Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Bakos Attila - Ég a Szívben

Ég a Szívben

Bakos Attila

A megvilágosodás filozófiája és pszichológiája

Könyv
Danvantara kiadó, 2014
648 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639858206
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 4 990 Ft
Megtakarítás: 14%
Online ár: 4 242 Ft
Leírás
Brahman, (szanszkrit, jelentése: növekedés, kiterjedés.) A hinduizmusban a világegyetem létezésének ősoka, múltja, jelene és jövője...
*
„A megvilágosodott bölcs túljut minden észlelésen, örömön és bánaton, s végül az örök Átman (Önvaló) – amit nem könnyű megpillantani - bölcsessége által, amelyet Jóga-meditáció révén szerez, megvalósítja a szív titkos barlangjában rejtőzködő Brahmant.”
(Katha-upanisád 2.12.)

A Filozófia fogalma a Philo, mint szeretet és Sophia, mint tudás görög szavak összevonásából keletkezett. Így tehát a Filozófia eredeti jelentése nem más, mint a Tudás Szeretete!

Ez a harmonikus összegzés mégis távolinak tűnik, ha eltöprengünk azon, mit is értünk a Valódi Szeretet fogalma alatt. A tudást is csak akkor fogadhatjuk el Teljes Tudásként (Vidjá), ha hiánytalanul magába foglalja minden élő (Purusa) és élettelen (Prakriti), vagyis az Abszolút Természetét (Brahman).

A töprengő nyugati gondolkodó számára a szeretet túlságosan elvont, absztrakt marad. A Mindenséget leírni próbáló tudás pedig általánosító, vagyis a végső lényeget tekintve pontatlan. A Jógikus Bölcsesség nézőpontjából azonban kimondhatjuk, hogy a téves életvezetés vagy életstílus (Káma) az, amiért a nyugati ember oly sokszor nélkülözni kénytelen a végső válaszokat.

Ezért az első feladat ahhoz, hogy e kérdésekre átélésen alapuló, igazán kielégítő választ kapjunk, hogy magát a keresést ne helyezzük önnön életünkön túlra! A benső megvilágosodás (Szamádhi) ösvénye nem ateizmus, de nem is morálteológia. Az Örök Igazság (Szanátana-dharma) ösvényére lépve, belül és kívül egyaránt kezdjünk el kutatni az Abszolút Igazság után.

Valójában önmagunk fokról-fokra, lépésről-lépésre történő megértése a válasz és a Megvilágosodás maga; az Ég a Szívben!

E világban semmi sem oly magasztos és tiszta, mint a szent tudás (Vidjá). Ha valaki tökéletessé vált a jóga által, az idővel minden tudást megtalál az Önvalóban (Átman).
(Bhagavad-gítá 4.38.)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
Az Abszolút vagy Brahman nem részrehajló

BEVEZETÉS
Filozófiatörténeti bevezetés - Útmutató a könyv használatához
*
• Első Rész
Ardzsuna-visáda jóga
Dharma Ksetra – a kötelességek síkja

Első fejezet - Ember az anyagi lét csataterén
Második fejezet - Kihívások az Igazság keresésének útján
A Bhagavad-gítá jógikus kódrendszerének feltárása

• Második Rész
Számkhja-jóga – az Átman (Önvaló) természete
Első fejezet - A megkülönböztető értelem jógája
Forrásolvasmány: - Patandzsáli Jóga-szútrák

• Harmadik Rész
Karma-jóga - a cselekvés általi eggyé válás jógája
Első fejezet - Az Út, mely által az ember egyesíti véges egóját a Végtelen Önvalóval
Második fejezet - Átalakulhat a Karma az áldozat (Jagja) egy formájává?
Harmadik fejezet - A Gjána és a Karma, vagyis a tudás és a tett egymásrautaltsága
Negyedik fejezet - A vágy (Káma), mint az Átman elérésének legnagyobb ellensége
Forrásolvasmány
Bhágavata-purána 3. Ének 31. fejezet

• Negyedik Rész
Gjána Vibhága jóga - Eggyé válás a bölcsesség által
Első fejezet - Valódi önazonosságunk felkutatása
Forrásolvasmány - Csándogja-upanisád 8. összefüggő részletek
Második fejezet - Dahára Vidjá - Az Ég a szívben
Forrásolvasmány - Mundaka-upanisád 1.1-9.
Harmadik fejezet - Az eredeti vagy Hiranjagarbha-jóga

• Ötödik Rész
Srí Guru Gítá
Sötétségből a Fénybe - A Mester Himnusza
Forrásolvasmány

• Hatodik Rész
Karma Szanjásza Jóga - Eggyéválás a tettekről való lemondás jógája által
Első fejezet - Hatás ellenhatás törvényei és a Karma
Második fejezet - Bhakti-jóga - Srí Krisna Avatár módszere, a tökéletes harmónia
Harmadik fejezet - A lemondás és a cselekvés jógájának szintézise
Negyedik fejezet - A hagyományos jógaiskolák; a Karma, a Gjána és a Bhakti jógák magyarázata
Forrásolvasmány - Bhagavata-purána
11.20.1-37.

• Hetedik Rész
Dhjána-jóga - Eggyéválás a Meditáció által
Első fejezet - Kísérlet a valódi Önvaló megismerésére a Dualitás világában
Második fejezet - Gjána-vigjána jóga - Eggyéválás a tudás megvalósítása által
Forrásolvasmány - Platón Barlanghasonlat
Harmadik fejezet - Táraka brahma-jóga Az Örökkévaló Brahman jógája - a szellemi evolúció ösvénye
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 6. Ének 4. fejezet részlet
A Hamsza-guhja imák; - a Legfelsőbb benső megvalósítása
Negyedik fejezet - Rádzsa guhja jóga - Királyi titkok jógája - a közvetlen tapasztalás útja
Forrásolvasmány - Mánava Dharma-sásztra
Forrásolvasmány - Nárájana Suktam részlet a Jadzsur-védából
Ötödik Fejezet - Vibhúti-jóga - Az Isteni fenség jógája
Forrásolvasmány - Brihadáranjaka-upanisád 3.7.
Hatodik Fejezet - Visva-rupa-darsana-jóga - Az Egyetemes Lélek, a Világember kozmikus látványának jógája
Forrásolvasmány - A három titkos tanítás (Guhja) a Bhagavad-gítában
Forrásolvasmány - Brihadáranjaka-upanisád 4.4.
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 1. Ének 3. Fejezet A Purusa forma elfogadása és a Teremtés
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 6. fejezet Az Univerzum teremtése – Kozmológia
Hetedik Fejezet - Bhakti-jóga - az Odaadás Jógája
- Nyolcadik Fejezet - Kapila Gítá Számkhja-upadésa
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 25. fejezet Hit és odaadás a Számkhja-jógában
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 26. fejezet Számkhja kozmológia
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 27. fejezet 1-30. Prakriti és Purusa
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 28. fejezet A nyolcfokú vagy Astánga-jóga bemutatása
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 29. fejezet A Bhakti-jóga ösvénye és az Idő természete
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 30. fejezet A Testet öltött lény szenvedése

• Nyolcadik Rész
Prakriti Purusa viveka jóga
Első Fejezet - Lélek és Anyag megkülönböztető jógája
Forrásolvasmány - Nászadíja Szúkta Ősi Számkhja motívumok a Rig-véda 10. Mandalájának 129. himnuszából
Második Fejezet - Gunatraja-vibhága-jóga - Az anyagi természet három minőségének jógája
Forrásolvasmány - Isvara Krisna Számkhja-káriká
Harmadik fejezet - Purusottama-jóga - A Legfelsőbb Lélek jógája és a Szamszára fája
Forrásolvasmány - Siva Szútrák

• Kilencedik Rész
Daivászura-szampad-vibhága-jóga
Első fejezet - Az isteni és az anyagi jellem megkülönböztetésének jógája
Második fejezet - Sraddhátraya-vibhága-jóga - A háromféle hit jógája
Harmadik fejezet Moksa-jóga - A Megvilágosodás jógája
Forrásolvasmány - Katha-upanisád (részlet)
Forrásolvasmány - Mándúkja-upanisád

*
Az „Ég a Szívben” című eme kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket a fenti tartalom szerint érdekel a Bhagavad-gítá, az Upanisádok, a Vedánta, a Számkhja és a Jóga-szútrák tanítása...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok