Irodalom

Szabó Dezső - Miért?

Miért?

Szabó Dezső

Könyv
Lazi kiadó, 2013
373 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632672045
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Dezső - Szabó Dezső füveskönyve - Tollam eke és kard volt
Szabó Dezső - Miért?
Szabó Dezső - Az elsodort falu (Lazi)
Szabó Dezső - Segítség
Szabó Dezső - Éjszaka Erdélyben
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
Ebben a kötetben SZABÓ DEZSŐ hatalmas írói örökségének hat gyöngyszeme olvasható:

• Ocskay László;
• Patkó István halála;
• Miért?
• Feltámadás Makucskán;
• Bölcsők Makucskán;
• A megfojtott kakas;


A kisregények teljes keresztmetszetét adják az életmű ideológiai egységének és esztétikai sokszínűségének.

Az „Ocskay László” kettős idősíkja az árulás és hűség viszonyát, a valódi és álhazafiság mibenlétét járja körül...

A megrázó erejű „Patkó István halála” azon művek egyike, ahol a transzcendens elem nyomatékosan jelenik meg, és a magyar nyomorúságot egyetemes emberi nyomorúsággá tágítja...

A „Miért?” hosszabb regénynek készült, az író ugyanis sohasem mondott le „Az elsodort falu” további folytatásáról. Figyelemre méltó társadalmi elemzés, kulcsregény, jól felismerhető benne gróf Károlyi Mihály és Jászi Oszkár alakja...

A „Feltámadás Makucskán” a magyar irodalom legkáprázatosabb politikai pamfletje. Egy baranyai faluban húsvétvasárnapján beteljesedik az írás: feltámadnak, majd hazasétálnak a temető halottjai, és folytatni akarják az életüket. Egészen a Parlamentig hullámot verő, beláthatatlan társadalmi és jogi kalamajka keletkezik. A kormány és az egyház mindent elkövet, hogy a feltámadottakat visszaterelje a temetőbe, még a „feltámadás-elhárítási kormányfőtanácsost” is kinevezik...

A „Bölcsők Makucskán”-ban ismét világcsoda történik: egy misztikus, agresszíven terjeszkedő fa nő ki néhány nap alatt, és mindent elpusztít. Csakhogy a nemzet Istentől kapott sajátsága, hogy a csapások növelik az életakaratát, így a vereség megacélosítja a falut...

„A megfojtott kakas” az író utolsó - méltatlanul mellőzött - jelentős alkotása. A történet a keresztényi könyörületességre épül, és a terjedő társadalmi erőszak ellen emel szót. Szabó Dezső mindezt egy olyan korban merte közzétenni, amikor idehaza küszöbön állt a nyilas hatalomátvétel, keleten Sztálin, nyugaton pedig Hitler regnált Európában...
*
SZABÓ DEZSŐ szerző (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 13.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője.

Kisnemesi tisztviselőcsalád tizedik gyermeke volt. A kolozsvári református gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait magyar – francia szakon. Kiemelkedő tehetsége révén bekerült az Eötvös József Collegiumba, ahol kapcsolatba került Kodály Zoltánnal, Horváth Jánossal és Szekfű Gyulával. Egyetemi évei alatt finnugor nyelvészettel is foglalkozott.

Első novellái a Nyugatban jelentek meg. Személyesen élte meg a Tanácsköztársaság és a proletárdiktatúra időszakát, és azokat idegennek és nemzetellenesnek tartotta. Bajcsy-Zsilinszky Endrével lapot szerkesztett Előörs címmel, a lapban „fajvédő” hangnemben írtak. Az antiszemitizmuson és a németellenességen túl Szabó Dezső harcos ellensége volt a katolicizmusnak is. A német megszállást és a nyilasuralom terrorját egyaránt elítélte.

Budapesten, az ostrom idején a Rákóczi téri lakása óvóhelyén hatvanöt évesen hunyt el. Éhségtől is legyöngült szervezetét könnyen ragadta magával a halál.

*
A „Miért?” című ezen kiadványt Szabó Dezső írói örökségének ez iránt a hat gyöngyszeme iránt érdeklődő, a történelem és a közélet kérdéseire nyitott olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Az elsodort falu (Lazi). és folytatása a
Megered az eső.

Segítség.
Karácsony Kolozsvárt.
Nincs menekvés. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
Az ember képes átlépni a saját árnyékát Széles Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
A meggyalázott város Jajesnica Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból Szálkai Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
Keresztényüldözés a 21. század elején Győrfi Károly 3,200 Ft 2 880 Ft
Meseszép horgolások Brenda K. B. Anderson 3,990 Ft 3 591 Ft
Innen-onnan - Írások A Hétből 1908-1916 Kosztolányi Dezső 2,600 Ft 2 340 Ft
Az élő Gaia Kryon 3,300 Ft 2 970 Ft
Takarékos polgári szakácskönyv és házi cukrászat Ujváry Sándor 2,900 Ft 2 610 Ft
Ének évada Vámos Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Székely viccek 2. 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^