Hagyomány

Földi Pál - Tündérkert őrzői

Tündérkert őrzői

Földi Pál

Könyv
2013
222 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789638984111
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Földi Pál - A Hódító Iszlám és A terror
Földi Pál - Liliom és kard
Földi Pál - Tündérkert őrzői
Földi Pál - Életünket és vérünket!
Földi Pál - Zrínyi a hadvezér
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
RÉGI DICSŐSÉGÜNK
*
„Tündérkert” őrzői
Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György szabadságharca

Részlet a kötetből:

„Erdély! A Keleti-Kárpátok, a Déli-Kárpátok és az Erdélyi Sziget-hegység által közrefogott országrész.

Hívták Erdőelvének, Transylvániának, Báthory Gábris fejedelem „Tündérkertnek”. Ady Endre a „legendák és jelek” földjének nevezte.

De bárminek is hívták, ez a föld magyar! Attila király népe élt itt egykoron, ide tért vissza Csaba királyfi a „hadak útján”. Erdély a honfoglalás óta a magyar királyság része, s az is maradt végig, még az erdélyi fejedelemség idején is. Hiszen nagy fejedelmei, a Báthoryak, Bocskai, Bethlen, Thököly, a Rákócziak mind magyarok voltak.

Itt alapította Szent István királyunk a hét vármegyét (Fehér, Kolozs, Torda, Hunyad, Doboka, Szolnok és Küküllő). Váradon nyugszik nagy királyunk, Szent László, itt emelkedik a Hunyadiak csodálatos vára, és Kolozsvárott született Mátyás.

Ezen a földön népek és hitvallások sokasága élt és él, más-más kultúra jegyeit hordozva, de mégis három meghatározó elem alakította ki arculatát: a magyar, a székely és a szász...”
*
A kötet TARTALMA:

• „Tündérkert”;
• Az erdélyi fejedelemség (1542-1604);
• A hajdúk;
• Bocskai István szabadságharca;
• Erdélyi Intermezzo;
• Bethlen hadjáratai;
• A „Bibliás őrálló” fejedelem:

*
A „Tündérkert Őrzői” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Erdély, a magyar történelem ezen megszentelt helye, amelyet Báthory Gábor erdélyi fejedelem Tündérkertnek nevezett, a magyar história, a magyar nemzeti hagyományok, a magyar költészet ihletet adó csodája iránt érdeklődnek.

Ezen belül is szeretnének egy pillantást vetni a fenti három nagy fejedelem korszakára, amely időszak valóságos tündérkertté varázsolta ezt a kis országot, így ekkor a fenntartója, megmentője volt nemzetünknek, amikor a török és a Habsburg rabiga alatt nyögött minden más magyar...

(E nagy fejedelmek halála után az erdélyi „Tündérkert” előbb lassú, majd egyre gyorsuló romlásnak indult, amelyet aztán Trianon betetőzött.)

„DE AZ EGYKORI „TÜNDÉRKERT” A MAGYAROK EMLÉKEZETÉBEN ÉLŐ IMMÁR „ÉDES ERDÉLY” EMLÉKÉT AZ IDŐVEL PERELVE, ŐRIZNÜNK SZENT KÖTELESSÉG, HOGY A HÁROM NAGY FEJEDELEM KÜZDELME NE CSAK EGY NÉP EMLÉKES SZERELME MARADJON!” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Nyitott kapu Hollai Hehs Ottó 2,990 Ft 2 691 Ft
História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet Somogyi Ambrus 6,900 Ft 6 210 Ft
Hideg borogatás CD 4,990 Ft 4 491 Ft
Fűszeres szakácskönyv John Gregory-Smith 5,970 Ft 5 373 Ft
Erdély története Nemere István 1,990 Ft 1 791 Ft
Habsburg József főherceg Nánay Mihály 4,830 Ft 4 347 Ft
Helipintyő Lászlóffy Aladár 2,250 Ft 2 025 Ft
50 rajz a honfoglalókról László Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
A régi Magyarország Grünwald Béla 4,900 Ft 4 410 Ft
Útleírások Jókai Mór 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^