Történelem

Szakály Sándor - Trianon, honvédség, háború, sport

Trianon, honvédség, háború, sport

Szakály Sándor

Válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről

Könyv
Nagy Magyarország Könyvek kiadó, 2013
214 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155374012
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szakály Sándor - Trianon, honvédség, háború, sport
Szakály Sándor - Történelem és publicisztika
Szakály Sándor - A 2. vkf. osztály
Szakály Sándor - Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették
Szakály Sándor - Múltunkról és jelenünkről
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 372 Ft
DR. SZAKÁLY SÁNDOR szerző (Törökkoppány, /Somogy megye/ 1955. november 23. -) 1980-ban államvizsgázott az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán. 1982-ben a bölcsésztudományok doktora. Fő kutatási területe: Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, politika- és sporttörténete, az ország második világháborús szereplése, valamint a királyi csendőrség és honvédség története.
*

Ebben a kötetben több mint ötesztendős kutatómunka eredményeit mutatják be SZAKÁLY SÁNDOR írásai.

Magyarország egyik legismertebb történésze kiemelkedő szakmai alapossággal járja körül a témául választott eseményeket, személyeket; amelyeket, illetve akiket górcső alá véve tisztábban láthatóvá válik Magyarország XX. századi vérzivataros históriája.

A kötetet olvasva szembesülhetünk Szakály Sándor történészi szakmai hitvallásának helytállóságával: történelmet írni csak harag és részrehajlás nélkül érdemes.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A trianoni békediktátum;
• A magyar királyi honvéd tisztikar és a „zsidókérdés” (1938-1942);
• Volt-e alternatíva?
• Magyarország hadba lépése;
• Magyarország a második világháborúban és a magyar katonai felső vezetés (1939-1945);
• Sport és honvédelem;
• Adalékok Kemény Ferenc életútjához;
• Dr. Phil. Mező Ferenc első világháborús kitüntetései;
• A sportos katonatiszt;
• Szurmay Lajos, tábornok az Eötvös Collegiumból;
• Kádár Gyula főhadnagy nősülési engedélye;
• Nagybányai ifjabb vitéz Horthy István karpaszomány viselésére jogosult címzetes tizedes kinevezése emléklapos hadnaggyá;
• Segélykérelem 1928-ból;
• Magyar küldöttség Kemal Atatürk temetésén;
• Röpirat Werth Henrikről 1939-ből;
• Egy katonai attasé felmentése és nyugállományba helyezése 1941-ben;
• „Özvegy Koltschakné” (Sophie Koltschak) levele;
• Bizalmas tiszti parancs a magyar királyi 2. honvéd hadsereg tisztikara 1943-as tevékenységének értékeléséről;
• Náday István „útravalója”;
• Napló, naplószerű emlékirat, emlékirat?
• Népbírósági eljárások a magyar királyi honvédség és csendőrség tagjai ellen 1945 után,
IRODALOMJEGYZÉK
A KÖTETBEN KÖZÖLT ÍRÁSOK JEGYZÉKE

*
A „Trianon, Honvédség, Háború, Sport” című ezen kiadványt a fenti tartalomnak megfelelően a Magyarország XX. századi történelméről szóló válogatott írások iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Politizáló szabadkőművesség.
Évtizedeim a titkosszolgálatnál.
Küzdelem a Kárpát-medencéért.
Sárréti sasok.A Turul Szövetség.
Küzdelem a kommunizmus ellen.
Harcoló szabadkőművesség.
Eltévedt hősök.
A magyarországi szabadkőművesség története.
Tűzzel-vassal a hazáért.
Szabadkőművesek Trianon előtt.
Balkáni birodalom.
Nem (csak) Erdély volt a tét.
Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 372 Ft
Föld, nyitott sebem + CD Csoóri Sándor 3,900 Ft 3 510 Ft
Éjszaka Erdélyben Szabó Dezső 2,890 Ft 2 601 Ft
Citius, altius, fortius! Schmitt Pál Makray Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Rézkígyó - hagyaték (puha) Wass Albert 1,980 Ft 1 782 Ft
A zöld csillag Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Vér és könny Paládi József 2,800 Ft 2 520 Ft
Társadalmi viselkedéstan XI. kötet Érett felnőttkor: A jobb életminőség érdekében Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
A Nép ügyvédje 1902-1970 Erdődi Rudolf 1,990 Ft 1 791 Ft
Virrasszatok! Sík Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^