 Ft
Jókai Mór Szajbély Mihály 2,700 Ft 2 430 Ft
Budapest-Balaton gyerekekkel 4,490 Ft 4 041 Ft
Építészeti hagyományunk nyomában Gráfik Imre 3,990 Ft 3 591 Ft
A természet szellemének jóslatai John Matthews és Will Worthington 5,490 Ft 4 941 Ft
Napló Radnóti Miklós 4,299 Ft 3 870 Ft
Különtudósító Járai Judit 3,300 Ft 2 970 Ft
A kijelentés néma tanúi Medgyessy László 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarország és forradalma Martin Illik 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^