Ezoterika, Ezotéria

Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció

Spontán evolúció

Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman

Könyv
Édesvíz kiadó, 2013
484 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789635291427
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman - Spontán evolúció
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Az evolúció elkezdődött! Kialakulóban van egy új, félelem helyett szereteten alapuló világ, amelynek társteremtői mi magunk vagyunk.

A „Spontán evolúció” páratlan könyv, amely tájékoztatást és ösztönzést nyújt, hogy részt vehessünk az emberi történelem legnagyobb kalandjában: a tudatos evolúcióban!

A társadalom kezdi felismerni, hogy a jelenlegi kollektív meggyőződéseink kártékonyak, s hogy a világunk igen kényes helyzetbe került. Úgy vélem tehát, legfőbb ideje előrukkolni egy üzenettel arról, hogy társadalmi meggyőződéseinkre a tudomány világának felismerései hogyan alkalmazhatók, és miként segíthetnek e tudományos vívmányok azon vészjósló helyzetek kezelésében, amelyekkel napjainkban szembe kell néznünk.

A „Spontán evolúció” korunknak a természettudományos felismeréseit az ősi korok bölcsességével elegyíti, hogy feltárja az olvasó előtt, valójában micsoda hatalommal bírunk saját evolúciónk befolyásolásában.

Az elfogadott darwini elmélet szerint az evolúció lassú és fokozatos folyamat, amelynek millió és millió évre van szüksége ahhoz, hogy létrehozza a fajok átalakulásait. Az új tudományos eredmények azonban rávilágítanak, hogy az evolúció valójában a változatlanság hosszú időszakaiból áll, amelyeket olykor váratlan és drámai kataklizmák zárnak le. E kataklizmák új irányt szabnak az evolúciónak, és az élet egészen új formáinak megjelenéséhez vezetnek.

Civilizációnk manapság a felbomlás és széthullás állapotában van. Jelen pillanatban égető szükségünk van egy evolúciós előrelépésre, és nincs időnk a lassú és fokozatos fejlődésre. A minket fenyegető válságok fényében úgy tűnik, hogy civilizációnk fejlődésének folyamatában máris elkezdett formát ölteni egy új fordulópont.

Persze ezzel a lenyűgöző felismeréssel egyetemben arra is ráébredünk, hogy régi látásmódunk, megszokott meggyőződéseink és okfejtéseink cseppet sem segítenek abban, hogy enyhítsünk a jelenlegi körülményeken, és megleljük az átmenetet az új helyzetbe.

Márpedig a túlélésünk forog kockán. Új világszemléletet kell kialakítanunk. „Spontán evolúció”-ra van szükségünk.

Ezért született meg ez a könyv!
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - Miért született meg ez a könyv?
BEVEZETÉS - Az egyetemes szerelmi történet;
ELÖLJÁRÓBAN - A spontán gyógyulás;

• I. TEGYÜK FEL, HOGY TÉVESZMÉK RABSÁGÁBAN ÉLSZ!
- Látom, ha hiszem;
- Cselekedj lokálisan... fejlődj globálisan;
- A régi történet új szemszögből;
- Amerika újrafelfedezése;

• II. AZ APOKALIPSZIS NÉGY KULTURÁLIS KOHOLMÁNYA:
- 1. Az anyag mindenekfelett!
- 2. A legrátermettebb marad fenn;
- 3. A génjeidbe minden bele van kódolva;
- 4. Az evolúció véletlenszerű;
- Gond van a csomópontban;
- Megjön az ép eszünk;

• III. VÁLTSUK LE AZ ŐRSZEMET, ÉS TEREMTSÜK ÚJJÁ A KERTET!
- Fraktálevolúció;
- Kicsi a sejt, de erős!
- Az egyetlen feltevés;
- Az egészséges nemzetközösség;
- Az államszervezet bajainak orvoslása;
- Egy egészen új történet;

Köszönetnyilvánítás.
Meggyőződés-formáló módszerek.
A borítóképről.
Jegyzetek.
A szerzőkről.
*
BRUCE H. LIPTON nemzetközileg elismert tekintély a természettudomány és a spiritualitás összeegyeztetésének területén. Sejtbiológus képzettségű, a modern biológia vezéregyénisége.

STEVE BHAERMAN író, humorista, politikai és kulturális kommentátor, aki Swami Beyondananda néven több mint húsz esztendeje ír és ad elő éleslátó komikus monológokat. Tevékenyen részt vesz a pártközi politikában, és lelkes támogatója a spontán evolúció alkalmazásának.

*
A „Spontán Evolúció” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti témák iránt érdeklődő olvasóinknak az ELŐSZÓ alábbi szavaival ajánljuk:

„Ebben a könyvben a biológiára, a meggyőződésekre és a viselkedésre helyezem a hangsúlyt, de hogy az üzenetem teljesen érthető legyen, Steve Bhaerman barátom további tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogyan illeszkedik szervesen a társadalom struktúrája, a politika és közgazdaságtan is a biológiai létünkbe.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Egy vadászéleten át Szent Ivány Géza 2,600 Ft 2 340 Ft
A jólét ösvénye James Allen 1,250 Ft 1 125 Ft
A gyerekek kétszer születnek Somogyi Tóth Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Reinkarnáció Papus 2,700 Ft 2 430 Ft
Csukjátok le Tévémacit! Obersovszky Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
Családban a nemzet Bánó Attila 3,999 Ft 3 600 Ft
Kahlo Andrea Kettenmann 3,800 Ft 3 420 Ft
Yotengrit I-II-III-IV. együtt Máté Imre 9,500 Ft 8 550 Ft
A nagy tűzvörös sárkány torkában Kahler Frigyes 3,600 Ft 3 240 Ft
Magyarabb jövőnkért Sütő Gábor 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^