Filozófia

Carl von Clausewitz - A háborúról

A háborúról

Carl von Clausewitz

Könyv
Zrínyi kiadó, 2013
707 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789633275993
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Carl von Clausewitz - A háborúról
Carl von Clausewitz - A háborúról
Carl von Clausewitz - A háborúról
Carl von Clausewitz - A háborúról
Carl von Clausewitz - A háborúról
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 7 650 Ft
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (Burg bei Magdeburg, 1780. június 1. – Breslau (ma: Wrocław, Lengyelország), 1831. november 16.) porosz katona, hadtörténész, valamint befolyásos katonai teoretikus. Legismertebb munkája a hadtudomány egyik alapművének számító többkötetes könyve, „A háborúról” (Vom Kriege).
*
Részletek az 1892-ben először megjelent kötet bevezető gondolataiból:

Felette nehéz munkára vállalkoztam, midőn Clausewitz Károlynak „A háborúról” című műve fordítására szántam el magamat. A munkát nehézzé az teszi, hogy Clausewitz mély gondolatait, melyeket a közönséges értelemnek felfogni amúgy is sok időbe kerül, tömör, hogy ne mondjam, nyelvtanellenes mondatokban írja le...

A fordítónak minduntalan félnie kell, hogy a nyelvtanilag (...) nem egész világos szerkezet folytán az eredetiben is többféle értelmezésre alkalmat nyújtó mondatot vagy rossz magyarsággal, tehát teljesen élvezhetlenül, vagy pedig egészen más, a szerző által nem szándékolt értelmezéssel adja vissza. Sok gondolkozásba, sok csiszolásba kerül a fordítás s még így sem vagyok biztos afelől, vajon feladatomnak csak némileg is meg tudok-e felelni...

• Hogy miért fogtam egy általam igen nehéznek tartott munkához?

Azért, mert ezzel a magyar — vagy magyar nyelven megjelenő — katonai irodalmat oly művel akarom gyarapítani, mely lényegében örökbecsű; azért, mert azt akarom, hogy ehhez az értékes könyvhöz a csak magyarul beszélő katonák vagy nem katonák is hozzáférhessenek. Ez volt célom.

„Amidőn Clausewitz „A háborúról” című művének magyarázatokkal, jegyzetekkel és egyéni észrevételekkel ellátott fordítását közrebocsátom, eleve figyelmeztetek arra, hogy e mű nemcsak hogy nem könnyű olvasmány, de az általánosan művelt és kutató elméjű olvasótól is nagyon fáradságos tanulmányozást követel; de állíthatom, hogy a mű tanulmányozására fordított fáradság értékes gyümölcsöt terem....”
*
Részlet a BEVEZETŐ-ből:

A nagy francia forradalom, majd a napóleoni háborúk alapvetően megváltoztatták a hadviselés szinte minden elemét. Ezekben a háborúkban a hadseregellátásról a szervezésen át, különösen a hadvezetés, vagyis a hadművészet különböző szintjéig, minden másként történt, mint a korábbi századokban... A kor jelentősebb katonai gondolkodói felismerték, hogy a hadviselésben egy új korszak kezdődött, amelynek rendszerbe foglalása, általános érvényű összefüggések megállapítása elengedhetetlenül szükséges.

Ebben a munkában a legnagyobb hatásúnak és legidőtállóbbnak kétségtelenül a korszak legjelentősebb katonai teoretikusa, Carl von Clausewitz porosz tiszt, majd tábornok bizonyult...
*
Clausewitz „A háborúról” címet viselő fő műve az egyetemes hadtudományi irodalom egyik kiemelkedő, megkerülhetetlen munkája. Nem egységes szerkezetű, a szerző a háború, a hadművészet - elsősorban a hadászat - általa lényegesnek ítélt elemeit fejezetenként írta meg. Szándéka szerint a fejezeteket az egész mű elkészülte után kívánta összefésülni, egymáshoz igazítani, amire már az 1831-es halála miatt nem maradt ideje.

„A háborúról” című munka tehát befejezetlen maradt, kiadásra a felesége és a barátai készítették elő, így jutott el az olvasókhoz a kötet, amely sorrendben a háború:
- természetéről,
- elméletéről,
- a hadászatról,
- az ütközetről,
- a haderőről,
- a védelemről és támadásról,
- valamint a haditervről szól.


*
„A Háborúról” című ezen kiadványt a porosz teoretikus Clausewitz, a napóleoni háborúk utáni kor kétségtelenül legnagyobb katonai gondolkodójának nézetei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akinek a hadtudományi vizsgálódásai középpontjában az a meghatározó törekvés állt, hogy kidolgozza a háború filozófiáját és teóriáját, majd erre építve határozza meg a gyakorlat mibenlétét. Ez voltaképpen nem más, mint a Napóleon előtti hadművészet bírálata, a napóleoni gyakorlat elemzése és sokoldalú következtetések levonása. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 7 650 Ft
Magyar élet Kárpátalján Szigeti Gábor szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Az Aranycsapat örökösei Rózsaligeti László 8,990 Ft 8 091 Ft
Emlék képek Zetényi Csukás Ferenc 2,600 Ft 2 340 Ft
Búcsúpillantás Nemeskürty István 2,950 Ft 2 655 Ft
Az inkarnáció szellemi törvényei Szabó Judit 2,300 Ft 2 070 Ft
A bolsevik banzáj Bálint László 2,550 Ft 2 295 Ft
Rabtábor a meddőhányón Ernst Ervin 2,200 Ft 1 980 Ft
Szent Árpádok útmutatása Sík Sándor 3,800 Ft 3 420 Ft
Politika a határon Bretter Zoltán 1,990 Ft 1 791 Ft
Sinka ének Berecz András 5,950 Ft 5 355 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^