Jézus titkos élete-Hihetetlen Magazin-Könyv-Hihetetlen magazin-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Hihetetlen Magazin - Jézus titkos élete

Jézus titkos élete

Hihetetlen Magazin

Hihetetlen Magazin Különszám 2014 Tél

Könyv
Hihetetlen magazin kiadó, 2014
192 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 1 495 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 495 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Minden, amiről csak itt olvashat. A spiritualitástól a tudományig. A lap minden olyan témakörrel foglalkozik, amely számot tarthat a világ titkai iránt fogékony emberek érdeklődésére. A Hihetetlen Magazin és Különszámai népszerű kiadványok. A Hihetetlen Magazin 2014. OKTÓBER-DECEMBERI 192 oldalas külön száma! JÉZUS TITKOS ÉLETE - A gyermekkori csodáktól a mennybemenetelig. A kiadvány témái: Isten fia közöttünk; A mester és tanítványai; Jézus csodái; A feltámadás misztériuma...

Megjelent a Hihetetlen Magazin 2014. OKTÓBER-DECEMBERI 192 oldalas külön száma!!

JÉZUS TITKOS ÉLETE - A gyermekkori csodáktól a mennybemenetelig

„Kevés olyan ember van a világon, akinek születéséről, cselekedetéről és haláláról ennyi - sokszor egymásnak gyökeresen ellentmondó - tanulmány született volna...

A Biblia és a keresztény hagyomány szerint Jézus azért jött, hogy megmentse a világot, azaz a bűneiből megváltsa és megszabadítsa az egész emberiséget...

A Megváltó történetét különbözőképpen mesélik el az úgynevezett apokrif iratok, amiket az egyház az elmúlt évszázadok során nem volt hajlandó kanonizálni, így az egyházi körök hivatalosan nem tekintik őket a Szent Könyv részének...

Jézus feleségül vette a legkedvesebb tanítványát, aki gyereket szült neki... A Megváltó vérvonala tovább élt és a Meroving uralkodók gondoskodtak arról, hogy soha ne szakadjon meg. Akármi is volt a végkifejlet, a mennyei terv, az isteni sugallat, valamilyen formában Jézus Krisztus napjainkban is itt él közöttünk. Vagy Isten fiaként a szívekben és lelkekben, vagy az ember fiaként, a jézusi vérvonal fizikai leszármazottjaként.”
(Részletek Szűcs Róbert Jegyzetéből)
*
A kiadvány témái:

ISTEN FIA KÖZÖTTÜNK
- Krisztus családfája;
- Jézus, a Fényfiú;
- A Messiás titkos hitvese;
- A megváltó születésének megdöbbentő titkai;
- Jézus igazi apja?
- Szeplőtelen fogantatás;
- Az ismeretlen József;
- A Mária-titok;
- A hercegnő és a kormányzó;
- Megdermedt idő;
- Jézus, Nimród fia?
- A három Mária;
- Kiáltó szó a pusztában;
- A kánai menyegző;
- Jézus felesége;
- A Megváltó átkai;
- Gyermekkori csodák;

A MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
- Messiás Jézus előtt;
- Az elveszett évek;
- Zarathusztra örököse;
- Buddhista tanok a kereszténységben;
- Jézus és Buddha;
- Az első forradalmár;
- Intergalaktikus szeretet-hírnök;
- A Megváltó vetélytársa;
- Kelta gyökerek;
- A rejtett tudás megismerése;
- Krisztus városa;

JÉZUS KRISZTUS CSODÁI
- Kereszténység és reinkarnáció;
- Ami a Bibliából kimaradt;
- Jézus, a „parafenomén”;
- Kérd és megadatik!
- Rejtélyes királyság;
- Gáspár, Menyhért, Boldizsár;
- Csodák vagy technológia?
- Barabás szerencsés végzete;
- Júdás: Áruló vagy hős?
- Tisztára mosott Júdás;
- „Te fogod feláldozni az embert...”
- A tizenharmadik apostol,
- A magyar Jézus;
- Az utolsó vacsora;

A FELTÁMADÁS MISZTÉRIUMA
- Longinus lándzsája;
- A torinói lepel igazi titka;
- A Golgota csodái;
- Krisztus vére;
- A feltámadási titok nyomában;
- A Megváltó „mennybemenetele”;
- Titokzatos Jézus-iratok;
- Krisztus leple valódi!
- Jézus afrikai utódja;
- A második eljövetel;
- A szent vérvonal;
- Az Omega-projekt;
***

Részletes ismertető:

KRISZTUS CSALÁDFÁJA
Dávid fia, párthus herceg – vagy valami más? Jézus - Nimród fia - magyar volt-e?
Jézus származása évszázadok óta éles viták kereszttüzében áll. De vajon mi lehet az igazság, milyen nép fia volt a kereszténység Megváltója? Vagy számít-e egyáltalán egy Istenfiú esetében a földi vérvonal? A legutóbbi kérdés valóban elgondolkodtató. Van-e jelentősége, hogy egy felsőbb dimenzióból érkező küldött, egy természetfeletti lény milyen vérségű testbe inkarnálódik? Hiszen Jézus egy egyetemes hős, aki küldetését minden ember, minden nép üdvére hajtotta végre. Akkor hát nem mindegy, melyik nép tudhatta magáénak, amíg a Földön járt? Ebben van realitás, hiszen Jézus előképeit − a meghaló és feltámadó istenségeket – minden népnél, minden kultúrában megtaláljuk, az összes kontinensen.

Ott van például Dionüszosz, a bor és mámor görög istene, akinek tiszteletére kenyér- és boráldozatot mutattak be a hellén misztériumokban, és akit „Hellász Krisztusának” hívtak. Akkor hát görög lett volna Jézus? Vagy nézzük meg Oziriszt, az egyiptomiak jóságos istenkirályát, aki fehér ruhában tanított, gyógyított, míg 33 éves korában ártatlanul meg nem ölték. Netán Mithrászt, az irániak téli napfordulón született istenfiúját, akinek anyja egy földi szűz, és akit pásztorok köszöntöttek a bölcsőjénél. Vagy akár Tollaskígyót (Quetzalkoatl-t), aki 12 tanítványa élén bejárta az aztékok, maják településeit, s mindenütt a békét, megbocsátást hirdette. Ha ezek mind-mind Jézus ősképei, vagy akár előző megtestesülései, akkor ennyi erővel mindenki magáénak tudhatná őt: a maják majának, az egyiptomiak egyiptominak, az irániak pedig iráninak mondanák.

JÉZUS A FÉNYFIÚ
A Születés gnosztikus titkai
Jézus születéséről a keresztény világban karácsony ünnepén emlékeznek meg. Ezzel a ténnyel még az is tisztában van, aki nem vallásos. Ugyanakkor Krisztus Földre érkezésének sok olyan mozzanata akad, amelyek nem közismertek. Most kicsit más megvilágításban ismerjük meg a karácsonyi történet szereplőit, körülményeit, mint ahogy azt a katolikus egyház tanítja. A gnosztikusok a kereszténység egyik sokáig elveszettnek hitt ágához tartoztak. A görög gnoszisz kifejezés tudást jelent, de nem akármilyet, hanem egyfajta közvetlen belső istentapasztalatot. Ezt a legjobban talán a hindu vagy a buddhista vallás „megvilágosodás” fogalmához tudnám hasonlítani.

