Hagyomány

 - Hadsegélyző kártya

Hadsegélyző kártya

Budapest 1917-2014

Kártya
Honvédelmi Minisztérium kiadó, 2014
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Kártya 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Új kiadásban jelent meg az 1917-ben, a Hadsegélyező Hivatal által kiadott (és már akkor is a Piatnik cég nyomdájában készült) hadsegélyző kártya reprint változata.

1917-től sok pakli ott lapult az I. világháború frontjain harcoló katonák zsebében, és a harc szüneteiben, a fedezékekben és a lövészárkokban segített oldani a háború okozta feszültséget.

De még nemesebb célt is szolgált. A hivatal a kártyakiadásból származó bevételt a hadiözvegyek és hadiárvák javára ajánlotta fel.

Ennek a nemes gondolatnak a szellemében járt el a Zrínyi Kft. is, hiszen az újra kiadott és értékesített hadikártyák bevételéből csomagonként 100 forintot felajánl a jelenlegi hadiözvegyek és hadiárvák támogatására...
*
A 112×70 milliméter méretű kártyákat a Brünnben, 1876-ban született Kóber Leó tervezte. Az I. világháborúba mint népfelkelő vonult be, képeivel tudósított a frontról.

Kóber a hagyományos, 32 lapos (ismertebb nevén magyar) kártya szokásos képeit a svájci szabadsághős Tell Vilmos és társai helyett a központi hatalmak uralkodóinak, hadvezéreinek portréival és a háborús események rajzaival cserélte fel.

A tök ászon olvasható a kiadó – azaz a Piatnik Játékkártyagyár – pontos megnevezése. A királyok képein a központi hatalmak legfőbb hadurai szerepelnek: II. Vilmos német császár, Ferdinánd bolgár cár, Mohamed török szultán és IV. Károly, az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója. A felső lapokon József és Jenő főherceg, Franz Conrad von Hötzendorf tábornagy, a Monarchia haderejének vezérkari főnöke, illetve utódja, Arthur Arz von Straussenburg vezérezredes kapott helyet, míg az alsókon Svetozar Boroevic de Bojna tábornagy, Szurmay Sándor magyar királyi hadügyminiszter, Kövessházi Kövess Hermann tábornagy, az osztrák–magyar haderő utolsó főparancsnoka és Rohr Ferenc tábornagy, a magyar királyi honvédség főparancsnoka látható.

A kártya római számmal számozott lapjain a háború eseményei elevenednek meg: a X-esek sebesültek után kutató vöröskeresztes kutyát, bajtársát gyászoló katonát, díszegyenruhába bújtatott, fellobogózott katonát és lőállásban várakozó harcost ábrázolnak. A IX-eseken sérültet gondozó ápolónő, gránátot hajító katona, nehéztüzérség és elesett harcos sírja látható. A VIII-as lapokon rejtőzködő felderítőegység, a hátországban végzett munka, légvédelmi üteg és családjától búcsúzó, harctérre induló baka szerepel (érdekesség, hogy a magyar kártyán is a tök VIII-ason búcsúzik a családjától Tell Vilmos). A VII-es lapokra bajtársát segélyhelyre cipelő katonát, tengeri csatát és győzelmes rohamot rajzolt Kóber Leó...

*
A „Hadsegélyző Kártya” Budapest 1917-2014 reprint kártyát a játékos kedvű, esetleg nosztalgiázó, de mindenképpen a jelenlegi hadiözvegyeket és hadiárvákat is támogatni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Igazi magyar kártya (a svájci szabadsághősök helyett a magyar történelem ismert alakjaival). A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Kártya 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Mrs. Poe Lynn Cullen 3,400 Ft 3 060 Ft
A főnix szárnya alatt Irene Tetzlaff 1,990 Ft 1 791 Ft
A Héjjas-nyárfa árnyékában Domonkos László 3,200 Ft 2 880 Ft
Idegen szavak alapszótára Tótfalusi István 1,990 Ft 1 791 Ft
Égető Eszter 2. Németh László 2,500 Ft 2 250 Ft
Trianon füzet - Molnár V. József ajánlásával Molnár V. József 700 Ft 630 Ft
Terítéken a házias ételek Pöltl Jánosné 1,800 Ft 1 620 Ft
Bajtai kisbetyárok Drozdy Győző 2,800 Ft 2 520 Ft
Jókai igéi Jókai Mór 1,990 Ft 1 791 Ft
A mansfieldi kastély Jane Austen 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^