A nagy összeesküvés-Drábik János-Könyv-Gold book-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Drábik János - A nagy összeesküvés

A nagy összeesküvés

Drábik János

Kié legyen a XXI. század?

Könyv
Gold book kiadó, 2013
424 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634262633
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 4 500 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 4 500 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

A tájékozott politikusok, közéleti személyiségek és társadalomtudósok által is tényként kezelt nagy összeesküvés létezése kötelességünkké teszi a rendszerben, a társadalomban, a civilizáció egészében való gondolkodást. A XXI. század sorsa már nemcsak egyes emberektől és embercsoportoktól függ, hanem azoktól a rendszerektől is, amelyek meghúzták a cselekvés koordinátáit, nemcsak a nemzetállamok, de az egész világ vonatkozásában. A rendszerhez kötődő társadalmi igazságtalanságok az egyes emberek vagy embercsoportok elleni küzdelemmel nem változtathatók meg. A pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezői ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását, visszafordíthatatlanná tételét. „Ezt a pénzuralmi világrendet kell az emberiségnek megváltoztatni a XXI. században. A világ népeinek meg kell találniuk az utat a harmonikus világrend létrehozásához!”

A tájékozott politikusok, közéleti személyiségek és társadalomtudósok által is tényként kezelt nagy összeesküvés létezése kötelességünkké teszi a rendszerben, a társadalomban, a civilizáció egészében való gondolkodást.

A XXI. század sorsa már nemcsak egyes emberektől és embercsoportoktól függ, hanem azoktól a rendszerektől is, amelyek meghúzták a cselekvés koordinátáit, nemcsak a nemzetállamok, de az egész világ vonatkozásában.

A rendszerhez kötődő társadalmi igazságtalanságok az egyes emberek vagy embercsoportok elleni küzdelemmel nem változtathatók meg. A pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezői ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását, visszafordíthatatlanná tételét.

A pénzuralmi világrendben a pénzrendszernek rendelődik alá minden emberi tevékenység. Ez a rendszer az emberiség közös alkotása, de létrehozásában és a világra kényszerítésében meghatározó szerepe volt és van a szupergazdag bankárdinasztiáknak, akik ennek a rendszernek a legfőbb haszonélvezői.

Ahol ez a pénzrendszer működik, ott az ebben a kultúrában kifejlődött egydimenziós értékrendszer a meghatározó.

A pénzrendszer veszi át a kalmár szellemiség és értékrend közvetítését a társadalmi lét minden szférájában. Kikényszeríti, hogy mindenki ennek a pénzben gondolkodó értékrendnek megfelelően éljen és cselekedjen. Ma ez a pénzrendszer a szemitizmus legfőbb megtestesítője.

A pénzuralmi világrendben élni kénytelen társadalmakban ez az értékrend – mint kikerülhetetlen szabályozó erő – zsidó embertársaink fizikai jelenléte nélkül is jelen lehet.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ:
• A háború a legrosszabb alternatíva;
• Mi a háttere az ismétlődő merényleteknek Amerikában?
• Mi készül Amerikában? Marad-e az alkotmányos rend, vagy győz a rendőrállam? Változtatni kell az érdemi és az alibi-demokrácia között;
• Kettős állampolgárság és kettős lojalitás;
• Cionista Hatalmi Struktúra és a kulturális marxizmus uralomra kerülése;
• A zsidó nép reneszánsza - Mi jön a világnép legsikeresebb évszázada után?
• Saul Alinszky öröksége és a 2014-es parlamenti választások Magyarországon;
• Mit választ az emberiség? - A világállam centralizált diktatúráját, vagy a nemzetállamok decentralizált demokráciáját?

*
„A Nagy Összeesküvés” című eme kiadványt a Szabad Európa Rádió nyugdíjas programszerkesztőjének ez iránt a 2013. novemberében megjelent kötete iránt érdeklődő, azt át- és továbbgondoló, konklúziókat levonó és véleményt formáló olvasóinknak ajánljuk, az ELŐSZÓ alábbi záró gondolatainak figyelembe vételével:

„Ezt a pénzuralmi világrendet kell az emberiségnek megváltoztatni a XXI. században. A világ népeinek meg kell találniuk az utat a harmonikus világrend létrehozásához. E cél eléréséhez azonban szükség van az erőforrások globális újraelosztására, a világ geopolitikai térségeinek decentralizálására és a világrendszer egyenjogúságon és mellérendeltségen alapuló horizontális integrációjára...

Ebben az emberközponti hatalmi rendszerben már működhetnének a globális fékek és ellensúlyok. Ha az emberiség létre tudja hozni a harmonikus világrendhez szükséges új tulajdonviszonyokat, amelyek a tulajdon nagyságát a személyes teljesítményhez kapcsolják, és ha helyre tudja állítani a közszolgáltatásként működő pénzrendszert, újra érvényesülhetnek az univerzális erkölcs normái is.

Ha az emberiség meg tud szabadulni a nagy összeesküvés által rákényszerített morbid és dekadens uzsoracivilizációtól, övé lesz a XXI. század.”
*
Kiemelten ajánljuk mellé:

Félni csak...kinek is lehet?
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés