Irodalom

Tóth István - A peremvidék világbirodalma

A peremvidék világbirodalma

Tóth István

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2013
444 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9788089286942
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth István - A megátalkodott magyar - Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára
Tóth István - Pannoniai vallástörténet
Tóth István - Az erdélyi mintakincs alapformái
Tóth István - A magyar díszítés alapformái
Tóth István - A peremvidék világbirodalma
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
A fontos pillanatokban TÓTH ISTVÁN (a kötet borítóján balról, a szovjet hadsereg egyenruhájában, 1973-ban) mindig a megfelelő helyen volt. A Szovjetunióban, a kárpátaljai Bátfán született 1951-ben. Nagyon fiatalon bekapcsolódott a helyi polgárjogi mozgalomba, amiért az egyetemről kényszersorozással vitték el katonának, fegyvertelen szolgálatra, építőszázadba - megszakítva az egyetemi tanulmányait.

Magyarországra való áttelepülése után azon kevesek közé tartozott, akik az anyaországban igyekeztek napirenden tartani a kárpátaljai magyar kultúra ügyét. Alapító főszerkesztője volt a Pro Minoritate című folyóiratnak. Jelenleg (2013) a beregszászi magyar konzulátust vezeti főkonzulként.

Egybegyűjtött írásainak kötete magában foglalja „a szovjet életről”, a szovjet állam sajátosságairól, működésének módszereiről gyűjtött tapasztalatait, a kárpátaljai magyarság XX. századi történetéről, irodalmáról, önszerveződéséről írott tanulmányait, köztük a ruszin autonóm törekvéseket és Trianon-t, 1956 kárpátaljai hatásait, következményeit, tanulságait, megfigyeléseit a három balti ország függetlenségi harcáról, a geopolitikai és kisebbségpolitikai írásait.

A szerzővel készített életútinterjú bemutatja a szovjet hadsereg belső világát a brezsnyevi poshadás időszakában, egy unalmas garnizonban, Munkács környékén a Kárpátokban, egy Fornos nevű magyarlakta falucska közelében, amelyet a Szovjetunió népeiből sorozott katonák az egyszerűség kedvéért Vengrijának, azaz Magyarországnak tituláltak…

*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM
• UKRAJNA - KÁRPÁTALJA: NEMZETPOLITIKÁK és nemzettudat-hasadások;
• BEDUTYIZOTT NEMZEDÉK;
• A VILNIUSI VÁLTÓ;
• ÖNAZONOSSÁGOK, FÁZISKÉSÉSEK, FELSŐBBRENDŰSÉGEK;
• TŰNT TÁJAK, DERMESZTŐ IDŐSZERŰSÉGEK;
• DRÚZSBA KÖTVE;
Bibliográfiai tájékoztató;
*
Részlet a kötetből:

„Erőcentrumok alakultak, amelyekben a magyarok csekély létszámuknál fogva nem voltak érdekeltek. Moszkva alól jöttek egy behívásban nagyon sokat próbált fiúk, már ültek a fiatalkorúak börtönében, ők nagyon összetartó brigádot alkottak. Rettenetes verekedések robbantak ki, hogy az ő akaratuk érvényesüljön.

Külön egységet alkottak az örmények is. Megérkeztek huszonöten, harmincan, fiatal katonának számítottak. Feltűnt nekik, hogy nagyon híg a levesük. Egy orosz öregkatona osztotta a fazékból a csajkába egy nagy ólomkanállal az ennivalót. Az orosz a sajátjainak adott többet. Ezt két napig szemlélték, s legközelebb az egyik örmény felállt, nem is nagyon beszélt semmit, kiragadta a kanalat az orosz kezéből, és jól fejbe vágta vele. De úgy, hogy az orosz elterült.

Abban a pillanatban hatalmas verekedés kezdődött. Szétvertük az egész fából készült barakkot. Dőlt is minden. A falak is. Az asztalokra zuhant a tető. Ezután rend lett, s az örményekkel többé nem tettek ilyet.”

*
„A Peremvidék Világbirodalma” című ezen kiadványt a Szovjetunióban szerzett tapasztalatait megíró, kárpátaljai születésű Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja ezen kötetével, benne a „szovjet élettel”, a szovjet állam sajátosságaival, működésének módszereivel, a személyes tapasztalataival, a kárpátaljai magyarság XX. századi történetével, irodalmával és kultúrájával ismerkedni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - ANTIKVÁR Cseri Miklós - Filep István - Ujfalussy Béla 5,990 Ft 5 391 Ft
Jobbközéparányok Tóth Gy. László 2,300 Ft 2 070 Ft
Matyóföld rózsái Kútvölgyi Mihály - Viszóczky Ilona - Viga Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Szín - vallás Ablonczy László 4,300 Ft 3 870 Ft
Európa kisebbsége Majtényi Balázs - Vizi Balázs 2,490 Ft 2 241 Ft
Egy vadászéleten át Szent Ivány Géza 2,600 Ft 2 340 Ft
Carl Schmitt Techet Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
A Dudás-ügy 1956 Drucza Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
13+1 Kárpáti György, a szerencse fia Kő András 2,990 Ft 2 691 Ft
A Torma Zsófia gyűjtemény Roska Márton 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^