„Az embertestté lett Fény” Lukács evangéliuma egyetlen mondatban elintézi Jézus születését. „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.” (Megjegyezném, hogy ellentétben a katolikus hitelvekkel, ez azt igazolja, hogy Máriának más gyermekei is voltak, különben nincs értelme az elsőszülött szónak.) Az apokrif, azaz titkos, rejtett gnosztikus irat, a Születés evangéliuma szerint azért nem ilyen egyszerűen történt Jézus világra jötte. Ebből az írásból azt is megtudhatjuk, hogy Máriát a szülésnél egy Szalome nevű bába segítette.


A MESSIÁS TITKOS HITVESE
Ki volt valójában Mária Magdaléna?
A kereszténység történelmének legrejtélyesebb hősnője a „magdalai Mária”. Megítélése elképesztően szélsőséges: tartották már prostituáltnak, elátkozott bűnösnek, boszorkánynak, szentnek, Krisztus feleségének, papnőnek, de még Ízisz istennő reinkarnációjának is...Ezeket a Mária Magdolna-elképzeléseket mégis nagyjából két csoportra lehet osztani, melyek a skála két végpontját képviselik. Az egyik az, amit a keresztény Egyház dogmái máig állítanak: a magdalai asszony feslett életű bűnös, szajha vagy házasságtörő lehetett, aki szörnyű bűneit megvallva borult Jézus lábához – aki megbocsátott neki. A másik elméletet napjainkban Dan Brown bestsellere, A Da Vinci-kód nyomán ismerte meg a világ.

Eszerint viszont Magdolna nemcsak a Megváltó legkedvesebb tanítványa, de egyben felesége és gyermeke édesanyja is volt. Brown mindezt apokrif iratokra alapozza, melyek egyértelmű célzást tesznek rá, hogy Jézus és a magdalai Mária között jóval több volt pusztán mester-tanítvány kapcsolatnál. Leánygyermekük pedig szerinte több európai arisztokrata család ősanyja lett, sőt a francia Meroving-dinasztia is tőle – így magától Jézustól – származott.


A MEGVÁLTÓ SZÜLETÉSÉNEK MEGDÖBBENTŐ TITKAI
A „Szent Lélektől valók” története
Ki volt Jézus? Ember vagy Isten? Isten vagy ember fia? Próféta? Messiás, Megváltó, vagy a zsidók királya? Jézusban vagy az istenben hisznek a keresztények? Ha Jézusban, úgy az isteni eredetét, vagy a zsidók királyát tisztelik-e benne, hiszen e cím alatt vállalta kínszenvedéseit? Mi a HIT alapja tehát? Jézus feltámadásának ténye, amely szerint az ő áldozatvállalása mutatta meg az utat és adott reményt mindenkinek a bűnbocsánat elnyerésében, a feltámadás lehetőségében, vagy a jövendölései? Netán azért hisznek Jézusban, mert megfelelően demonstrálta természetfeletti gyógyító képességeit? Vagy azért, mert olyan mutatványokkal kápráztatta el a környezetét, amelyekre – mint például a vízen járás – a halandó ember nyilván nem képes?


JÉZUS IGAZI APJA?
A titokzatos Antipatrosz herceg
Egy meghökkentő elmélet szerint Jézus valójában Heródes fiának és egy Mária nevű templomi papnőnek volt a szerelemgyermeke... De vajon tényleg lehet igazság ebben? Egyáltalán, muszáj mindenáron földi apát „keresni” a Megváltónak? „Jézus Isten fia, akit édesanyja, Mária szűzen fogant magától az égi Atyától”. Így szól a keresztény tanítás, ám a szkeptikusok – akik szerint ilyesmi nem létezik – már a legkorábbi időkben elkezdték törni a fejüket: ki lehetett valójában Jézus apja? Hiszen, ahogy érvelnek, mindenkinek kell, hogy legyen hús-vér nemzője – még egy Megváltóként tisztelt vallásalapítónak is. Így máig hemzsegnek az „apajelöltek” a különféle elméletekben, melyek közt akadnak hihetőbbek, de képtelenül bizarrak is. És noha nem tisztünk dönteni egy ilyen, a hit és a természetfeletti határait súroló kérdésben, történeti források segítségével mégis megpróbáljuk „leleplezni” Krisztus titokzatos édesapját...


SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
Mégis, kinek a gyermeke?
A katolikus egyház minden évben december 8-án emlékezik meg a szeplőtelen fogantatás ünnepéről, mert évszázadok óta minden hívő lélek úgy tudja, hogy Jézus anyja, Mária az eredendő bűntől mentesen fogant meg – pedig e tant csak 1854-ben szentesítette IX. Pius pápa. Ráadásul ez nem is azt jelenti, hogy Mária bármely férfi közreműködése nélkül esett volna teherbe… A közhiedelemmel ellentétben a szeplőtelen fogantatás dogmája nem azonos azzal a hittétellel, mely szerint Mária szűzen foganta és szülte meg Jézust, hanem azt állítja, hogy már Szűz Mária is szeplőtelenül, vagyis átörökölt bűn nélkül fogant édesanyja, Szent Anna méhében. Vagyis a szeplőtelen fogantatás sokkal inkább Máriához kötődik, aki maga is így jött világra és így szülte meg gyermekét, Jézust is. Ez két olyan különleges esemény, amely a katolikus egyház szerint csak egyetlen személlyel eshetett meg az emberiség története folyamán, és még ebben az egyetlen személyben is sokáig kételkedtek hívek és teológusok milliói.


AZ ISMERETLEN JÓZSEF
Ki volt valójában Jézus nevelőapja?
Józsefről, Mária férjéről csak annyit tudunk meg a Bibliából: ács volt Názáretben. Ám apokrif evangéliumok és a legújabb bizonyítékok sora ezt cáfolja, és puszta félrefordításnak tartja. Akkor hát ki is volt ő igazából? Szent Józsefről, Jézus földi nevelőapjáról nagyon kevés konkrétumot tudunk – már ami az Egyház által elfogadott forrásokat illeti. Mindössze a következőket: Szűz Mária férje volt, házasságkötésükkor már idős özvegyember, akinek felnőtt fiai voltak. Máté evangéliuma szerint apja Jákob volt, Lukács szerint viszont Éli. Sem születéséről, sem haláláról nem derül ki semmi, pusztán életének pár, Jézushoz kötődő epizódja: Názáretből a kisded születésekor Betlehembe menekült, onnan pedig – Heródes üldözése elől – Egyiptomba. A keresztény világban az terjedt el róla, hogy ács volt – vagy legalábbis, „fával dolgozott”. Emiatt máig a munkások védőszentjének tartják. Az evangéliumok a foglalkozását a tektón szóval jelölik, amit ácsnak szoktak fordítani – pedig más mesterségeket is jelenthet. Újabb kutatások szerint pedig a tektón egyszerűen a héber naggar szó félrefordítása, mert ez valóban jelenthet „mesterembert” – de „nemes urat”, „művelt férfit” is!


