Filozófia

Nyirkos Tamás - Az ötfejű sas

Az ötfejű sas

Nyirkos Tamás

Teológia és politika a francia ellenforradalomban

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
174 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257728
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nyirkos Tamás - Az ötfejű sas
Nyirkos Tamás - Bevezetés a világvégéhez
Nyirkos Tamás - Az ötfejű sas
Nyirkos Tamás - Bevezetés a világvégéhez
Nyirkos Tamás - Az ötfejű sas
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
„Ám ha elfogadjuk ezt az elemzést, mely szerint - elsősorban a szuverenitás és a történelmi fejlődés kérdésében - az ellenforradalmárok nem a modernitással szembeni, hanem azon belüli alternatívákat fogalmaztak meg, még hangsúlyosabbá válik a kérdés: mivel magyarázható az a harcos elutasítás, amely épp a modernség nevében kívánta-kívánja kirekeszteni őket a politikai diskurzusból?

S tovább menve: elegendő magyarázattal szolgál-e a mégoly harcos elutasítás arra a tényre, hogy az ellenforradalmár mára csakugyan a politikai gondolkodás perifériájára szorult, vagy vannak olyan, inherens jellemzői is, amelyek hozzájárultak saját marginalizálódásához?

A harmadik, legnyugtalanítóbb kérdés pedig arra vonatkozhat, hogy jogos-e a múlt idő használata: valóban letűnt korszakról beszélünk-e, vagy léteznek olyan vonásai az ellenforradalmi gondolkodásnak, amelyek minden hiányossága ellenére, periférikus voltának dacára, vagy éppen ennek köszönhetően relevánsak maradnak a modernitás jelenlegi és jövőbeli kritikája számára?”
*
A kötet TARTALMA:

• BEVEZETÉS -
VALLÁS ÉS KONZERVATIVIZMUS;
• A SZUVERENITÁS TEODÍCEÁJA - JOSEPH DE MAISTRE;
• ANCILIA SOCIOLOGIAE - LOUIS DE BONALD;
• A RÉGIEK SZÉPSÉGE ÉS A RÉGIEK SZABADSÁGA - RENÉ CHATEAUBRIAND;
• TÉTOVA UTÓPIA -
PIERRE SIMON BALLANCHE;
• VOX POPULI - FELICITE LAMENNAIS;
• SZUVERENITÁS ÉS TÖRTÉNELEM;
• A MEGSZAKADT HAGYOMÁNY;
• KONKLÚZIÓ
Jegyzetek - Rövidítések - Irodalom;
*
(Nyirkos Tamás: „1966-ban születtem Helsinkiben, a gimnáziumot és az orvosi egyetemet Debrecenben végeztem. Az ELTE filozófia szakára 2001-ben vettek fel. A 2005-ös OTDK-n az amerikai vallásszabadságról írt dolgozatom második lett. 2006-ban a Szabadság és/vagy egyenlőség című kötetben Tocqueville-ről jelent meg írásom. 2007-ben kaptam diplomát... Fő témám a keresztény politikai gondolkodás. 2008 óta a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság tagja vagyok.”)

*
„Az Ötfejű Sas” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a filozófia és teológia, tágabb értelemben a vallás és konzervativizmus, szűkebb értelemben a keresztény teológia és a francia ellenforradalom viszonyának kérdésköre iránt érdeklődnek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Mindörökre behálózva Melanie Gideon 3,490 Ft 3 141 Ft
A jövő elkezdődött Bogár László 3,000 Ft 2 700 Ft
Kolozsvári színész album 1,990 Ft 1 791 Ft
The Deal - Az üzlet Elle Kennedy 3,499 Ft 3 150 Ft
Horthy Miklós Kormányzó újratemetése: 1993 Robert Parizon 2,000 Ft 1 800 Ft
Legyen úgy, mint régen volt Tolcsvay Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Lékiratok Jankovics Marcell 5,990 Ft 5 391 Ft
Trianon, honvédség, háború, sport Szakály Sándor 2,790 Ft 2 511 Ft
A jóság hatalma Daniel Goleman 3,490 Ft 3 141 Ft
A világtörténelem leghíresebb személyiségei 2,890 Ft 2 601 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^