Történelem

Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés

A végső döntés

Kádár Gábor Vági Zoltán

Berlin, Budapest, Birkenau 1944

Könyv
Jaffa kiadó, 2013
279 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155235573
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés
Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés
Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés
Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés
Kádár Gábor Vági Zoltán - A végső döntés
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 150 Ft
Internetes ár: 2 835 Ft
„Endlösung. Magyarul a zsidókérdés végső megoldása, röviden: a végső megoldás. A német iratokban gyakran ezzel a szenvtelen hangzású, bürokratikus nyelvi kóddal utaltak az európai zsidók legyilkolására...”
*
1944. május közepétől szűk két hónap leforgása alatt a magyar csendőrök, rendőrök és hivatalnokok hatékony közreműködésével több mint 430 ezer, zsidónak minősített magyar állampolgárt deportáltak. Túlnyomó többségüket Auschwitz-Birkenauba vitték és megölték.

• Vajon az események milyen láncolata vezetett ehhez a holokauszt történetében is példátlan méretű és gyorsaságú akcióhoz?
• Hol határoztak a magyarországi végső megoldásról?
• Berlinben vagy Budapesten?
• Kik, mikor és milyen körülmények között hoztak végső döntést a magyar zsidók deportálásáról?

KÁDÁR GÁBOR és VÁGI ZOLTÁN az etnikai tisztogatásokat és népirtásokat, valamint a világháborús német és magyar döntéshozatali mechanizmust elemezve keres válaszokat a kérdésekre. Úgy vélik, hogy a tragédia hátterében két erő, két szándék találkozása állt:

- Az egyik a német népirtási program volt, amelynek gyökerei Hitler és a nácik radikális antiszemitizmusában, fajhigiéniai és etnopolitikai elképzeléseiben lelhetők fel.

- A másik pedig az a mára szinte elfelejtett magyar történeti attitűd, amely évszázadok óta az idegennek tekintett népcsoportok beolvasztására, kiszorítására és elűzésére törekedett, és amely rabul ejtette a hazai fajvédők és a politikai elit gondolkodását.

A történészpáros szerint 1944-ben e két törekvést leginkább megszemélyesítő szereplők, a német Adolf Eichmann és a magyar Endre László végzetes találkozása radikalizálta tovább azt a folyamatot, amely az európai zsidóüldözés egyik leggyilkosabb döntéséhez vezetett...
*
A kötet TARTALMA:

• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - BEVEZETŐ
(Az etnikai tisztogatástól a népirtásig. Etnikai tisztogatás, kitelepítés, tömeggyilkosság. Népesedéspolitika, fajhigiénia.);

• HITLER VÉGSŐ DÖNTÉSE
(Adolf Hitler és a holokauszt. A döntéshozatali mechanizmus. Vita a végső döntésről. A végső döntés és a végrehajtás: mozgásterek, kényszerpályák.);

• AZ ELFELEJTETT HAGYOMÁNY: ETNIKAI tisztogatás a Kárpát-medencében
(A kiűzetéstől a koncepciós perekig. 1848-49: pogromhullám és etnikai tisztogatás. Boldog békeidők? Pogromok és deportálási tervek. Birodalmi illúziók, faji téveszmék. Forradalmak, ellenforradalom, konszolidáció. A magyar élettér megtisztítása. A zsidótlanítás első hulláma.);

• VÉGSŐ DÖNTÉS ELŐTT: A MEGSZÁLLÁS és következményei
(Az invázió. A döntési folyamat. Az első döntés: a német megszállás és a magyar zsidók. Endre László: hatáskör és kompetencia. A második döntés: a részletes gettósítási koncepció.);

• A VÉGSŐ DÖNTÉS
(Tettesek, szemtanúk a végső döntésről. Endre, Horthy és a végső döntés. A harmadik döntés: limitált deportálás. A végső döntés: általános deportálás Auswitz-Birkenauba. Endre vidéki szemléje és a deportálások felgyorsítása.);

• A DÖNTÉS UTÁN
(Az utolsó lépések. Magyar zsidók Auswitz-Birkenauban. A náci munkaerő-gazdálkodás problematikája. A munkaszolgálat és a deportálások. Történészek a végső döntésről.);

• KÖVETKEZTETÉSEK
(Egy népirtás evolúciója. Kollaborációs hajlandóság. A magyar történeti hagyomány és a holokauszt viszonya. Eichmann és Endre: egyéni befolyás, személyes felelősség. Epilógus helyett.);
*
FELHASZNÁLT IRODALOM;
LEVÉLTÁRAK, FORRÁSOK JEGYZÉKE;
SS RENDFOKOZATOK MAGYAR MEGFELELŐI;
NÉVMUTATÓ;

*
„A Végső Döntés” című ezen kiadványt a náci genocídium évtizedek óta vitathatatlanul a legtöbbet kutatott és legtöbbször emlegetett témája iránt érdeklődő, erről a fenti tartalom szerint további ismereteket és információkat szerezni akaró olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 150 Ft
Internetes ár: 2 835 Ft
Ablak az égre Árkossy István 5,000 Ft 4 500 Ft
Teleny Oscar Wilde 2,200 Ft 1 980 Ft
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései Pálfi Károly 6,990 Ft 6 291 Ft
Házasságom története Melanie Gideon 2,990 Ft 2 691 Ft
A Titkos Iskola Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
A drogbárók ügyvédje Peter Sheldon 1,800 Ft 1 620 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A lázadás éve Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz Sztavrosz 3,500 Ft 3 150 Ft
Élned, halnod Kövesdy Zsuzsa - Kozma László 2,900 Ft 2 610 Ft
Szent Terek Szabó Judit 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^