Irodalom

Tóth Máthé Miklós - Kossuth papja

Kossuth papja

Tóth Máthé Miklós

Regény Könyves Tóth Mihályról

Könyv
Kálvin kiadó, 2013
176 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789635582341
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth Máthé Miklós - Kossuth papja
Tóth Máthé Miklós - Miként a csillagok
Tóth Máthé Miklós - Kossuth papja
Tóth Máthé Miklós - Miként a csillagok
Tóth Máthé Miklós - Kossuth papja
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 700 Ft
Internetes ár: 1 530 Ft
Tóth-Máthé Miklós „Kossuth papja” című új kisregénye (2013) a Kálvin Kiadó szerzői pályázatának díjnyertes műve.

Olvasásakor nem ismeretterjesztő vagy történelem könyvet tartunk a kezünkben, hanem történelmi forrásokon alapuló kisregényt.

A kötetben az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban – lelkészként és íróként – tevékenyen részt vett, majd ezért a megtorlás idején halálra ítélt Könyves Tóth Mihály alakját mutatja be Tóth-Máthé Miklós szerző.

A Kossuth papjának is nevezett Könyves Tóth Mihály történetébe a szabadságharc leverését követően kapcsolódunk be, a letartóztatott, halálra, majd várfogságra ítélt lelkész sorsát és gondolatait követhetjük nyomon. Árulás, csalódás, igazságtalanság, rabság, gyász, reménytelenség, és a mindezek ellenére pislákoló és újjáéledő hűség, reménység, a szükséges és lehetséges folytatás meghatározó témái az elbeszélésnek.

A szerző mindezeket úgy rajzolja meg, hogy nem teszi leegyszerűsített, általános igazsággá a nehéz kérdésekre adott válaszokat, hanem az egyén és a kisebb közösségek sorsára vetítve mutatja be a nemzet történelmi fordulópontjait.

A Könyves Tóth Mihály elleni vádat a szabadságharc megtorló „bírósága” előtt a beszédei és írásai jelentették. Ahogy ebben a kisregényben Zichy gróf mondja, hogy ezekkel a lázító beszédeivel, írásaival „több kárt okozott őfelségének még egy hadseregnél is.”

*
A „Kossuth Papja” című ezen kiadványt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorló intézkedések, Kossuth papjának helytállása, hazaszeretete iránt érdeklődő, a Kálvin Kiadó szerzői pályázatának egyik díjnyertes alkotását megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 700 Ft
Internetes ár: 1 530 Ft
Vadsóska Ézsiás Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
A modern nemzet Schöpflin György 1,900 Ft 1 710 Ft
Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak Gary Chapman 2,990 Ft 2 691 Ft
Rendszerváltoztató újratemetés Salamon Konrád 1,400 Ft 1 260 Ft
Kik vagytok ti? Háy János 7,499 Ft 6 750 Ft
Végvári oroszlánok Cey-bert Róbert Gyula 3,800 Ft 3 420 Ft
A fekete angyal ANTIKVÁR John Connolly 2,500 Ft 2 250 Ft
1848-1849 magyar katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete Udovecz György 4,800 Ft 4 320 Ft
Megtorlások a sztálini Szovjetunióban Gereben Ágnes 3,360 Ft 3 024 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^