A MÁRIA-TITOK
A Szűzanya ismeretlen élete
Ki volt ő, Jézus édesanyja valójában? Hol született, hogyan töltötte gyermek- és ifjúkorát? Igaz volna, hogy nagy tudású beavatott papnő volt szülőföldjén, Iránban? Vagy, mint a titkos hagyományok állítják: Isten női énjének volt az inkarnációja, aki maga is világmegváltó volt, akárcsak a Fia? Máriáról, Jézus anyjáról a kanonizált evangéliumok nagyon szűkszavúan írnak. Annál többet tudhatunk meg róla a népi hagyományokból és a betiltott (apokrif) iratokból, valamint azokból az ősi keleti misztériumkultuszokból, melyek középpontjában az Istengyermeket megszülő szűz Istennő állt. Annak ellenére tehát, hogy ő a kereszténység legfontosabb nőalakja, személye, a kiléte roppant titokzatos. A Biblia semmit sem ír arról, hol született, miként nevelkedett, milyen volt kapcsolata a fiával, és hogyan halt meg. Ám ha mélyebben utánanézünk, kiderül: alakjában a mítoszok összes nagy istennője olvad eggyé, így végül felismerhetjük benne Isten női párját, a kozmikus befogadó és tápláló energiát: az Univerzum Királynőjét.


MEGDERMEDT IDŐ
Amikor az univerzum visszafojtotta a lélegzetét
Jézus születésének történetét valószínűleg mindenki ismeri, ha máshonnan nem, hát a karácsonyi betlehemes előadásokból biztosan. Sokan azzal is tisztában vannak, hogy bármilyen megható is a történet, aligha fedi a valóságot. Ám az már kevésbé köztudott, hogy az úgynevezett apokrif írások Jézus születéséről néha több és érdekesebb információval szolgálnak, mint az Újszövetség könyvei. Jakab evangéliumában például azt olvashatjuk, hogy a Megváltó születését egy különleges paranormális jelenség kísérte…


A HÁROM MÁRIA
Jézus titokzatos „istennői”
A Megváltó földi életét három Mária nevű nő kísérte végig: édesanyja, leghűbb tanítványa (akit a feleségének is mondanak), illetve egy rejtélyes, lefátyolozott „Fekete Mária”. Lehet, hogy a három asszony valójában egy és ugyanaz? Jézus életének „Máriáiról” a Bibliából és az apokrif iratokból is értesülhetünk. Ám már a legkorábbi kutatóknak, teológusoknak is feltűnt, hogy – kis túlzással – a Megváltóhoz közel álló női rokonok, tanítványok közül mindegyiket Máriának hívták... Meg is próbáltak rendet tenni köztük, beazonosítani ezeket a hősnőket: volt, aki három, mások négy, öt, vagy több Máriát különböztettek meg.


KIÁLTÓ SZÓ A PUSZTÁBAN
Keresztelő Szent János
A rejtélyes előfutár - Az Újszövetség egyik legtitokzatosabb szereplője: Jézus unokafivére, sivatagi aszkéta, esszénus tanítómester, a Fény küldötte, Illés próféta reinkarnációja... De ki lehetett ő valójában? Keresztelő Jánosról rögtön szembetűnik, hogy rengetegféle névvel illetik a keresztény hagyományban. Hívják prófétának, lámpásnak, fáklyának, angyalnak, Illésnek, a Király hírnökének, a Vőlegény barátjának, Pusztában Kiáltó Szónak, vagy csak egyszerűen „A Szó”-nak is. Ez a sok név is mutatja, hogy egy roppant titokzatos személyiségről van szó, akinek igazi kiléte a későbbi teológusoknak is komoly fejtörést okozott. Egész élete misztikus jelenségek, csodák, paranormális események láncolata, melyeknek még holta után sem volt végük. Már eleve ott kezdődött, hogy apja már nagyon idős ember volt, édesanyjának, Erzsébetnek pedig élete legnagyobb bánata volt a meddősége...


A KÁNAI MENYEGZŐ
Jézus házassága - Jézus első csodája − a víz borrá változtatása − a kánai lakodalomban történt. Ám a történetben furcsa módon nincs megnevezve a vőlegény. Gnosztikus keresztény csoportok szerint a „férjjelölt” maga Jézus volt. Kánai házasságkötése annyira közismert ténynek számított, hogy egy róla szóló evangéliumban nem tartották szükségesnek kihangsúlyozni, ki is a főszereplő. A boldog menyasszony pedig maga Mária Magdolna. A nevezetes napon történt eseményeket − beleértve magát a csodát is − nem biztos, hogy helyesen értelmezték. Az evangéliumi történetek elsődleges jelentésükön túl szimbolikus tartalommal is bírnak, amiket nem értett meg akárki, csak azok „akiknek volt fülük a hallásra.”


JÉZUS FELESÉGE
A kopt papirusztöredék rejtélye
Egy IV. századi papirusztöredék megerősíteni látszik a feltételezést, amelyet már Da Vinci is hangoztatott. Sokak szerint a pergamen az első ismert régészeti utalás Jézus állítólagos feleségére. A felfedezést a Harvard Egyetem professzora mutatta be 2012 szeptemberében, a Rómában megrendezett kopt tanulmányok 10. nemzetközi konferenciáján, és azonnal élénk vitát váltott ki, mely az óta is tart. Az apokrif művek Jézust nős emberként mutatják be, akinek a felesége Mária Magdolna volt, „aki ismerte a mindenség titkait és akit Jézus minden más tanítványánál jobban szeretett.”

A Szentírásból kihagyott Fülöp evangéliuma szerint „versengés támadt a férfi apostolok között Mária Magdolna miatt, akit Jézus legbensőbb társának és a tudás szimbólumának nevezett, mert jobban szerette őt, mint a többi tanítványát és sokszor meg is csókolta. A tanítványok kérdezték, miért szereted őt jobban, mint minket? Jézus így felelt: Miért, nem szeretlek titeket őt szeretve?” Jézus menyegzője kapcsán azonban már megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint erre Betániában került sor, mások úgy vélik, Kánában, és vannak, akik odáig mennek, hogy Jézusnak és Mária Magdolnának több gyermeke is született. Még a nevük is ismert: Jézus, József és Támár.


