Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Filozófia

Drábik János - A nagy összeesküvés

A nagy összeesküvés

Drábik János

Kié legyen a XXI. század?

Könyv
Gold book kiadó, 2013
424 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634262633
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Drábik János - Tudatmódosítás
Drábik János - Százéves Trianon
Drábik János - A nagy összeesküvés
Drábik János - Egyvilágrend - Európa és Amerika iszlamizálása
Drábik János - A kiválasztottak
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
A tájékozott politikusok, közéleti személyiségek és társadalomtudósok által is tényként kezelt nagy összeesküvés létezése kötelességünkké teszi a rendszerben, a társadalomban, a civilizáció egészében való gondolkodást.

A XXI. század sorsa már nemcsak egyes emberektől és embercsoportoktól függ, hanem azoktól a rendszerektől is, amelyek meghúzták a cselekvés koordinátáit nem csak a nemzetállamok, de az egész világ vonatkozásában.

A rendszerhez kötődő társadalmi igazságtalanságok az egyes emberek vagy embercsoportok elleni küzdelemmel nem változtathatók meg. A pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezői ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását, visszafordíthatatlanná tételét.

A pénzuralmi világrendben a pénzrendszernek rendelődik alá minden emberi tevékenység. Ez a rendszer az emberiség közös alkotása, de létrehozásában és a világra kényszerítésében meghatározó szerepe volt és van a szupergazdag bankárdinasztiáknak, akik ennek a rendszernek a legfőbb haszonélvezői.

Ahol ez a pénzrendszer működik, ott az ebben a kultúrában kifejlődött egydimenziós értékrendszer a meghatározó.

A pénzrendszer veszi át a kalmár szellemiség és értékrend közvetítését a társadalmi lét minden szférájában. Kikényszeríti, hogy mindenki ennek a pénzben gondolkodó értékrendnek megfelelően éljen és cselekedjen. Ma ez a pénzrendszer a szemitizmus legfőbb megtestesítője.

A pénzuralmi világrendben élni kénytelen társadalmakban ez az értékrend – mint kikerülhetetlen szabályozó erő – zsidó embertársaink fizikai jelenléte nélkül is jelen lehet.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ:
• A háború a legrosszabb alternatíva;
• Mi a háttere az ismétlődő merényleteknek Amerikában?
• Mi készül Amerikában? Marad-e az alkotmányos rend, vagy győz a rendőrállam? Változtatni kell az érdemi és az alibi-demokrácia között;
• Kettős állampolgárság és kettős lojalitás;
• Cionista Hatalmi Struktúra és a kulturális marxizmus uralomra kerülése;
• A zsidó nép reneszánsza - Mi jön a világnép legsikeresebb évszázada után?
• Saul Alinszky öröksége és a 2014-es parlamenti választások Magyarországon;
• Mit választ az emberiség? - A világállam centralizált diktatúráját, vagy a nemzetállamok decentralizált demokráciáját?

*
„A Nagy Összeesküvés” című ezen kiadványt a Szabad Európa Rádió nyugdíjas programszerkesztője ezen 2013. novemberében megjelent kötete iránt érdeklődő, azt át- és továbbgondoló, konklúziókat levonó és véleményt formáló olvasóinknak ajánljuk, az ELŐSZÓ alábbi záró gondolatainak figyelembe vételével:

„Ezt a pénzuralmi világrendet kell az emberiségnek megváltoztatni a XXI. században. A világ népeinek meg kell találniuk az utat a harmonikus világrend létrehozásához. E cél eléréséhez azonban szükség van az erőforrások globális újraelosztására, a világ geopolitikai térségeinek decentralizálására és a világrendszer egyenjogúságon és mellérendeltségen alapuló horizontális integrációjára.

Ebben az emberközponti hatalmi rendszerben már működhetnének a globális fékek és ellensúlyok. Ha az emberiség létre tudja hozni a harmonikus világrendhez szükséges új tulajdonviszonyokat, amik a tulajdon nagyságát a személyes teljesítményhez kapcsolják, és ha helyre tudja állítani a közszolgáltatásként működő pénzrendszert, újra érvényesülhetnek az univerzális erkölcs normái is.

Ha az emberiség meg tud szabadulni a nagy összeesküvés által rákényszerített morbid és dekadens uzsoracivilizációtól, övé lesz a XXI. század.”
*

Kiemelten ajánljuk mellé:

Félni csak...kinek is lehet? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
A háttérhatalom James Jackson 4,500 Ft 4 050 Ft
Az ezredes Józef Mackiewicz 3,900 Ft 3 510 Ft
Összeesküvés Daniel Estulin 5,500 Ft 4 950 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A magyarok harmadik útja - 1956 Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
Állatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben Melanie Joy, Wallace Sife 7,490 Ft 6 741 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A rendszerváltás igaz története Hernádi Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
Reptiliánok, hüllőemberek Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^