Hagyomány

Szakály Sándor - Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették

Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették

Szakály Sándor

Könyv
Magyar napló kiadó, 2013
318 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639961272
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szakály Sándor - Trianon, honvédség, háború, sport
Szakály Sándor - Történelem és publicisztika
Szakály Sándor - Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették
Szakály Sándor - Múltunkról és jelenünkről
Szakály Sándor - A 2. vkf. osztály
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
SZAKÁLY SÁNDOR a kötet szerzője (Törökkoppány, /Somogy megye/ 1955. november 23. -) történész, a MTA doktora. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja. 1982. január 16-án „summa cum laude” minősítéssel a bölcsésztudományok doktorává avatták.

Fő kutatási területei: az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete.
*

A magyar királyi csendőrséget az 1881. évi II. és III. törvénycikk hozta létre a Magyar Királyság területén. Megszüntetéséről az 1945. 1690/1945. M. E. évi számú miniszterelnöki rendelet intézkedett, ami által megszűnt létezni a korszak Európájának egyik legtekintélyesebb, legjobb felderítési mutatóival rendelkező, katonailag szervezett közbiztonsági őrtestülete.

A testület megszüntetését követő közel hét évtized alatt mindössze csak néhány olyan, szakmailag értékelhető munka született, amely a történésztől elvárható „harag és elfogultság” nélkül vizsgálta a volt magyar királyi csendőrség történetét. Arról azonban csak keveset tudni, hogy vajon kik is vezették, irányították ezt, a szakmailag méltán híres – és 1945 után csak „hírhedtnek” nevezett – közbiztonsági őrtestületet.

Az 1919 utáni közel negyed század alatt a csendőrség törvényileg engedélyezett létszáma 12 ezer fő volt – amely létszám az 1938 és 1941 közötti területi visszacsatolások után pár ezer fővel emelkedett – s azon belül 600 fő volt a tiszti állomány létszáma.

Ennek a 600 főnek egy még vékonyabb rétegét alkotta a vezetői „réteg”.

• Kik voltak ők?
• Melyek voltak a vezetői beosztások?

Erre a kérdésre ad választ ez a kötet, amely a korszakban vezetői beosztást betöltött 127 csendőrségi személy életútja, személyes adatai alapján vizsgálja a kérdésre adandó választ: kik is voltak ők?

A kötet - a vezetői beosztások meghatározását követően - az azt betöltött 127 személyt „azonosította”, és majd közel tíz esztendei levéltári és könyvtári kutatás, interjúk készítése alapján rajzolta meg a velük kapcsolatos képet.

Első része a személyes adatok (születési, halálozási adatok, szülők foglalkozása, iskolai végzettség, nyelvismeret, katonai, illetve/és csendőri pályafutás, 1945 utáni sors, családi viszonyok, stb.) elemzése után ad átfogó képet a csendőrség felső vezetéséről, és cáfolja a köztudatban velük kapcsolatban élő képet.

A történelmi-statisztikai elemzés után következő két részből az első valamennyi, a vizsgálatba bekerült személy rövid életrajzát közli - a korábban elemzett adatok közreadásával és fotóval -, míg a befejező rész a vezetői beosztások mindegyikét megadja, az azokat betöltő személyeket pedig kronológiai sorrendben sorakoztatja fel a beosztások szerint.

A kötet egy olyan XX. századi magyar archontológiai (a tisztségviselők hivatali jegyzékének összeállításával, életpályájuk vizsgálatával foglalkozó) mű, amely a két világháború közötti korszak történetével foglalkozók számára megkerülhetetlen.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A magyar királyi csendőrség felső vezetői 1919-1945 között;
- Beosztások;
- A személyek;

• Származás, családi háttér, neveltetés;
- A születés ideje;
- A születés helye;
- Vallásfelekezeti hovatartozás;
- Családi háttér;
- Iskolák;
- Nyelvismeret;

• A katonai és a csendőrségi szolgálat;
- Kinevezés csendőrségi felső vezetővé;

• A nyugállomány;

• A volt magyar királyi csendőrség 1919 és 1945 közötti felső vezetőinek sorsa 1945 után;

• Halálozás;

• A magyar királyi csendőrség felső vezetőinek életrajzai;

• A magyar királyi csendőrség felső vezetői beosztásai 1919-1945;

FORRÁSOK ÉS IRODALOM;
- AZON SZEMÉLYEK NÉVSORA, akikről a kutatás során a hozzátartozók kérdőívet töltöttek ki, illetve adatokat szolgáltattak;
- Helységnévmutató - Képmelléklet;

*
Az „Akik a Magyar Királyi Csendőrséget 1919 és 1945 Között Vezették” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Magyar Királyi Csendőrség felső vezetőivel kapcsolatos történelmi és statisztikai áttekintés iránt, valamint emlékezni kívánnak a hatvanöt esztendőt élt csendőrségre, informálódni szeretnének az 1881-től 1945-ig terjedő időszakról. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 900 Ft
A Horthy-korszak Romsics Ignác 4,499 Ft 4 050 Ft
Gyerekkori válságkezelés felsőfokon Annette Kast-Zahn 2,999 Ft 2 700 Ft
Lélektől lélekig Váradi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
Mesepszichológia a gyakorlatban Kádár Annamária - Kerekes Valéria 3,360 Ft 3 024 Ft
Hamlet William Shakespeare 2,800 Ft 2 520 Ft
Máramarosi bércek között Kovács Sándor 3,990 Ft 3 591 Ft
Disszidensek 1-2 Rubóczki László 5,000 Ft 4 500 Ft
A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon Kántor Zoltán 3,200 Ft 2 880 Ft
A sors kereke a végzetre forog? Koszta István 3,890 Ft 3 501 Ft
Akik túlélték a sikert Kolozsvári Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^