A MEGVÁLTÓ ÁTKAI
Krisztus lelkének sötét oldala
A fenti cím meglehetősen furcsa lehet, hiszen Jézus az egyetemes szeretet vallását hirdette az emberek között. Sőt életét feláldozva értünk, a kereszten Krisztussá vált, hogy magára vegye az emberiség bűneit. Ám van valami, ami azt súgja, hogy Jézus, ha csak kis mértékben is, de mégis rendelkezett esendő emberi tulajdonságokkal. Hiszen voltak olyan cselekedetei, amelyeket egy egyszerű földi halandó szemszögéből nézve inkább a bosszú, mint a szeretet vezérelt. Mondjuk ki nyíltan, hogy a Megváltó bizony nem bánt szűkmarkúan az átkokkal. Mesék, mítoszok, mondák, és néhány bibliai passzus is őrzi az emlékét annak, hogyan sújtott rontással Jézus tárgyakat, embereket, sőt néha egész népeket is. Írásunk ezekből az esetekből mutat be egy csokorra valót.


GYERMEKKORI CSODÁK
Zseni, mágus, fényküldött, „problémás diák”?
A kis Jézus már újszülöttként természetfeletti képességeivel kápráztatta el az embereket. Később ez kétféle reagálást váltott ki: vagy felismerték benne Isten küldöttét, vagy megrettentek tőle, mint varázslótól – ám mindenki tudta: József és Mária kisfia más, mint a „hétköznapi” gyerekek... Pontosítunk: nemhogy születésétől, de már fogantatásától kezdve Jézus különleges képességekről tett bizonyságot. Az Újszövetség szerint, mikor várandós édesanyja, Mária meglátogatja nagynénjét, a szintén terhes Erzsébetet, utóbbinak hirtelen megmozdul, s örömében táncolni kezd méhében a magzat – a leendő Keresztelő Szent János próféta. Erzsébetet szintén éteri boldogság tölti el, s felkiált: „Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lukács 1.42.)

Jézusnak eszerint már magzat korában rendkívüli kisugárzása volt, melyet a másik édesanya méhében lévő unokatestvére megérzett. Később ezt így magyarázták: ahogy már az anyaméhben János felismerte Isten Fia jelenlétét, felnőtt korukban ő lett az első, aki Megváltóként köszöntötte Jézust. Az, hogy egy istengyermek már magzatként földöntúli erők birtokosa, az ősi mítoszokban is gyakori motívum. Mint látni fogjuk, Jézus gyermekkori csodái precíz pontosan „rárímelnek” a mitikus héroszok, istenfiúk, fényküldöttek legendáira.


MESSIÁS JÉZUS ELŐTT
Az elfeledett próféta
Krisztus előtt közel száz évvel Jeruzsálemben egy férfi tűnt fel, aki az Igazságosság Tanítójaként vált közismertté, miközben az utókor számára névtelen maradt. Ma már számos kutató állítja, hogy alakja, élete és próféciái nagymértékben megalapozták Jézus megváltóként való elfogadását. Noha nem egészen azt az üzenetet közvetítette, amit Jézus, az életük közötti párhuzam mégis megdöbbentő… Prófétákból és önjelölt messiásokból a történelem folyamán jó néhány akadt szerte a világon. A Krisztus születése előtti évszázadban a zsidók között is több ilyen alak lépett színre: ismerjük például Galileai Júdást, Pereai Simont, Athrongest, a pásztort, Theudast, az egyiptomit, Menahem ben Hezekiaht és persze Keresztelő Jánost. A források másokat is megemlítenek, de nekik még a nevük is elveszett az évszázadok alatt.


AZ „ELVESZETT ÉVEK”
Jézus életének hiányzó láncszemei
A Biblia semmit sem mond arról, mi történt Krisztussal 12 és 30 éves kora között. Pedig számára ez a tizennyolc év nagyon fontos lehetett, hiszen ekkor készült fel a Megváltó küldetésére. De vajon a tiltott evangéliumok mit írnak az „elveszett” esztendőkről? Már az is szokatlan, miért maradt ki Jézus életének egy ilyen hosszú időszaka a Szentírásból. Kissé furcsa, hogy az egyik pillanatban még tizenkét évesen látjuk, amint elkápráztatja tudásával a jeruzsálemi bölcseket, rögtön azután pedig harminc esztendősen megkeresztelkedik a Jordánban. A kettő közti időszakról Lukács evangéliuma kissé elnagyoltan csak ennyit mond: „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének erejében és az Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lukács 2.52.) Sovány információ egy világvallás alapítójának talán legfontosabb éveiről. Főleg ahhoz képest, hogy más próféták – Buddha, Krisna, Zarathusztra, Mohamed – esetében az életrajzíróik gazdagon ecsetelik az ifjúkorukban történteket.


ZARATHUSZTRA ÖRÖKÖSE
Jézus és az iráni próféta: Egy és ugyanaz?
Irán fényvallásának alapítója, Zarathusztra 5000 évvel Jézus előtt megjósolta: messze Nyugaton, egy jászolban világra jött gyermek testében fog újraszületni... Zarathusztra élete, sorsa döbbenetes párhuzamokat mutat Jézuséval. Olyannyira, hogy a vallástörténészek máig vitáznak rajta: most akkor a zoroasztriánusok kölcsönöztek a keresztény legendákból, vagy fordítva? Jézus mítoszát Zarathusztra életének elemeivel „dúsították fel”, vagy fordítva: az iráni próféta életrajzírói használták fel a keresztény Megváltó történetét? Ráadásul a tanításaik is szinte azonosak. Mindketten egy kinyilatkoztatott vallást alapítottak: Jézus a kereszténységet, Zarathusztra a zoroasztriánus, más néven párszi vallást. Mind a ketten az egyetlen, végtelen, örökkévaló Istent hirdették, és Jézus és Zarathusztra is úgy tanították: ez az Isten maga a Fény...


BUDDHISTA TANOK A KERESZTÉNYSÉGBEN
Járt Jézus Indiában?
Jézus életében vannak olyan periódusok, amelyekről igen kevés ismerettel rendelkezünk, vagy konkrétan semennyivel. A másik tény, hogy tanaiban előfordulnak buddhistának nevezhető elemek, illetve kijelentései és cselekedetei közül sok összevethető Buddha mondásaival és tetteivel. E két információ okán felmerül a kérdés, hogy járhatott-e Jézus Indiában, vagy más buddhista vidéken? Egyáltalán tudhatott valaki valamit a buddhizmusról a Közel-Keleten Jézus korában?


JÉZUS ÉS BUDDHA
Kelet és Nyugat szkíta megváltói
Jézus és Buddha tanai, életük, sorsuk, legendáik közt oly látványos párhuzamok, azonosságok vannak, melyek nem lehetnek a véletlen művei. De akkor mi állhat a rejtély mögött, mely régóta foglalkoztatja a kereszténység és a buddhizmus kutatóit? Égi küldöttek, isteni inkarnációk, vagy „csak” filozófusok, akik az emberélet jobbá tételén fáradoztak? Jézus minden idők legnagyobb hatású szellemi tanítója a nyugati kultúrában – akárcsak Buddha Keleten. Mind a ketten azt tűzték ki célul, hogy megszabadítják az élőlényeket a félelmektől, a szenvedéstől, a haláltól. Életük, tanaik között viszont oly döbbenetes hasonlóságok figyelhetők meg, melyek már a XIX. században feltűntek az Indiába utazó európaiaknak.

Rögtön észrevették, hogy Buddha gyakorlatilag ugyanazt a szerepet töltötte be a hindu filozófia történetében, mint az 500 évvel később élt Jézus a nyugati bölcseletben. Mindketten a társadalmi korlátok ledöntésén fáradoztak, s ezért ugyanúgy a legszélsőségesebb érzelmeket váltották ki kortársaikból: sokan rajongtak értük, mások viszont üldözték őket. De vajon mi az oka, hogy életútjuk is számtalan ponton azonos volt? Még származásuk is, hiszen Jézust a források párthusnak, Nimród fiának – azaz turáni szkítának – tartják, míg Buddha egy kasmíri szkíta fejedelem fiaként született.


AZ ELSŐ FORRADALMÁR
Kereszt helyett kard
Az utóbbi időben mind gyakrabban merül fel szakmai körökben, hogy Jézus korántsem lehetett az a báránylelkű próféta, akinek az újszövetségi evangéliumok beállítják. Dávid házának leszármazottjaként határozott politikai nézeteket vallott, világos célokat tűzött ki maga elé, és egyértelműen a fennálló rend megdöntésére tört. A bibliai Újszövetséggel ellentétben a korabeli zsidó források (mint például a midrások, azaz a rabbik kommentárjai a törvényekhez) közel sem festenek hízelgő képet Jézusról. Hol egy fodrász vagy egy házasságtörő férfi törvénytelen gyermekének, hol közönséges tolvajnak, hol rosszindulatú varázslónak nevezik, aki Izrael népét tévútra vezette, és elcsábította őket a zsidók istenétől. A zsidó krónikák szerint ráadásul nem is kereszthalált halt, hanem halálra kövezték, ahogyan a házasságtörő asszonyokat szokták, ami egy férfi számára a legnagyobb megaláztatás volt. Ezen hagyományok alapján a zsidó felfogás szerint az újszövetségi evangéliumok nem mások, mint a naiv keresztények megtévesztésére szolgáló mesék.


INTERGALAKTIKUS SZERETET HÍRNÖK
Jézus, a földönkívüli?
Egy kissé hihetetlen, sokak számára felháborítóan hangzó elmélet szerint Jézus egy fejlett, idegen civilizáció küldötte volt, aki űrhajóján évmilliók óta járja az Univerzumot. Sőt lehet, hogy Földünkre is már több ízben ellátogatott az ősi múltban... Eszerint, ami Betlehemben történt, nem születés volt, hanem visszatérés. Akár úgy, hogy Mária újszülöttjében egy kozmikus – és talán már nem testi, hanem szellemi – létforma inkarnálódott, de van, aki szerint a híres betlehemi csillag valójában egy földönkívüli űrhajó volt. Fedélzetén érkezett meg az a gyermek, akit talán mesterséges megtermékenyítéssel hoztak létre úgy, hogy egy „isteni” faj magját ültették egy emberi anya méhébe. Az egyházi dogmák szemszögéből természetesen hatalmas szentségtörés, istenkáromlás még a puszta feltevés is. Ám ha tárgyilagosan megvizsgáljuk a kérdést, tény, hogy Jézus égi származásával, küldetésével kapcsolatban több részlet is „gyanús”. A Megváltó története, személyisége ugyanis látványosan hasonlít olyan mitológiai hősökére, akik a csillagok közül érkeztek, és – Jézushoz hasonlóan – szintén egy kozmikus hatalom követei, hírnökei voltak.


A MEGVÁLTÓ VETÉLYTÁRSA
Aki megkeresztelte Jézust
Keresztelő Szent János az evangéliumokban nem csupán Krisztus egyik elődjeként tűnik fel, aki külsőleg is hasonlít Jézusra, hanem egyenesen a Megváltó unokatestvéreként szerepel. Akárcsak Jézusnak, a születését neki is angyal jövendölte meg, és akárcsak Jézus, Keresztelő János is 30 éves korában kezdett el prédikálni és tanítványokat gyűjteni maga köré. Számos kutató véli úgy, hogy ennyi hasonlatosság nem lehet csupán a véletlen műve, és talán Jézus és János valójában egyetlen személy…


KELTA GYÖKEREK
Jézus Britanniában
Annak ellenére, hogy a Biblia egy sort sem ír Jézus európai útjáról, Anglia egyes vidékein évszázadok óta megingathatatlanul tartja magát a hit, hogy Krisztus hosszú időt töltött Britannia különböző tájain. Sőt, nem egyszerű látogatás volt ez a részéről, mert a kelta papok beavatták őt a druidák ősi tudásába, és ezeket az ismereteket felhasználva kezdett később tanítani. Jézus útjára ugyanis még a nyilvános fellépése előtt került sor, az úgynevezett eltitkolt években, amikor ifjúként a világot járta ónkereskedő nagybátyjával, Arimátiai Józseffel.


A REJTETT TUDÁS MEGISMERÉSE
A Messiás beavatása
Az evangéliumokból sajnos szinte semmit nem tudunk meg Jézusnak Keresztelő Szent Jánossal való találkozása előtti cselekedeteiről, pedig valószínű, hogy a Megváltó ekkor szerezte meg tudása alapjait. A kutatások szerint akkoriban és azon a földrajzi területen a legmagasabb szintű ismereteket az esszénusok közösségében lehetett elsajátítani, és a jelek arra utalnak, hogy Krisztus valóban több évet töltött ebben a zárt közösségben. Ám ma már azt is tudjuk, hogy a tőlük kapott tudás korántsem lehetett elegendő egy Messiás számára…


KRISZTUS VÁROSA
Jézus Japánban
A Japán északi részén található Singú nevű települést sokan csak Kirisuto no Satonak, azaz Krisztus városának hívják, ott található ugyanis egy rejtélyes sír, amelyről azt rebesgetik, hogy Jézus nyugszik benne. Az érdeklődők azonban csak néhány évtizede zarándokolnak e távoli helyre, mert noha a sír közel kétezer éves, híre csak a második világháború után járta be a világot… A városkát még napjainkban is inkább híres fokhagymakészítményei révén ismerik; az itt élők a növényből ugyanis még fagylaltot is készítenek, ami állítólag a vámpírok elriasztására is alkalmas. Emellett a közel háromezer lakos mindegyike szilárdan hisz abban, hogy Jézus Krisztus megmenekült a keresztre feszítés elől, majd a szigetországban telepedett le. Singúban ezért díszes, kereszttel ellátott sírhely és külön múzeum állít emléket a keresztény vallás alapítójának, sőt a múzeumban őriznek egy régi írást is, amelyből fény derül Jézus titkos életére.


