Irodalom

Harsányi Zsolt - Mathias Rex

Mathias Rex

Harsányi Zsolt

Hunyadi Mátyás életének regénye

Könyv
Lazi kiadó, 2014
642 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789632672250
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Harsányi Zsolt - Mathias Rex
Harsányi Zsolt - Zrínyi Miklós
Harsányi Zsolt - Corvin János
Harsányi Zsolt - Magyar rapszódia ANTIKVÁR
Harsányi Zsolt - Mathias Rex ANTIKVÁR
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Harsányi Zsolt a legendák Mátyás királya életútját dolgozta fel ebben az életrajzi történelmi regényében. Nem csupán az álruhában járó, keménykezű, de igazságos, a trónra született uralkodóról írt, hanem a nemzeti király mítoszát ügyesen egyeztette és kapcsolta össze a történeti valósággal.

Hunyadi Mátyás harcra és tudományra nevelődött: országa első bajvívója, és a műveltsége, a gyors észjárása tudósokat megszégyenítő volt. Eszményképei voltak: apja, a törekvő és törökverő Hunyadi János, bátyja, a Cillei-Gara szövetség áldozatául esett Hunyadi László, valamint Nagy Lajos és Zsigmond király is, hiszen Mátyás is erős hadsereget, fejlett gazdaságot, virágzó tudományt és művészetet akart.

Titkos álma a német-római császárság volt, amely űzte és egyre hajtotta nyugat felé, miközben jól látta a török veszedelmet is...

A szerző a modern történeti kutatások, elsősorban Szekfű Gyula, Mályusz Elemér eredményeit az életrajz, a történelmi regény színes, vonzó módszerével közvetítette az olvasóknak. Mátyás király, amellett, hogy a magyarság egyik legnagyobb géniusza, hús-vér ember, reneszánsz zsarnok, szerelmében megcsúfolt, meggyötört férfi, fiáért aggódó, büszke apa is volt.
*
HARSÁNYI ZSOLT (Korompa, /ma Szlovákia, Kassai kerület, Iglói járás/ 1887. január 27. – Budapest, 1943. november 29.) író, újságíró, műfordító, színigazgató. A két világháború közötti korszakban a szórakoztató irodalom népszerű szerzője volt.

Előbb bölcsészetet, majd jogot hallgatott a kolozsvári egyetemen. Fiatalon kezdett újságírással foglalkozni. A Magyar PEN Club főtitkára; 1938-ban a Vígszínház igazgatója volt. Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak (1934) és a Petőfi Társaságnak is. Paulini Bélával Kodály Zoltán Háry János című dalművének ő írta a szövegét (1926). 1935-ben Corvin-koszorúval tüntették ki...

*
A „Mathias Rex” című ezen kiadványt a legendák Mátyás királya életútját feldolgozó, eredetileg 1937-ben megjelent életrajzi történelmi regény iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánljuk mellé:

Viharlovasok - A vér törvénye.
Viharlovasok, A táltos fia.
Honfoglalás trilógia. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Törvénytől sújtva Kovács M. Mária 3,600 Ft 3 240 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Szülőföldem - Zengő anyanyelvem + CD melléklet Faragó Laura 2,990 Ft 2 691 Ft
Sziriat oszlopai ANTIKVÁR Várkonyi Nándor 3,990 Ft 3 591 Ft
Köszem - a szultána 1. rész Demet Altinyeleklioglu 4,490 Ft 4 041 Ft
Asztrológia Győrffy László 3,100 Ft 2 790 Ft
A magyar nemzet története - Millenniumi Krónika A-K 5,990 Ft 5 391 Ft
Erdély nevezetesebb családai Kővári László 3,300 Ft 2 970 Ft
Jedlik Ányos Velner András 1,190 Ft 1 071 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^