Filozófia

Christian Feldman - Élet az árral szemben

Élet az árral szemben

Christian Feldman

A jezsuita Alfred Delp vértanúsága

Könyv
Új Ember kiadó, 2014
140 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9789639981386
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Christian Feldman - Élet az árral szemben
Christian Feldman - Élet az árral szemben
Christian Feldman - Élet az árral szemben
Christian Feldman - Élet az árral szemben
Christian Feldman - Élet az árral szemben
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 782 Ft
A fiatal német jezsuita, Alfred Delp a dialógusra törekedett. De amikor rájött, hogy a nemzetiszocialisták terrorgépezetéhez nem lehet az értelmes párbeszéd szándékával közelíteni, vállalta a konfliktust. Sok más keresztény ellenállótól eltérően nem csak akkor emelte fel a szavát, ha az egyházak jogait fenyegették.

Abból kiindulva, hogy minden ember Isten képmását hordozza, és a keresztények minden emberrel kötelesek szolidárisan viselkedni, segített menekülni az üldözött zsidóknak.

Amikor letartóztatták, és halál fenyegette, akkor sem foglalkozott csupán vallásos elmélkedéssel a menny küszöbén, hanem folytatta társadalomfilozófiai javaslatainak kidolgozását, és az egyháza számára is kényelmetlen igazságokat írt a jegyzetfüzetébe: senki sem figyel egy olyan nyárspolgári vallási tisztviselőnek a „Jóistenről” szóló szavaira, aki nem veszi észre az emberek vigasztalan életkörülményeit...

Delp atyát és barátait a Kreisaui Körből kivégezték, mert megengedték maguknak azt a fényűzést, hogy a saját fejükkel gondolkodjanak.

*
Az „Élet az Árral szemben” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a fiatal német jezsuita vértanúságának történetét az alábbiak szem előtt tartásával:

„... A nagy tehetségű jezsuita páter tizenhat éves fejjel lépett be a Neudeutschland (Új-Németország) nevű ifjúsági mozgalomba, melynek jelszava Krisztus, az újkor Ura volt. Érettségi után plébánosa a római Germanicum növendékének szánta, de ő a Jézus Társaságába lépett. Faulhaber bíboros szentelte pappá 1937-ben.

A szociológus képzettséggel is rendelkező Delp hamarosan a nemzetiszocializmussal szembeni ellenállás jelentős alakjává vált. A Stimmen der Zeitben megjelent cikkeivel, üldözött zsidók rejtegetésével, élelmezésével, ellátásával és menekítésével, továbbá 1942 tavaszától Helmuth von Moltke gróf kresaui körének tagjaként is készült Németország szellemi-lelki újjáépítésére. Máig nem tisztázott, tudott-e a Hitler elleni merénylet tervéről 1944-ben.

Mindenesetre Delp pátert 1944. július 28-án Münchenben letartóztatta és megkínozta a Gestapo. Főtárgyalásán Berlinben sem tört meg. Christian Feldmann a Herder kiadónál (2005) megjelent (Gegen Strom - Szemben az árral című) könyve idézi kemény szavait: Amíg az embernek emberhez nem méltó módon és embertelenül kell élnie, addig az átlagember sem imádkozni, sem gondolkodni nem képes. Alapvetően meg kell változniuk az életkörülményeknek.

Veszélyes ember volt. A diktatúrák nem szeretik, ha valaki szembeszegül a szenynyes árral.
Rosdy Pál (a kötet fordítója)

/A magyar fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Christian Feldmann: Alfred Delp - Leben gegen den Strom * Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2005/

Magyar kiadás: Új Ember Kiadó, 2014 A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 980 Ft
Internetes ár: 1 782 Ft
A kommunizmus gyermeke 2,600 Ft 2 340 Ft
A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre Huber Lipót 4,990 Ft 4 491 Ft
Emlékezés Kővágó József 990 Ft 891 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 8,990 Ft 8 091 Ft
A zsidók története Magyarországon I-II. Komoróczy Géza 13,999 Ft 12 600 Ft
A Szent Grál keresése Bunyevácz Zsuzsa 2,999 Ft 2 700 Ft
A magyarok 7 fő bűne Nemere István 1,990 Ft 1 791 Ft
Széchenyi összeomlása Gróf Széchenyi István 1,900 Ft 1 710 Ft
Átvilágítás Jókai Anna 3,400 Ft 3 060 Ft
Magyarország története képekben Gyurgyák János 19,800 Ft 17 820 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^