KERESZTÉNYSÉG ÉS REINKARNÁCIÓ
Krisztus előző életei
A legtöbben úgy vélik, a lélekvándorlás tana Keletről, Indiából ered, így idegen a kereszténységtől. Pedig az őskeresztények hittek benne, hogy az emberek többször is újjászületnek, sőt: maga Jézus is számtalan előző élettel rendelkezett... Még a Bibliából is kiderül: Jézus tisztában volt azzal, hogy az emberek valamelyik ősi próféta visszatért inkarnációjának tartják őt. Ezért kérdezte meg a tanítványaitól, hogy konkrétan kinek mondják, kivel azonosítják? A válaszból egyértelmű, hogy a reinkarnáció eszméje teljesen természetes volt abban a szellemi közegben, amelyben éltek: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.” (Máté 16.14.) Ha ez idegen, keleti tan lett volna, akkor a tanítványok eleve meghökkentek volna a feltevésen, hogy Jézusban bárki újraszületett volna, a Megváltó pedig élesen elutasította volna ezt. Ám egyik sem történt. A másik érdekes momentum: Keresztelő János csak nemrég halt meg, a másik két említett személy évszázadokkal korábban élt. Eszerint a korabeli felfogásban elfogadott volt az is, hogy valaki az előző halála után akár pár hónappal már újra testet ölthet.


AMI A BIBLIÁBÓL KIMARADT
Jézus eltitkolt tanításai
Isten mellett létezik egy Istennő is, s az ő gyermekük Jézus... Az ember valójában földi testbe bebörtönzött halhatatlan Fény... Az édenkerti Kígyó pedig nem gonosz, hanem az emberiség jótevője... Szörnyű eretnekségek, vagy Krisztus eredeti tanításai? A fenti állítások első hallásra úgy tűnnek, hogy a keresztény vallással gyökeres ellentétben állnak. Ezért sokaknak megdöbbentő lehet. A tény, hogy mindezek Jézus és az apostolok szájából hangzottak el! Legalábbis, az úgynevezett apokrif evangéliumok szerint. A görög szó „eltitkolt”–, „elrejtett” jelentésű, és arra utal, hogy a Kr.u. III. és IV. században az Egyházon belül uralomra jutó irányzat első dolga volt átnézni a fenn maradt szövegeket. Azokat, melyek összhangban voltak hatalmi érdekeikkel, szentként ismerték el, így befogadták a Bibliába – azaz görög szóval, kanonizálták. Azokat viszont, melyek számukra „kínos” dolgokat tartalmaztak, betiltották, és elrendelték a megsemmisítésüket.


KÉRD ÉS MEGADATIK!
Jézus, a gyógyító-zseni
Mi volt a titka a hihetetlen gyógyulásoknak, melyeket Jézus vitt véghez? A Szentlélek ereje, valamilyen keleti módszer – jóga, pránanadi, reiki –, netán az, hogy képes volt felébreszteni az emberek öngyógyító hitét? Jézus leglátványosabb csodái azok, amikor a kor orvostudománya szerint reménytelen betegségekből gyógyított ki embereket. A döbbenetes eredményeket ráadásul azonnal, pillanatszerű gyorsasággal érte el betegeinél – nem volt szükség hosszú kúrákra, gyógyszerekre, lábadozási időre. De vajon mi volt a titka, milyen módszer(eke)t használt? Tanulta valahol a gyógyítást, vagy ez veleszületett képesség volt nála? Valószínűleg mindkettő: a legnagyobb gyógyítók eleve rendelkeznek valamilyen többlet-tehetséggel, ám ezen felül hosszú évek gyakorlásával, beavatási rítusokon keresztül sajátítják el a gyógyítás művészetét.


JÉZUS VALÓDI TANÍTÁSAI
Amit 2000 éve nem értenek
Kétezer éve megkaptuk a tanítást, és kétezer éve egy szót sem értünk belőle. Amit ma kereszténységnek neveznek, az Krisztus szavainak teljes félreértelmezése. Vagy ami rosszabb, szándékos félremagyarázása. Jézus nem vallást akart alapítani, hanem helyreállítani valamit, ami elveszett. Valami nagyon fontosat szeretett volna megértetni az emberekkel. De a történelem kétezer éve azt bizonyítja, hogy semmit nem valósítottunk meg a krisztusi elvekből. Sőt, egyre távolabb kerülünk tőlük. Ha megnézzük a Jézust ábrázoló klasszikus képeket, akkor észre kell vennünk, hogy még a legnagyobb szenvedések közepette is végtelen gyengédség és szelídség sugárzik Krisztus arcáról. Miért néz így a Megváltó az emberekre, még akkor is, amikor kínozzák? Miért ez a határtalan szeretet irántuk? A végtelen gyengédség az emberfeletti tudásból, a mérhetetlen szelídség pedig az ugyancsak emberfeletti erő hatalmából fakad. De mi ez a tudás és erő, amivel Jézus rendelkezik?


REJTÉLYES KIRÁLYSÁG
„Az én országom nem a Földről való…”
A Megváltó még a kereszten látható felirat szerint is „REX”, azaz király volt. De vajon milyen országnak volt az uralkodója? És ha birodalma „nem erről a világról való”, mint ő maga állította, akkor lehet, hogy Jézus valójában egy szellemi dimenzió trónörököse? Jézus „király” mivoltát nemcsak a kivégzőeszköz felirata állítja, de más, korabeli források is. A leghíresebb a Poncius Pilátussal folytatott beszélgetés, melyben, mikor a római helytartó arról kérdezi, hogy „ő-e a zsidók királya”, Jézus így felel: „Az én országom nem e világból való.” Pilátus rögtön rákérdez: ha Jézusnak van országa, akkor ezek szerint mégiscsak király, ugye? Mire a Megváltó: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” (János 18.36–37.) Pilátus ekkor megérti, hogy a vádlott nem földi birodalom királyának vallja magát, hanem egy jelképes, spirituális értelmű királyságról beszél – s ebben nem lát semmi olyat, ami a fennálló rendre veszélyes volna. Ezért kijelenti: Jézus ártatlan, „én nem találok benne semmi bűnt.”


GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁR
Napkelet titokzatos küldöttei
Honnét érkeztek Jézus bölcsőjéhez a Háromkirályok, akiket a Szentírás mágusoknak nevez? És miért köszöntötték uralkodójukként a messzi országban született kisdedet? Lehet, hogy hazájukban egy nagy inkarnáció visszatérésére vártak évezredek óta... „Magoi apo anatolón.” Magyarul: „mágusok, Keletről.” Így nevezik meg a görög nyelvű Újszövetségben, Máté evangéliumában azokat a rejtélyes látogatókat, akik elsőként köszöntötték az újszülött Jézust a betlehemi jászolban, megajándékozták és hódoltak neki. Azt is megtudjuk, egy égi tünemény vezette őket mérföldeken keresztül a kisdedhez: ők még Napkeleten „látták az ő csillagát”, s azt követve utaztak Palesztinába, hogy „tisztességet tegyünk neki.” (Máté 2.2.) Azt, hogy célba értek, onnan tudták, hogy a csillag megállt egy városszéli, jászolnak használt barlang fölött. Ekkor a Biblia szerint „igen nagy örömmel örvendezének”, majd belépve, ott találták a Szent Családot: Józsefet és Máriát, ölében az újszülött kis Jézussal. A mágusok leborultak a gyermek előtt és „ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.”


BARABÁS SZERENCSÉS VÉGZETE
Te kit választanál?
Az újszövetségi evangéliumok egyik kulcsjelenete, amikor Pilátus felajánlja a zsidóknak, hogy szabadon bocsát egy foglyot, és a tömeg Barabást választja Jézus helyett. Csakhogy a modern kutatások szerint ilyesmi egyszerűen nem történhetett meg, ráadásul a Barabás név sem létezett akkoriban Júdeában. Ki volt hát akkor ez a titokzatos férfi, aki miatt hazudtak a Biblia írói?


JÚDÁS: ÁRULÓ, VAGY HŐS?
„Te mindegyikünknél különb leszel!”
A keresztény vallás „rosszfiúja” Júdás, akiről mindenki úgy tudja: harminc ezüstdénárért elárulta és a hóhér kezére adta Isten Fiát, Jézust. Csakhogy a Júdás Evangéliuma című gnosztikus irat homlokegyenest más fényben tünteti fel a cselekedetét... Ki volt Júdás valójában? A Megváltó árulója, vagy legigazabb barátja? A tizenkét apostol „szégyenfoltja”, vagy inkább az egyetlen közülük, aki igazán megértette Jézus tanításait? Kapzsi, jellemtelen gonosztevő, köpönyegforgató – vagy inkább egy hős, aki a legnagyobb áldozatot vállalta szeretett Mesteréért?


TISZTÁRA MOSOTT JÚDÁS
A szentté avatásra még várni kell
Iskarióti Júdás neve évszázadok óta egyet jelent az árulással szerte a világon. Pedig néhány éve felröppent a szenzációs hír, miszerint megtalálták a Júdás evangéliuma című ősi iratot, amelyből az derül ki, hogy Júdás egyáltalán nem árulta el mesterét, hanem éppen ellenkezőleg, Jézus utasításait követte. Ezt a feltételezést persze kevesen akarják elfogadni, pedig olyan hírek is szárnyra keltek, hogy akár a Vatikán is kész újragondolni Jézus árulójának megítélését…


„TE FOGOD FELÁLDOZNI AZ EMBERT…”
Júdás evangéliuma
Iskarióti Júdás neve évszázadokon át egyet jelentett az árulással és a csalással. 1978-ban Egyiptomban előkerült egy kopt nyelvű szöveg, amely a Júdás Evangéliuma címet viseli. Meghökkentően új nézőpontból mutatja be Jézus „elárulásának” történetét. Itt Júdás nem áruló, hanem hős, és Krisztus a saját kivégzését szervezi meg. Megbízza tanítványát azzal, hogy adja őt ellenségei kezére…


A TIZENHARMADIK APOSTOL
A legbölcsebb tanítvány
A köztudatban úgy él, hogy Jézusnak 12 apostola volt. A gnosztikus evangéliumok számon tartanak egy tizenharmadikat is, Mária Magdolnát. Ezekben a szövegekben ő nemhogy egyenrangú a férfi tanítványokkal, sokszor fontosabb náluk. Szellemi megvilágosodása is felülmúlta a többiekét. Nemcsak követője, de egyben felesége is volt a Mesternek.


AZ UTOLSÓ VACSORA
Mi volt az asztalon?
Ha megkérdezném, hogy vajon mit ehetett Jézus annak idején, Önök közül, kedves olvasóink, alighanem sokan rögtön rávágnák, hogy halat, kenyeret és bort. Valószínűleg felemlegetnék azt a történetet is, mely szerint Jézus borrá változtatta a vizet, vagy azt, amelyben megsokszorozta a kenyerek számát. Mindezt magától értetődően tennék, holott a Biblia sehol nem írja, hogy Krisztus maga is fogyasztott volna azokból az élelmiszerekből, amelyekkel másokat megvendégelt…


LONGINUS LÁNDZSÁJA
A hatalom, vagy a hit ereklyéje?
A lándzsa, amely Jézus testébe mélyedt… A lándzsa, amelynek birtoklásáért háborúk robbantak ki… A lándzsa, amelynek megszerzéséért Hitler elfoglalta Ausztriát… Miben állt a szent ereklye hatalma? Miért akarta a Führer birtokolni? Lehet, hogy valóban isteni hatalommal bír? Sok legenda vesz körül minket. Ezek folyamatosan keletkeznek és elhalványodnak az emberek emlékezetében. Vannak azonban olyanok, amelyek mindig körülöttünk vannak, korokon át itt kísértenek. Lehet, hogy az emberiség közös emlékezete érzi, hogy ezek fontosak és valamit el akarnak mondani, ezért nem felejtődnek el. A lándzsa legendája, amely kiontotta Jézus vérét a keresztfán, ilyen történet.


A TORINÓI LEPEL IGAZI TITKA
Bizonyíték a feltámadásra?
Hogyan keletkezhetett a kereszténység legszentebb ereklyéje, egyben a történelem legrejtélyesebb emléktárgya? A tudósok szerint egy, a mai fizika számára még ismeretlen, gigantikus erejű sugárzásnak kellett közrejátszania... Az emberi kultúra legfontosabb, egyben legvitatottabb vallási ereklyéje egy kb. 5 méter hosszú, 1.1 méter széles vászonlepel, mely Jézus Krisztus teste lenyomatát őrzi. A hagyományok szerint ez az a halotti lepel, melybe testét beletekerték a keresztről való levétel után. Harmadnap, húsvét reggelén Mária Magdolna és más női tanítványok a sírhoz mentek, mert a bebalzsamozás − mumifikálás – előkészítéséhez illatos kenőcsökkel akarták megkenni Krisztus testét. Ám a sírt nyitva találták, a bejáratot záró hatalmas sziklát valaki arrébb tolta. Belépve a döbbenetüknél csak elkeseredésük volt nagyobb: a Mester teste eltűnt, viszont a kőpadon szépen összehajtogatva hevert a halotti lepel...


A GOLGOTA CSODÁI
Mi is történt azon a bizonyos Nagypénteken?
Krisztus passióját hihetetlen események, paranormális jelenségek tömege kísérte: a Grál misztériuma, Szent Veronika kendője, a „bolygó zsidó” legendája, földrengés, napfogyatkozás, vagy épp annak története, miként is vált egy addig szürke kismadár vörösbeggyé... Jézus elítélésétől a kivégzéséig még 24 óra sem telt el, ám e rövid idő alatt oly sok fantasztikus, megmagyarázhatatlan esemény történt, amennyi „normál” körülmények közt több évre is elég volna. Ennek oka a keresztény tanítás szerint az, hogy Isten Fia feláldozta magát az emberiségért – ez pedig a történelem misztikus csúcspontja volt.


