Irodalom

Bogdán József - Zilált papi imák

Zilált papi imák

Bogdán József

Válogatott versek

Könyv
Unicus kiadó, 2013
96 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155084126
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bogdán József - Izzó lávacseppek
Bogdán József - Zilált papi imák
Bogdán József - Izzó lávacseppek
Bogdán József - Zilált papi imák
Bogdán József - Izzó lávacseppek
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 260 Ft
Internetes ár: 1 071 Ft
A költészet szent dolog, mégis meglepő, ha versekkel jelentkezik egy miséző pap. Nemcsak az Istenhez való viszonyát foglalja költeménybe, hanem a napi ügyeiről, kétségeiről, érzéseiről is eleven sorokat alkot.

BOGDÁN JÓZSEF (Zenta, /ma Szerbia, a Vajdaság északi része, Bácska/ 1956. január 12. –) délvidéki papköltő. Teológiai és filozófiai diplomát szerzett a horvátországi Diakováron. 1983. június 29-én szentelték pappá Nagybecskereken. Első verseit kamaszkorában írta, aztán hosszú kihagyást követően, pappá szentelése után kezdett komolyan foglalkozni a versírással.

Ebben a kötetben a verseiből találunk válogatást. Szülőföldjén már több kötete is megjelent. Magyarországi és délvidéki irodalmi folyóiratban, egyházi lapokban, antológiákban találkozhattunk az egyéni hangvételű verseivel.

A vajdasági Torda hívői lelki atyjának ezen válogatott verseit a 84. Könyvhétre (2013) jelentette meg „Zilált papi imák” címmel az Unicus Műhely.

Az igen küzdelmes életű, a korán árvaságra jutott, család nélkül felnőtt költő lelkében rengeteg fájdalom, a gyermekkorban gyökeredző mérhetetlen szeretetéhség, a kisebbség sors nehézségei, és mindezekkel összefüggésben nagyon nagy empatikus készség rejtőzik.

Szinte természetes az emberek nehéz sorsával való azonosulása, mások megértése. Szeretettel fordul minden ember felé. Mélységesen tiszteli az életszentséget, a bántó szándékot nem ismeri, pedig sokszor csalódott az emberekben. Szociális érzékenysége állandó adakozásra készteti.

Élményeinek tárháza igen gazdag, hiszen 30 év papi szolgálata alatt számtalan emberi lélek nyílt meg előtte a szentgyónás keretein kívül is. Ezeket az élményeket saját, többnyire keserű tapasztalataival ötvözve osztja meg az olvasóival, hol a fájdalmasan, hol pedig a tündöklően szép verseiben. Vígaszt nyújt, szeretetet, erőt ad. Őszinte tiszta hangja, sokszínű formavilága, igényesen megfogalmazott tömör szókimondása megismételhetetlen olvasmányélményt nyújt mindenkinek.
*
A válogatott verseskötet TARTALMA:

A Szerkesztő ELŐSZAVA

• KIS PAPI VERSEK (22 vers);
• BILLEGÉSEK (20 vers);
• SZÍNVALLÁS (21 vers);
• RÉSNYIRE NYITOTT AJTÓ (9 vers);
• ISTEN ÉKSZEREI (18 vers);
• FOHÁSZ A DÉLI VÉGEKEN (10 vers);
LEVÉL ÉDESANYÁMNAK;
*
Részlet a „Rábéi vers”-ből:

„Rábén az utolsó háznál állok,
hol tolvaját szüli az alkalom.
Amerre nézek törmelék, vályog,
Trianon néz be az ablakon!”

(2001. szeptember)
*
Az „Anyám, Magyarország” című verse:

„Nem kértem, én anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet,
Csak azt kértem Tőled, mit a gyermek kérhet,
Holt csillaggá lettél, nem ontod a fényed.

Holt csillaggá lettél, nem látom az orcád,
Olyan idegen vagy, anyám, Magyarország.
Lehúztad a redőnyt, mikor hozzád mentem,
Én is fiad vagyok, mért tagadsz meg engem?

Mint fészkét a madár, kezed úgy kerestem,
A mostoha sorsba belekeseredtem,
Nyolcvan esztendeje, fekete palástban,
Itt a Délvidéken, apátlan anyátlan.

Kihez menjek, mondd hát, ki fogad be engem,
Ki segít, ha nem Te, a sok elesetten?
Akik felnéztek Rád mint édesanyára,
Megvert magyar népünk ölelésed várja!

Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet,
Csak azt kértem tőled, mit a gyermek kérhet:
Ragyogtasd fel újra ezeréves fényed!”

(Törökkanizsa - 2004.)

*
A „Zilált Papi Imák” című ezen kiadványt Szilaveczky Csilla szerkesztő alábbi szavaival ajánljuk:

„Kedves Olvasó! Fogadja, forgassa szeretettel a kezében tartott kötetet, amelynek minden verse szeretettel íródott és szeretetre méltó, még akkor is, ha egyik-másik csak többszöri olvasás után kerül közel Önhöz. Általuk fogadja szeretettel Bogdán Józsefet, a költőt és papot, aki egy eldugott bánáti faluban éli mindennapjait, végzi szolgálatát, esket, keresztel, betegeket látogat, temet és temet, naponta misézik, sokszor két faluban is, hittant tanít, felkészíti a gyerekeket a szentségek befogadására. Minden szavával tanítja a kicsiket és nagyokat, lelkeket gyógyít, s ha van egy kis ideje, ajándékot készít, vagyis verseket ír olvasóinak. Akár egy 21. századi Virág Benedek.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 260 Ft
Internetes ár: 1 071 Ft
Arany János füveskönyve - Józan okos mérték Arany János 2,200 Ft 1 980 Ft
A mindenségnél is hatalmasabb Mooji 3,300 Ft 2 970 Ft
Szerelem második vérig DVD Dobray György filmje 2,990 Ft 2 691 Ft
Lélekből újjászületve Szabó Judit 1,800 Ft 1 620 Ft
Karácsonyi áldás Donna VanLiere 2,990 Ft 2 691 Ft
Számmágia - Számmisztika Dr. Erich Bischoff 2,800 Ft 2 520 Ft
A nő számomra rejtély Valachi Anna 2,990 Ft 2 691 Ft
A melankolikus forradalom Lieve Joris 2,850 Ft 2 565 Ft
A vörös ingovány foglyai Kahler Frigyes 2,600 Ft 2 340 Ft
A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika Kiss Lajos 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^