Ezoterika, Ezotéria

Hihetetlen Magazin - A magyarság 20.000 éves történelme 2.

A magyarság 20.000 éves történelme 2.

Hihetetlen Magazin

Hihetetlen magazin különszám

Újság
Hihetetlen magazin kiadó, 2013
192 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Hihetetlen Magazin - Hihetetlen Magazin 2 különszám együtt
Hihetetlen Magazin - Egészségháború KÜLÖNSZÁM
Hihetetlen Magazin - Antikrisztus - KÜLÖNSZÁM
Hihetetlen Magazin - Apokalipszis különszám HIHETETLEN Magazin
Hihetetlen Magazin - A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Újság 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 495 Ft
Internetes ár: 1 495 Ft
Megjelent a Hihetetlen Magazin külön száma!!

„Figyelemre méltó tény, hogy időszaki (vagyis napi, heti, havi rendszerességgel megjelenő) kiadványok közül Magyarországon egyedül és kizárólag a Hihetetlen Magazinnak jelent meg 144, illetve most már 192 oldalas Különszáma!

Külön öröm számunkra, hogy ez utóbbi, igencsak nagy terjedelmet „A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME” folytatásának szentelhetjük!!

Egy döbbenetes történelmi kép alakult ki, amikor sorban helyükre kerültek az ősmagyar múlt eddig hiányzó, elcsalt - eltitkolt elemei.

Most is elkalandozunk a távoli múltba, történelmi utazásunkat a földönkívüli ismereteink bemutatásával kezdjük, és sok évezredet átölelő, érdekfeszítő kalandozás után jutunk el a szégyenletes Trianoni Békediktátumig!”
(Részlet Szűcs Róbert Jegyzetéből)
*
Ízelítő a kiadvány témáiból:

• Az ősmagyarok földönkívüli istenei - az aranyszarvas népe;
• Népnevünk titokzatos eredete - Mi a magyar?
• Egyiptomi emlékeink;
• Aranykincsek az égből - magyar-görög kapcsolat;
• Ősi küldetéstudat - a magyar Biblia;
• Ősvallásunk ünnepe - Szakrális napok a régi magyaroknál;
• Az aranyszarvas népe - a szkíták elhallgatott történelme;
• A hét magyar törzs misztikus eredete;
• Atlantisz tükörképe - a Kárpát-medence misztikus földrajza;
• A Boldogasszony mosolya - a magyar ősvallás istenasszonya;
• Magyarok Kánaánban?
• Egy elveszett magyar őskrónika nyomában - Megdöbbentő titkok a Tarih-i Üngürüszben!
• Kísértetek dombjai - a kunhalmok titkai;
• Az igazi Koppány - ősi fényvallásunk utolsó főtáltosa;
• A magyarok Istene;
• Miért pont piros - fehér - zöld, Nemzeti zászlónk misztikus üzenete;
• Fénytestű királyaink - a pálosok kincse;
• Eltűnt magyar hon - kaukázusi véreink;
• Piramisok a Képes Krónikában;
• Salamon tornya - egy eltűnt magyar király X aktája;
• Boszorkányüldözések Magyarországon;
• Erotikus varázslatok - bűbájos magyar boszorkák;
• A Hunyadiak mágikus kincsei - a pálosok igazi kincse;
• Fénytestű királyaink;
• A Grál és a Frigyláda Magyarországon;
• Mátyás utolsó vacsorája;
• Mária országa;
• Égi küldöttek a szkíta - magyar ősvallásban;
• Rákóczi „suttogó” hamvai - hihetetlen csodák a fejedelem életében és halála után;
• Magyar misztikusok - Kossuth titkaitól a Petőfi aktáig;
• A Himnusz kódjai - prófécia a magyarság jövőjéről;
• Mágikus Budapest, okkult titkok, elveszett őskultúrák nyomai a fővárosban;
• Titkos erők játszmái - a Trianoni Békediktátum rejtett okai;
• Magyarok az ellopott évszázadban;
• Őfelsége a Szent Korona - István titokzatos lándzsája;
• Lehel mágikus kürtje;
• A Szent Jobb paranormális képességei;
• Magyar jelképek Arthur király fején;
• Zarathusztra koronája;
• Szent ereklyénk, a kozmikus adóvevő - miért ferde a Koronán lévő kereszt?
• A jogar és az országalma titka;
• Magyar múzeumok mágikus kincsei;
• Attila kardja, István kardja;
• A Szent Korona titkos története; (...)
*
Ajánlott még:
Dekódolt Biblia
Az aranylemezek üzenete
Piliscsillag Napcsillag.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
A pozitív gondolkodás ereje - gyüjteményes díszkiadvány díszdobozban CD melléklettel A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Újság 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 495 Ft
Internetes ár: 1 495 Ft
A turul monda és a kazár nagyfejedelem Róheim Géza 1,750 Ft 1 575 Ft
Az Aranykor visszatér Avatara 2,990 Ft 2 691 Ft
Platón életének drámája Vlagyimir Szolovjov 2,800 Ft 2 520 Ft
X-Akták HIHETETLEN MAGAZIN KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Időkortyolók a Pilisben Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
A lelkiismeret aranytükre Magyar Adorján 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar hittel - idézőkönyv Balogh Ildikó 2,500 Ft 2 250 Ft
Praliné a léleknek Hodász András 2,200 Ft 1 980 Ft
A hit legnagyobb rejtélyei Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Csorba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^