A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn (Ma) kézbesíti!

Történelem

Agnes Golenya Purisaca - Táltosok barlangja

Táltosok barlangja

Agnes Golenya Purisaca

Könyv
Kristálykönyvtár kiadó, 2013
328 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789630878814
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Agnes Golenya Purisaca - Az Aranyasszony útja
Agnes Golenya Purisaca - A kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba
Agnes Golenya Purisaca - Szerelem terror idején
Agnes Golenya Purisaca - Álmaim valósága
Agnes Golenya Purisaca - A perui papnő
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 510 Ft
2007-ben Peruban teljesen felkészületlenül egy földalatti mesterséges barlangba kerültem egy kis falu polgármesterével és munkatársaival együtt, több száz méterre az Andok hegység alatt. Ez a döbbenetes élmény indított el kutatói utamon, hogy megismerjem azt a világot, amely eredetünket rejti, és amiről nem tanítanak a történelemkönyvek.”

Dél-Amerikában az Andok hegység alatt sok ezer kilométeres labirintusrendszer húzódik. Az ecuadori Tayos-barlang épített kapuján át egy ősi világba utazunk, melyre Móricz János felfedező bukkant a múlt század derekán. (Lásd: Móricz János legendáriumának nyomában.) E kapu egyike a néhány lejáratnak egy ismeretlen, mesterséges építésű földalatti világba, mely a Fémkönyvtár írásos lemezei mellett számtalan kulturális örökséget rejt, bizonyítva egy özönvíz előtti fejlett civilizáció létét.

Az ősi Amerika földjére a Csendes-óceánba süllyedt MU kontinensről menekült a kara nép, akik a mi Kara-pot, azaz Kárpát-medencénk névadói vagy az ősi ujgur Kara-kota birodalom alapítói. Ez ugyanaz az „úr”, maúr, avagy Magúr népe, mint az óegyiptomi birodalomalapító Mada vagy Men népe, a „sumérok” méd utódai, akiket Indiában szakáknak, fehér-hunnak, heftalitáknak, madáknak, Új-Zélandon mauriknak, Amerikában karának, szalaszakának, szakszának, eskitusnak, urunak, mayának, de mi leginkább szkítáknak ismerünk.

E soknevű MAG-nép lelke ősidők óta tükröz egy „magos” isteni rendet, szellemében és nyelvében pedig őriz egy különleges tudást. E MAG-erő forrását, egy csodálatos óriás kristályt a tudósok fizikailag is megtalálták Földünk középpontjában. Ez az a MAG, mely a planetáris rendszer részeként közvetíti az isteni kozmikus energiát beavatottjaink, a naga-maga-mágus avagy Tatos-táltos papjaink által.

Ők őrizték eredetünket, mely szervesen kötődik a Szíriusz-rendszerhez, ahonnan időnként Égi Mesterek jönnek segíteni MAG-feladatunkban, mely nem más, mint a legtisztább isteni erő, a Szeretet áramoltatása e téridőben is, a Föld nevű bolygón.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• 1. rész: A TÁLTOSOK BARLANGJÁTÓL A DÉL KERESZTJÉIG
- Átírjuk a történelemkönyvet
- Egy konferencia elé
- A Történet
- Beszéljen Móricz maga
- A tények mögött az ember
- Utam a konferenciáig
- Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencia
- Az én történetem
- Mit kezdjünk Móricz elméletével?

(Eltitkolt Amerika. Florencio de Basaldua. Fray Gregorio Garcia. Dr. GerardoPeña Matheus. Julio Goyen. Stan hall Móriczról. Szentimrei Judit. Sir Bowring a magyar nyelvről. Kőrösi Csoma Sándor. Dr. Cserép József. Dr. Baráth Tibor. Az előkerült Móricz-könyv.)

- Móricz János születésére
- A Tayos-téma neuralgikus elemei

(Az aranylemezek. Az Arvisura aranylemezei. A Crespi-gyűjtemény.)

- Mit is kezdjünk Móricz elméletével?


• 2. rész: MU-tól A KÁRPÁT-MEDENCÉIG
- Az ember is más
- Barlangok és a földalatti világ
- MU valósága
- MU örökösei: az Úrnépek

(A Mauri-Maguri-Magyar szellemcsalád. A karák – vagyis a kara-kánság.)

- Szíriuszi testvéreink
(A Szíriusz-elleni lázadás)

• MAGUS-TATUS-PALUS

*
A „Táltosok Barlangja” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szerzővel együtt szeretnék keresni a válaszokat az olyan kérdésekre, mint:

- Miben áll a Tayos-barlang valódi jelentősége?
- Hogyan kötődhetnek a mai európai népek Amerikához, sőt a csendes-óceáni térséghez?
- Hogyan mutat kozmikus eredetre a Mag-népek történelme?
- Mi is a magyarság és mit kell kezdenünk feltárt származásunkkal?

*
Ajánlott még:

Anunnaki Krónikák.
Nag Hammadi Gnosztikus könyvtár és Elveszett Evangélium együtt kedvezőbben.
Belső föld almanach és Byrd Admirális utazása a belső földbe.
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás.
Az időutazás 7 titka.
A Fénymunkás I-II.
A földönkívüliek.
Ősi idegenek misztériuma.
Főnix Generáció.
A lélekvándorlás csodái.
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa.


Belső Föld Almanach.
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe.
Nikola Tesla elveszett feljegyzései.
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel.
Az Anunnakik titkos története.
Dekódolt Biblia.
Móricz János legendáriumának nyomában.
Az aranylemezek üzenete.
Perun innen és túl.
Az aranykapu.
A perui papnő.
Az Aranyasszony útja.
Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencia 5 DVD.
Nimród gyűrűje.
Tayos 1. kötet.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
A pozitív gondolkodás ereje - gyüjteményes díszkiadvány díszdobozban CD melléklettel.
A háttérhatalom.
A magyar tündérvallás.
A magyarság igaz őstörténelme.
Az ősmagyarok mitológiája.
A lélekvándorlás csodái.
A maja Uroborosz.
Ubuntu.
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen.
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa.
Két indigó-könyv együtt.
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 510 Ft
Elhallgatott történelem Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Emberi játszmák Eric Berne 3,490 Ft 3 141 Ft
Engedd, hogy megöleljelek 2,490 Ft 2 241 Ft
Energia kódok Dr. Sue Morter 4,490 Ft 4 041 Ft
Az asztrológia sarkalatos kérdései Bán Tamás 3,400 Ft 3 060 Ft
A hunok öröksége Marácz László Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
Testre szabott lókiképzés az anatómia tükrében Gillian Higgins 4,990 Ft 4 491 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 1. Hihetetlen Magazin 1,190 Ft 1 071 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^