KRISZTUS VÉRE
Szent ereklyék árulkodó lenyomatai
Az egyház nézete szerint a názáreti Jézus, a valóságos ember vére, áldozati vér, melynek a megváltás rendjében lényegi jelentősége van. Ahogy a régi szövetséget áldozati vérrel pecsételték meg a Sínai hegynél, úgy Krisztus vére egy új szövetséget vezetett be, hiszen ez által szerezte meg magának az Egyházat. Ugyanakkor ellentmond a hagyományos keresztény tanításnak, amely szerint Jézus Isten, aki emberré lett, és ugyanakkor Isten is. Tény, hogy Jézus testének vérző sebei igazi kínszenvedésről, valódi fizikai sérülésekről tanúskodnak. Amennyiben Jézus véréről bebizonyosodna, hogy nem isteni, hanem normál emberi vér, úgy a keresztény nézetek súlyos csorbát szenvednének.


A MEGVÁLTÓ „MENNYBEMENETELE”
Egy radikális elmélet
Le szeretném szögezni, hogy gnosztikus elveket valló keresztényként hiszek Jézus feltámadásában. Ezért Laurence Gardner kiváló skót kutató elméletével számos ponton nem értek egyet. Mégis ismertetem, mert érdekesnek és gondolatébresztőnek találom. Szerinte Krisztus feltámadásában és mennybemenetelében nincs semmi csodálatos, az egész eseménysor csak egy félreértés eredménye. Gardner úgy véli, hogy a bibliai csodák leírásai olyan eseményeket „kódolnak”, amelyeket nem érthetett meg akárki, csak „akiknek volt fülük a hallásra.” Ezeknek a történeteknek mindig van egy mögöttes tartalmuk. A csodák csak arra szolgálnak, hogy elfedjék az avatatlanok elől a valódi történéseket. Egyfajta titkosításról van szó.


TITOKZATOS JÉZUS-IRATOK
Az ember az isten mögött
2006-ban már világszerte harmadik éve tombolt a da Vinci-láz; Dan Brown regénye és a belőle készült film milliók figyelmét irányította Jézus személyére és az őt körüllengő titkokra. Számtalan könyv és dokumentumfilm boncolgatta a témát; igyekeztek minden homályos pontra fényt deríteni. Ebben a dömpingben pedig valahogy elveszett az a hír, mely szerint olyan korabeli dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek kétségkívül bizonyítják, hogy Jézus túlélte a keresztre feszítést, és 45-ben még életben volt…


KRISZTUS LEPLE VALÓDI!
Sugárzás okozta képmás
1988-ban a római katolikus egyház hozzájárulását adta a C14-es eljárás alkalmazásához a Jézus testének lenyomatát őrző torinói lepel korának megállapítására. A vizsgálatot a vakpróba elvén ejtették meg: minden laboratórium három darab, számozott vászonmintát kapott, és nem tudták, melyik a valóban vizsgálandó anyag. Az egymástól független három különböző egyetemen (Oxford, Zürich, Arizona) végzett elemzés ugyanazt az eredményt adta: a küldött minta alapján a lepel keletkezése 1260 és 1390 közé tehető, tehát nem őrizhette meg Jézus testének lenyomatát. Úgy tűnik azonban, hogy a tudomány ezúttal mégis csak tévedett…


JÉZUS AFRIKAI UTÓDJA
A Messiás a britek ellen
Az 1800-as évek végén Szudán vidékeit egy muzulmán igehirdető járta, aki állítólag kezének érintésével súlyos betegeket gyógyított meg, éhező falvaknak teremtett élelmet a semmiből és több napja halott embereket támasztott föl. A fiatalember 1881-ben Messiássá nyilvánította magát és szent háborút hirdetett az egyiptomi-brit uralom ellen, majd megalapította égi országának földi mását.


A MÁSODIK ELJÖVETEL
Jézus azt ígérte: visszatér
Jézus megígérte az emberiségnek, nekünk, mindenkinek, hogy velünk lesz a világnak végezetéig, másrészt meg ígéretet tett arra is, hogy ismét eljön közénk, hogy magával vigyen mindenkit. Hová is? Ez lenne az Elragadtatás? Vagy az Utolsó Ítélet? Vagy a Második Eljövetel? Mit kell értenünk e fogalmak alatt? Van-e egyáltalán értelme a túlvilágnak és a Mennyországnak?


A SZENT VÉRVONAL
A Grál és Jézus kapcsolata
Mi a Grál? Miért olyan nagy a jelentősége, hogy a történelem során egymást gyilkolva keresték az emberek? Elképzelhető, hogy nem e világi tárgy, és ezért folyik érte a versenyfutás? Lehet, hogy Jézus nem is halt meg a keresztfán? Ha ez történt, akkor mi lett a további sorsa? Cikkünkben megpróbálunk az unalomig ismert Da Vinci kód vagy a templomos vonal helyett egy másik alternatívát kínálni ezekre a kérdésekre.


AZ OMEGA-PROJEKT
A Második Eljövetel előkészítése
Mióta a klónozás technikája nem csupán fantázia, hanem valóságos lehetőség, számtalan vadabbnál vadabb ötlet merült fel arra vonatkozóan, hogy kiket kellene feltámasztani az eljárás segítségével. A lelkes tervezgetéseket az sem zavarja, hogy hivatalosan a legtöbb országban törvény tiltja az efféle kísérleteket, vagy, hogy például a Jurassic Park című film megmutatta, hová vezethetne, ha régen kihalt élőlények ismét felélednének. De a Jézus klónozásáról szóló hír lassan már húsz éve kering a világban, mit sem törődve azzal, hogy a Második Eljövetel ilyen formában történő megvalósítása aligha felelne meg a keresztény elvárásoknak…


JÉZUS A PARAFENOMÉN
A Megváltó csodatételei
Minden idők leghíresebb, legnagyobb „parafenoménje”, a Názáreti Jézus nem ismert lehetetlent. Csodáiról olvasva az a benyomásunk: birtokában volt az összes létező paranormális képességnek, amit az ezotéria valaha is ismert. De vajon ezek vele születtek, vagy különleges technikák, és egy még titokzatosabb tudás állt Jézus csodái mögött?

***

Ajánlott kiadványok:

Az Anunnakik titkos története.
Dekódolt Biblia - II. kibővített kiadás.
Nimród gyűrűje.
Az aranylemezek üzenete.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
Móricz János legendáriumának nyomában.
A csodálatos agyfiatalító program - 30 nap alatt - minden korosztálynak.
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel.
Nagy Stresszmentesítő Könyv.
Forró Pocak Diéta - Az ajurvédikus fogyókúra.
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe.
Nikola Tesla elveszett feljegyzései.
Belső Föld Almanach.
David Icke - Emberi faj emelkedj fel
A háttérhatalom
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés