Irodalom

Pomogáts Béla - Magyar csillagok

Magyar csillagok

Pomogáts Béla

Versek a magyar történelem nagyjaihoz

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2014
1159 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789639862654
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Pomogáts Béla - Régió Európában: a Vajdaság
Pomogáts Béla - Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez
Pomogáts Béla - Történelem jelenidőben
Pomogáts Béla - Transsylvan hősköltemény
Pomogáts Béla - Tiszta beszéd
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 100 Ft
„Történelmi példára, mintára mindig szükségünk van. Nem nélkülözhetjük a nagyjainkat!”

Irodalmunk egyszerre „tükre” és „mintája” a nemzet életének: „tükör”, mely híven mutatja a magyarság történetét, akár a nemzeti tudat mélyebb övezeteiben végbemenő változásokat, és „minta”, amely vonzó és elismert értékeket állít a nemzet elé.

A költészetben megmutatkozó mintának egyéni és közösségi magatartást szabályozó szerepe van. A magyar história nagy egyéniségei ugyanis olyan tulajdonságokat, jellemvonásokat mutatnak, amelyeknek az erkölcsi kisugárzása, világkép- és jellemformáló hatása igen jelentős szerepet tölt be a nemzeti tudat történeti folytonosságának fenntartásában.

Ennek megfelelően:
Árpád fejedelem, Szent István, Szent László, Hunyadi János, Mátyás király, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, gróf Tisza István, gróf Teleki Pál, Nagy Imre, illetve történelmünk más nagyszabású hőseinek alakja morális példát jelent, valóságismeretre, közösségi hűségre, eszmei következetességre tanít.

Minden nemzetnek szüksége van egy ilyen panteonra... Talán leginkább a magyar irodalom, ezen belül is a költészet őrzi nemzeti nagyjainknak az emlékezetét.

A történettudomány tényeit a maga szubjektív töltetével hasznosan egészíti ki az irodalom. Aligha van izgalmasabb olvasata a múltnak, mint amit a különböző korok költői kínálnak. Pl. milyen kép rajzolódik ki Attiláról Zrínyi, Ady vagy Tornai József verseiben; Szent Istvánról Babits, Pilinszky vagy Nagy Gáspár tollán? Hogyan látja Széchenyit Arany, Weöres, vagy Ferenczes István?...

A válaszok megelevenednek ennek a gazdag, szépkivitelű gyűjteménynek a lapjain...

*
A „Magyar Csillagok” című ezen díszkiadást azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azon gondolatok jegyében veszik kézbe ezt az esztétikailag kifogástan, bőrkötéses, több mint ezer oldalas, ajándékozásra is kiválóan alkalmas kötetet, hogy az irodalmi művekből kisugárzó eszmék és gondolatok, az általuk formált magatartásminták, az írói alkotások érzelmi hatása és személyiségformáló ereje mindig fontos feladatokat láttak és látnak el a magyarságnak több mint ezer éves küzdelmeiben, a nemzeti felemelkedésünk, nem egy esetben a nemzeti fennmaradásunk érdekében...

„Történelmünknek nemcsak tükre, hanem alakítója is az irodalom!”

Megfelelő lelki erőforrást nyújt nemcsak az irodalmat kedvelők, hanem a lelki erőgyűjtést kereső, hazáját és népét szerető, érte tevőlegesen is tenni akaró valamennyi olvasónk számára. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 100 Ft
A magyar nyelv mint útikönyv II. Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban Sárközy Tamás 5,490 Ft 4 941 Ft
Sport és jóga Selvarajan Yesudian Haich Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Theta Floating - Meditációs CD-vel! Esther Kochte 2,980 Ft 2 682 Ft
A magyar romantika Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Így szerettek ők 2. Nyáry Krisztián 4,990 Ft 4 491 Ft
Vitézek albuma 9,900 Ft 8 910 Ft
Erdély emlékezete Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
A forradalom tanúi Horváth Miklós 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyar csillagok Pomogáts Béla 6,000 Ft 5 400 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^