Újdonság

Somogyi Győző - Mária Terézia magyar katonái 1740-1768

Mária Terézia magyar katonái 1740-1768

Somogyi Győző

Könyv
Zrínyi kiadó, 2016
100 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9789633276877
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Somogyi Győző - Lovasíjász-fegyverzet I.
Somogyi Győző - Magyar katonaság 1768-1848
Somogyi Győző - Mária Terézia magyar katonái 1740-1768
Somogyi Győző - A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945
Somogyi Győző - Lovasíjász-fegyverzet II.
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
SOMOGYI GYŐZŐ (1942) történész, grafikus. Több évtizede gyűjti és rajzolja a magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit. Mint hagyományőrző huszár a ruhákat, és a fegyvereket a gyakorlatban is kipróbáló kísérleti régészet művelője. Eddig több mint egy tucat színes albuma jelent meg magyar és más nyelven.
*
A könyvben látható rajzok Mária Terézia uralkodásának korát idézik föl.

Kor, amely ezt sugallta: nincs szebb, mint a parádékon fel- és alámasírozó hadsereg. A külsőségek meg is erősítik ezt.

Mária Terézia időszakában indult el hódító útjára, és vált egyetemes katonadivattá:

- a magyar huszárruha,
- ekkor vált udvarképessé a magyar generálisok pompás díszegyenruhája,
- ekkor jelentek meg a klasszikussá érő magyar katonaruha-darabok, mint a szűk szárú zsinóros magyar nadrág, a csákó, a karhajtóka. Rögzült a magyar egyenruhastílus, amely a huszárviselettel világdivattá vált.

Ez a könyv ismerkedés a történelemmel!

*
A „Mária Terézia Magyar Katonái 1740-1768” című ezen angol és magyar nyelvű igen szemléletes kiadványt a történelem, a korszak magyar hadereje, összetétele, fegyverzete és egyenruházata, főként a jellegzetes magyar könnyűlovasok, a huszárok férfias és színpompás öltözete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik villámgyors és meglepő keleties harcmodorukkal a korszak legsikeresebb katonái voltak...

(Ekkor kerültek az európai nyelvekbe a „huszár”, „csákó”, „dolmány”, „szablya”, „csizma” szavak, és kezdődött a könnyűlovas magyar taktika elméleti feldolgozása hazai és külföldi szerzők tollából egyaránt...)
*
Ajánlott még magyar és angol nyelven:

Végvári vitézek 1526-1686.
Az Erdélyi fejedelemség hadserege 1559-1690.
Mátyás király hadserege 1458-1526.
Magyar katonaság 1768-1848.
Hungarian military flags - Magyar hadizászlók.
Ferenc József magyar ezredei 1850-0914
Lovasíjász-fegverzet I.
Lovasíjász-fegyverzet II.

A Honvédsereg 1848-1849
A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945 A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Transition? To rule of Law? Varga Csaba Dr. 2,990 Ft 2 691 Ft
Rex invictissimus Veszprémy László 3,990 Ft 3 591 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Titkok - képek - nyolcvanas évek Müller Rolf 3,600 Ft 3 240 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Az ősi út és a hírnök versei H. P. Lovecraft 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyar nemes vitézsége Bánó Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Úton Isten felé Kiss Bernadett 2,490 Ft 2 241 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
David Icke - Emberi faj emelkedj fel David Icke 9,995 Ft 8 996 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^