Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

Gönczi Tamás - Piliscsillag, Napcsillag

Piliscsillag, Napcsillag

Gönczi Tamás

3. javított, bővített, átdolgozott kiadás

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2015
624 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789638983602
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gönczi Tamás - Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben
Gönczi Tamás - Napúton
Gönczi Tamás - A Fekete Madonna titka
Gönczi Tamás - Piliscsillag, Napcsillag
Gönczi Tamás - Pogány Biblia - Koppány hagyatéka
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
2013-ban megjelent Piliscsillag, Napcsillag címmel szakrális kultuszhelyünkkel, a Pilissel, a Pilis titkaival kapcsolatban a piliskutatás alapkönyve. Nyugodtan tekinthető a már korábban megjelent kötetnek egy bővített és közvetlen folytatásának, annak egy jóval átfogóbb, de szemléletében teljesen hasonló újjászületésének. A 2015-ben megjelent ezen kötet már a harmadik, javított kiadás.

„... A Pilis titkára a magyar mítoszban és népünk ősvallásának a legmélyén találtunk rá. Mindezt a hely szelleme őrizte meg és a hagyomány feneketlen kútjából kapja azt az élő vizet, ami időtlenné, örök és szent kultuszhellyé avatja azt...”
(Gönczi Tamás: A pálos hagyomány és az időtlenség mítosza)

„... ez a megszentelt földtest nem más, mint maga a Pilis, maga a rejtett Magyarország.”
(Gönczi Tamás)

A Piliscsillag, Napcsillag-ban a Pilisnek a hagyomány nagy emlékezetében, a népi vallásosságban és a mítoszban megőrzött szakrális világát ismerhetjük meg.
*
„Már kezdjük megszokni, hogy a szerző érdekes és hiánypótló könyveket ad a kezünkbe. Ez igazán üdítő és hasznos szellemi ajándék ebben a globálissá tágult szellemi sivatagban itt Európa hajdani kultikus közepén.

Az írónak a hagyományban, a mítoszban és a népi vallásosságban való jártassága, analogikus gondolkodásmódja és az ehhez társuló asszociatív képessége megdöbbentő.

Mélység és magasság, mítosz és őshagyomány egy könyvben. Gratulálok!”
(Tóth László)
*

Részlet prof Papp Lajos ajánlásából:
Hasad az égbolt. Gyönyörű költői megfogalmazása annak a jelenleg megtapasztalható és sokakban riadalmat keltő ténynek, hogy a szellemvilág kezdi átvenni a hatalmat az anyagi világ felett. Mindent, amit emberi elme kitalál, az nem más, mint találás, rálel arra az útra, amit a Teremtő számára kijelölt.

Gönczi Tamás különleges képességű ember, mert az égi csatornákon keresztül Szellemtársaihoz hasonlóan, akiknek segítségével próbálja a régmúltat megfejteni, nem tesz mást, mint a sejtjeiben lévő tudást előhívja és a fentről jövő üzeneteket képes átvenni.

Különleges helyzetben vagyunk itt az élő bolygón, a Földön. Minden, amit a Teremtő teremtett, az rezgést ad ki. A rezgés segítségével adják át az idegsejtek egymásnak az ismereteket, egymást tájékoztatják és minden sejtünk képes a régmúlt emlékeit felidézni, ha fentről segítséget kapunk. A Teremtő szándékának megvalósulása az, hogy a világ változzék meg ebből az anyagi, sok szenvedést okozó világból. Lassan, fokozatosan lépünk át a Szellemvilágba.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, világító lámpásokat kell találni, ilyen lámpás Gönczi Tamás is, mert a vállalkozása első pillanatban reménytelennek tűnik.

Ő a rég elfelejtett tudást, a tudott tudást próbálja felidézni, ezért első olvasatra az embert megdöbbenti az a hihetetlen ismeret halmaz, amely a könyvéből sugárzik.

Nem is lehet elolvasni egyszerre, ízlelgetni kell, mint a jó ételt, a jó bort. Hagyományos módon ez a könyv nem fogyasztható. Le kell ülni és mondatról mondatra át kell engedni magunkon azt az ismeretet és az abban rejlő mögöttes tudást, amit Gönczi Tamás részünkre megpróbál érthetővé varázsolni.

Ez a könyv több mint a Pilisről, a magyar küldetésről szóló könyv, mert a kozmikus térbe helyezi a mítoszok világába taszított ismereteket. Ez az ismeret mindannyiunknak, akik szeretnénk ebből a földhözragadt világtól kicsit eltávolodni, egy útjelző, ahogy említettem: lámpás.

A Pilis szakrális hely. A hely, a helymegjelölés, a Piliscsillag, Napcsillag összefoglalja mindazt a szándékot, amelyet a szerző e könyvben szeretne nekünk átadni.

A Csillag vezérel bennünket. A csillagok irányt adó pontok és időnként, ha felhős az ég nem látjuk a csillagokat, de a csillagok akkor is ott vannak, csak a mi szemünk képtelen a felhőkön való ragyogásukat észlelni. Ez a könyv a felhőket, a homályt oszlatja, de nemcsak az elménket, hanem a szívünket is meg kell ahhoz nyitni, hogy megértsük az üzenetet, a Teremtő üzenetét.

Gönczi Tamás nem tesz mást, mint ezt az üzenetet számunkra érthetően, olvashatóan rendelkezésünkre bocsátja.
*

Részlet Bunyevácz Zsuzsa ajánlásából:
Napjaink gondolkodását alapvetően a materialista és ateista alapokon nyugvó természettudományos világkép határozza meg. E megközelítéssel azonban nehezen vagy egyáltalán nem kapunk választ az élettel, a létezéssel kapcsolatos számos kérdésre.

Ma már nyilvánvaló e szemléletmód hatása a történetírásra is, ami következtében őstörténetünk számos pontja rejtve marad előttünk. Egyre inkább érezzük, hogy múltunk megértéséhez a „kézzel foghatón” kívül „más síkokra” is szükségünk van.

Gönczi Tamás pontosan erre a „másik világra” nyitott kaput azzal, hogy az ősi, de napjainkban már alig ismert szemléletet, mi több tudományt, felelevenítette.

Ennek és csakis ennek az analógiákon alapuló, szakrális gondolkodásmódnak a segítségével érthetjük meg hazánk egyik kitüntetett vidékének, a Pilisnek a történetét, lényegét, jelentőségét...

*
A „Piliscsillag, Napcsillag” című ezen kiadványt a Pilis, a rejtett Magyarország, a mélység és a magasság, a mítosz, az őshagyomány és az ősvallás, a magyar alapítású Pálos rend sorsa és humánus tevékenysége, az emberek irányukban nyilvánított szeretete és megbecsülése, az országból való elűzetésük..., a magyar kultuszhely titkainak megfejtése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, mint ehhez nélkülözhetetlen kötetet, a szerző alábbi szavainak figyelembe vételével:

„Két dolog volt, ami arra inspirált, hogy a pálos könyvet megírjam. Az egyik az a meggyőződésem, hogy a pálos rend igazi megismerése nélkül sem a magyarság középkori szellemiségét, sem az abból fakadó, és a középkori Európát fénybe borító mély spirituális arcát felfedni nem lehet.

A másik meggyőződésem, amiből ez a könyv megszületett, pedig az, hogy a magyar földnek a szakrális geográfia szerinti kitüntetett, központi helyén elterülő „szent” Pilis igazi megismerése, és a tradíciók szerinti majdani „működtetése” (ahogyan azt régen az Árpádok tudták és tették) az ősiségből átemelt magyar pálos hagyomány nélkül lehetetlen...

A magyar szakrális néphagyomány és néprajz által megőrzött mély, de mára töredékes szellemi örökség nagy és elpusztíthatatlan kincs...”


*
KIEMELTEN AJÁNLJUK MELLÉ:
Nimród gyűrűje.
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
A tarandoszok tanúvallomásai ANTIKVÁR Meszlényi Róbert Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
Hálózatok bűvöletében Csermely Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
A Frigyládától Isten kardjáig - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,699 Ft 1 530 Ft
Aranyfonál Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Lélekderűnk tükre, a nevetés CD - HANGOSKÖNYV Bagdy Emőke 1,990 Ft 1 791 Ft
A lélekvándorlás csodái Brian L. Weiss 5,500 Ft 4 950 Ft
Az életerő Paul Foster Case 1,650 Ft 1 485 Ft
Mindent tudok Rólad Bodzás Szilvia 3,600 Ft 3 240 Ft
Az iszlám hódítások és a kalifák uralma Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Hódoltság Kiss Dénes 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^