Filozófia

Hilarion Alfejev - A hit titka

A hit titka

Hilarion Alfejev

Bevezetés az Ortodox Egyház teológiájába és lelkiségébe

Könyv
Kairosz kiadó, 2013
260 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789636626426
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hilarion Alfejev - A hit titka
Hilarion Alfejev - A hit titka
Hilarion Alfejev - A hit titka
Hilarion Alfejev - A hit titka
Hilarion Alfejev - A hit titka
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
HILARION ALFEJEV (Moszkva, 1966. -) orosz metropolita, 2003-2009 között a Magyar Ortodox Egyházmegye ideiglenes kormányzója volt. Ezen könyvében az ortodox egyház teológiájába és lelkiségébe vezeti be az olvasót. Ez „A hit titka” című könyve Oroszországban eddig négy kiadást ért meg, és lefordították angol, francia, német, finn, japán és szerb nyelvre is.

A könyvében inkább kérdéseket tesz fel, mintsem válaszokat fogalmaz meg. Tényként állapítja meg, hogy a hit titok és szentség.

• „Miért van az, hogy az egyik ember válaszol a hívó hangra, a másik pedig nem?
• Miért van az, hogy az egyik ember, miután meghallja Isten szavát, kész elfogadni Őt, a másik viszont süket marad a hívásra?
• Miért van az, hogy az egyik ember, miután életútja során találkozott Istennel, rögtön félredob mindent és követi Őt, a másik viszont félreáll?”

Arra is figyelmeztet: a hitről mondott szó soha nem volt könnyen befogadható, ám napjainkban az emberek annyira a földi lét gondjainak szorításában élnek, hogy sokaknak nincs idejük arra, hogy meghallják Isten hívását és elgondolkozzanak azon.

A vallásosság gyakran arra szorítkozik, hogy az emberek megünneplik a karácsonyt és a húsvétot, megtartanak bizonyos szokásokat. Az is előfordul, hogy divatból kezdenek el templomba járni, de sokak számára mindennél fontosabb az üzleti élet, a munka.

Az isteni hívó hangot nyílhoz hasonlítja, „mellyel Isten, mint egy gyakorlati vadász megsebzi az ember lelkét. A vérző és be nem hegedő seb arra indítja a lelket, hogy mindenről megfeledkezve orvost keressen. Annak a lelke, aki megérezte a hívást, az Isten iránti forró vágyakozás állapotába kerül...”

„Nincs két olyan ember, aki egyazon úton jutott volna el Istenhez, és nincs olyan kitaposott út, amelyen még egyszer végig lehetne menni a másik után. Itt mindenki felfedező, mindenkinek magának kell megtennie a teljes utat, magának kell megtalálnia a személyes Istenét…”

A szerző rámutat, hogy Istent Igazságnak és Szeretetnek is nevezik. Dávid király igazságosan ítélkezőnek és igazságosnak nevezi az Urat, „de a Fiú felfedte előttünk, hogy Ő sokkal inkább jóságos és kegyes… Az Isten igazságosságáról szóló ószövetségi tanítást az Újszövetség az Ő minden igazságosságon túli szeretetéről szóló tanítással egészíti ki.” Ahogy Szent János apostol első levelében írja: „Isten szeretet” (4,16) (...)

Hilarion Alfejev kifejti: Isten képmásának jegye az ember szabad akarata és az a képessége, hogy válasszon a jó és a rossz között. Isten az embert tökéletesen szabadnak teremtette, és végtelen szereteténél fogva nem kényszeríti sem a jóra, sem a rosszra. Nem vak engedelmességet, hanem viszontszeretetet vár az embertől, aki csak szabad lényként, a Teremtője iránti szeretet segítségével képes hasonulni Hozzá.

Az embernek minden képességét arra kell felhasználnia, hogy „művelje” a földet, alkosson, mélyüljön el az erényekben és a szeretetben, hogy ezen keresztül Istenhez hasonuljon...

Hilarion Alfejev így összegez: „Krisztus az emberek iránti mérhetetlen szeretettől vezetve felment a Golgotára, elszenvedte a kereszthalált, és ezzel kibékítette és újraegyesítette az embert Istennel.”

Az orosz metropolita és teológus könyvét a teljességre való törekvés jellemzi. Ahogy azt a neves angol ortodox teológus, Kallistos Ware írja Előszavában: Hilarion Alfejev számára „nincs szakadék teológia és lelkiség, dogma és személyes tapasztalat, hit és imádság között: mindez együtt alkot egy megbonthatatlan egészet”
(Kairosz Kiadó, 2013).
*
A kötet TARTALMA:

KALLISTOS WARE ELŐSZAVA A MAGYAR KIADÁSHOZ;
A SZERZŐ ELŐSZAVA A KÖNYV MAGYAR KIADÁSÁHOZ;
• A hit keresése;
• Isten;
• A Háromság;
• A Teremtés;
• Az ember;
• Krisztus;
• Az Egyház;
• A szentségek;
• Az imádság;
• Az eljövendő örök élet;
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE - NÉVMUTATÓ;

*
„A Hit Titka” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnének bevezető, vagy a meglévő ismereteikhez további ismereteket szerezni, azokat megélni, át- és továbbgondolni az Ortodox Egyház teológiájáról és lelkiségéről, Kallistos, Diokliai püspök alábbi szavainak szem előtt tartásával:

„A könyv egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy gazdagon idéz a szentatyák és a kortárs teológusok munkáiból. Hilarion püspök a maga teljes gazdagságában és alkotói sokszínűségében mutatja be az Ortodox Kelet lelki Hagyományát.

Az igazi teológia, állítja a szerző, nem létezhet az ámulat érzése nélkül. Albert Einstein szavaival: AZ AZ EMBER, AKI ELVESZÍTI AZ ÁMULAT ÉS AZ ÁHITAT KÉPESSÉGÉT, HALOTT”.

Adja Isten, hogy ez a könyv nagyon sok olvasóban felébressze az Isten iránti ámulat és áhitat képességét!A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Égi dallamok Kovács Nóra 2,980 Ft 2 682 Ft
A nagy misztériumok kulcsa Eliphas Lévi 2,500 Ft 2 250 Ft
Krisztustudat Dorothy 2,500 Ft 2 250 Ft
Átvilágítás Jókai Anna 3,400 Ft 3 060 Ft
Csönd és közelség - Pilinszky János füveskönyve Pilinszky János 1,990 Ft 1 791 Ft
Kozmikus Csomagküldő Szolgálat Barbel Mohr 2,300 Ft 2 070 Ft
Tágra zárt szemek DVD Stanley Kubrick 2,990 Ft 2 691 Ft
De pace fidei - A hit békéjéről Nicolaus Cusanus 2,900 Ft 2 610 Ft
Föltámadott a gender Szőnyi Szilárd 2,900 Ft 2 610 Ft
Siker 101 John C. Maxwell 1,650 Ft 1 485 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^