Filozófia

Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz

Vissza a magánvaló dolgokhoz

Josef Seifert

Könyv
Kairosz kiadó, 2013
432 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636626099
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz
Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz
Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz
Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz
Josef Seifert - Vissza a magánvaló dolgokhoz
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 400 Ft
Internetes ár: 3 740 Ft
JOSEF SEIFERT (1945. január 6. -) osztrák filozófus és író.
*
A magyar kiadáshoz írt ELŐSZÓ-ban írta, hogy örömét fejezi ki a könyve magyar nyelvű kiadásának. Különösen fontosnak tartja, hogy a gondolatai magyarul, szülőhazája, Ausztria testvérországának nyelvén is napvilágot lássanak. Annál is inkább, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia révén - amely hosszú ideig Európa népeinek legfontosabb és integráns egységét jelentette - a két országot politikailag és kulturálisan is erős kötelékek fűzik egymáshoz.

Ez a kötet egy olyan mű, amely kiutat keres az európai tudományok és a filozófia válságából. Igazán nagy megtiszteltetés számára a magyarországi megjelentetés, abban az országban, amely „Lengyelországgal, Spanyolországgal és Ausztriával együtt igyekezett megóvni a kontinens sajátos önazonosságát, és amelynek hősies és véres 1956-os forradalmában - a szabad világtól magára hagyatva - annyi bátor magyar áldozta életét, hozzájárulva ezzel a szabad Európa újraalapításához.”
*
A kötet központi témája a fenomenológia, amelynek eredeti vezérelve „Zurück zu den Sachen selbst”, azaz „Vissza magukhoz a dolgokhoz”.

„Fenomenológiának nevezik a századforduló idején a filozófiában érvényre jutó újfajta leíró módszert, valamint a belőle kifejlődő a priori tudományt; az utóbbinak az a rendeltetése, hogy a szigorúan tudományos filozófia elvi organonja legyen, és a következetes alkalmazása révén valamennyi tudomány módszertani reformját lehetővé tegye”.
(Edmund Husserl)

Ezzel a meghatározással kezdődik a fenomenológia megalkotójának, Edmund Husserl-nek (1859-1938) az Enciclopedia Britannica számára 1929-ben írott cikke.

A fenomenológia képezi az egzisztencializmus alapjait, Heidegger, Scheler filozófiáját is. De olyan filozófusoknak is alapul szolgál, mint Edith Stein, vagy van Breda, akik a fenomenológiát a neotomizmussal ötvözik egybe.
(A fenomenológia két fő képviselője, Maurice Merleau-Ponty (1906-1961) és Edmund Husserl mellett ismert fenomenológus Martin Heidegger is.)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
ELŐSZÓ

ELSŐ RÉSZ
A FENOMENOLÓGIA KLASSZIKUS ELVE: VISSZA MAGUKHOZ A DOLGOKHOZ

• I. VISSZA MAGUKHOZ A DOLGOKHOZ: HUSSERL VEZÉRELVÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA ÉS A FILOZÓFIA TERMÉSZETE:
- Mi a fenomenológia?
- A kifejezések nyelvi elemzése és a fogalmak tisztázása mint maguk a dolgok megértésének eszköze;
- A magukhoz a dolgokhoz történő visszatérés sajátosan filozófiai feladata;
- Lehetséges-e a fenomenológiai realizmus?
- Ateista vagy misztikus és logikátlan-e a fenomenológia?
- A fenomenológia a történelem, a nyelv és a társadalom viszonylatában;

• II. AZ EPOCHÉ KRITIKÁJA> (...)

MÁSODIK RÉSZ
A COGITO ÉS A KÉTSÉGBEVONHATATLAN TUDÁS

• III. JOGGAL NEVEZHETŐEK-E A KANTI TRANSZCENDENTÁLIS FILOZÓFIA INDÍTÉKAI KRITIKAINAK? (...)

• IV. VAJON BIZONYÍTJA-E HUSSERL TRANSZCENDENTÁLIS FENOMENOLÓGIÁJA A REALIZMUS KRITIKÁTLANSÁGÁT? (...)

• V. A VALÓS LÉTEZŐ ÉS SZÜKSÉGSZERŰ LÉNYEGEK KÉTSÉGTELEN ISMERETE A CIGITÓBAN (...)

HARMADIK RÉSZ
A „MAGÁNVALÓ DOLGOK” OBJEKTÍV ISMERETE (...)

• VI. MIT NEVEZÜNK MAGÁNVALÓ DOLOGNAK?

• VII. LEHET-E OBJEKTÍV A MAGÁNVALÓ DOLGOKRA VONATKOZÓ EMBERI ISMERET? (...)

• VIII. A MAGÁNVALÓ LÉTRE IGÉNYT TARTÓ LÉTEZŐK (...)

• IX. A MAGÁNVALÓ DOLGOK KÉTSÉGTELEN ÉS TÉVEDHETETLEN ISMERETE (...)

*
A „Vissza a Magánvaló Dolgokhoz” című ezen kiadványt a filozófiát kedvelő, a fenomenológiát, a fenomenológiai realizmus elveit ebből a kötetből mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, a filozófia végső törekvése, az igazság minél teljesebb megismerése érdekében. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 400 Ft
Internetes ár: 3 740 Ft
Javasasszony unokája Szabó György - a bükki füvesember 3,990 Ft 3 591 Ft
Vona Gábor - Újratervezés Havas Henrik 2,990 Ft 2 691 Ft
Olofsson Placid 100 Olofsson Placid atya 2,600 Ft 2 340 Ft
A megbízható férfi Bedő Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
A Nap arca, Ég és föld ölelésében, Újraszülető világ Molnár V. József 5,990 Ft 5 391 Ft
Kelet világossága I. - Bevezetés a yogába Kaczvinszky József 2,700 Ft 2 430 Ft
Európából Ázsiába, és vissza - ismét Keller László (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A falu ahol élek ANTIKVÁR Dippold Pál 3,000 Ft 2 700 Ft
Kundalini - Okkult tapasztalatok a kígyóerőről G.S.Arundale 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^