Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Pokol Béla - A jog szerkezete

A jog szerkezete

Pokol Béla

Könyv
1998
267 oldal, Puha kötésű ragasztott
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 1 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 990 Ft
Nincs készleten
Leírás
Részlet az ELŐSZÓ-ból:

„Ebben a kötetben a modern társadalmak jogrendszereire vonatkozó elemzések találhatók. Kiindulópontként egy átfogó társadalomelméleti keret vázlata áll, amelyben a modern társadalmak differenciálódását és a mindennapi életből kiemelkedő professzionális intézményrendszerek legfontosabb aspektusait igyekeztem összefoglalni...”
*
Pokol Béla immár sokadik munkájában foglalkozik a Parsons és Luhmann alapján és módszereivel kialakított egyetemes társadalomelméletének specifikálásával. Ezúttal a nagy társadalomelmélet jogi alrendszerének szentelt monográfiát, abból a metodológiai szempontból is jelentős felismerésének intencióit követve, hogy szociológiaelméleti fogalmakat csak úgy lehet igazán bemutatni, ha a vizsgálódó legalább egy-két szűkebb társadalmi szférát a szaktudós részletességével vizsgál meg.

A jog szerkezetének bemutatása tehát nem öncél Pokol Béla könyvében, hanem mintegy kísérleti igazolása a társadalmi szféra egészéről és alrendszereiről kialakított teóriájának. Jóllehet a szerző elsősorban a „nagy elmélet” igazolására törekszik, munkája nem tendenciózus vizsgálódások gyűjteménye.

A valamely szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést kimerítően tárgyaló tudományos mű, azaz a monográfia igen pontos és árnyalt képét nyújtja a jog elméleteinek és értelmezéseinek. A hangsúly azonban a jog mint professzionális intézményrendszer elemzésére esik, és ebben a vonatkozásban kerül sor a jogdogmatika és a jogi hermeneutika tárgyalására is.

A monográfia talán legérdekesebb és legújszerűbb fejezetei az írott jog és a jogtudományi kontroll kérdéskörével foglalkoznak, a kontinentális jog és „common law” összefüggéseivel és ellentéteivel, valamint ezeknek az összefüggéseknek az alkotmányjogi és jogfilozófiai folyományaival.

Szinte Kizárólag a Szakemberek Olvasmánya.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• I. RÉSZ: TÁRSADALOMELMÉLETI KERETEK
- Professzionális intézményrendszerek;

• II. RÉSZ: A JOG SZERKEZETE
- Jogelméletek és a jog rétegei;
- A modern jogelmélet története;
- A modern jogrendszerek bionaritása;
- A jog mint professzionális intézményrendszer;
- A jog rétegei. Kutatások a jog szövegrétege alatt;
- Alapjogok és alkotmánybíráskodás - jogelméleti nézőpontból;
- A „hermeneutikai puffer”. Írott jog és jogtudományi kontroll a kontinentális jog és a common law rendszerében;
- Topika és jogdogmatika;
- Jogászság és jogrendszer;
JEGYZETEK - IRODALOM

*
„A Jog Szerkezete” című eme kiadványt a modern társadalmak jogrendszereire vonatkozó elemzések iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok