Hagyomány

Révész Tamás - A légjáró

A légjáró

Révész Tamás

Petróczy István, az első magyar katonai repülő élete

Könyv
Zrínyi kiadó, 2013
320 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789633275825
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Révész Tamás - Repülőtér az Alpokalján
Révész Tamás - A légjáró
Révész Tamás - Repülőtér az Alpokalján
Révész Tamás - A légjáró
Révész Tamás - Repülőtér az Alpokalján
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 675 Ft
RÉVÉSZ TAMÁS szerző több mint egy évtizede foglalkozik a magyar katonai repülés történetével.

Ez a kiadványa az immár több mint százéves katonai repülés négy évtizedének történéseit tárja az olvasók elé.

A magyar katonai repülés haderőnemi státuszát 1938-ban ismerték el, és ekkor kapta meg az ezt szimbolizáló Légierő megnevezést. Tehát az erről szóló kötetet először 2013-ban, a Légierő megalakulásának 75. évfordulója alkalmából vehették kezükbe az olvasók.

E jubileumi dátum kapcsán szinte kötelező megemlékezni Petróczy Istvánról, a hajdani magyar származású katonáról, az első magyar katonai repülőről.

Petróczy István (Garancspetróc, Szepes vármegye /ma Granč-Petrovce, Szlovákia/, 1874. január 3. – Budapest, 1957. augusztus 9.) magyar repülőtiszt, feltaláló, cs. és kir. alezredes, az első magyar katonai pilóta, az Osztrák–Magyar Monarchia hadirepülő-képzésének megszervezője, a légierő gyártó, javító és logisztikai szolgálatának, a Repülőarzenálnak a parancsnoka. Az első világháború után m. kir. repülőezredes, a magyar légierő megszervezője, a helikopter-építés úttörője, a magyar polgári légi közlekedés alapjainak lefektetője, a Légoltalmi Liga első ügyvezető elnöke, a polgári védelem szervezetének kiépítője. (Német nyelvű dokumentumokban Stephan Petróczy von Petrócz néven szerepel.)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS
BEVEZETÉS
• AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÉVEI:
(Tanulóévek. Csapatszolgálat. A Katonaföldrajzi Intézetnél. 1910-1914 között /A bécsújhelyi repülőtér - a motoros repülés bölcsője. Első szárnypróbálgatások. A katonai pilótaképzés megindulása. Becsületbíróság előtt. Újvidéken. Az asperni repülőtér élén./);

• HÁBORÚS ÉVEK:
(A fronton. Hátországi feladatok. Ismét a fronton. A Repülőarzenál élén.);

• AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR KATONAI REPÜLÉS MEGTEREMTÉSE:
(Újrakezdés. Trianon után.)

• A POLITIKA VONZÁSÁBAN;
• HARMADIK VIRÁGKOR;
• EGYRE NEHEZEBB ÉVEK;
• MAGÁNÉLETI TÖREDÉKEK;
• HELIKOPTER KÍSÉRLETEK:
(Előzmények. Katonai ballonok. Az ötlet. PKZ-1. PKZ-2. Egy találmány utóélete. A Lipták-gyár.);

• A FELTALÁLÓ:
(Védőháló. „Repülőgép szimulátor”. „Lopakodó”. Diavetítő.);

• SORSTÁRSAK, PÁLYATÁRSAK, MUNKATÁRSAK:
(Wilhelm Kress feltaláló, a helikopterkísérletek úttörője. Dr. Austerweil Géza vegyészmérnök. Emil (Milan) Uzelac tábornok. A Zurovec testvérek. Fridrich Hirt.);

ZÁRSZÓ - KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELHASZNÁLT IRODALOM
FORRÁSOK
FÜGGELÉKEK:
- A „rejtés” időszaka alatt használt rendfokozati elnevezések;
- Petróczy ezredes kitüntetései;
- A Petróczy nemzetség szepesi ágának kivonatos leszármazási táblája;
- Helységnév mutató - rövidítések - ábrák;

*
„A Légjáró” című ezen kiadványt a kötetben szereplő AJÁNLÁS c. fejezet alábbi szavaival ajánljuk a téma iránt érdeklődő olvasóink számára:

„Több mint száz év sikereire és kudarcaira, az elhunyt bajtársakra és köztük Petróczy István ezredesre emlékezünk e könyv kiadásával, amelynek szerzője kitartó kutatómunkával tárta fel az első magyar katonai repülő életútját, és sokat tett azért, hogy a hálás utókor tisztelettel emlékezhessen elődeinkre, akik sokat dolgoztak a légierő alapjainak lerakásáért, a fegyvernem, majd haderő megszületéséért.

Reméljük, Petróczy Istvánra is emlékezni fog az utókor, és évfordulók alkalmával a sírján egy-egy szál virág vagy koszorú jelzi majd, hogy neves elődeinek a tevékenységét nem felejti el.

Jó szívvel ajánlom a fiatal szerző Petróczy Istvánról írt könyvét mindazoknak, akik érdeklődnek a hadtörténelem, és ezen belül az első magyar katonai repülő életének történései, sikerekkel és kudarcokkal tarkított életútja iránt.”
(Dr. h. c. Szabó József ny. vezérőrnagy,
címzetes egyetemi tanár, DSc.)
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 675 Ft
Horthy - második könyv Nemere István 3,499 Ft 3 150 Ft
Kalandozás a múltba társasjáték Társasjáték 5,750 Ft 5 175 Ft
Danubia Simon Winder 4,900 Ft 4 410 Ft
Az imádság a menny kapuja - Oratio est clavis coeli Udvarhelyi Olivér 3,200 Ft 2 880 Ft
Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia dr. Nagy László 9,999 Ft 9 000 Ft
Felvidéki rovásírásos emlékek Friedrich Klára 1,500 Ft 1 350 Ft
Együtt a száműzetésben Károlyi Mihályné 3,600 Ft 3 240 Ft
Sellő a pecsétgyűrűn ANTIKVÁR Berkesi András 2,990 Ft 2 691 Ft
Ukrajna története Szerhij Jekelcsik 3,800 Ft 3 420 Ft
A Nagy Kupola szégyene ANTIKVÁR Lőrinc L. László 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^