Filozófia

Bakos Attila - Ég a Szívben

Ég a Szívben

Bakos Attila

A megvilágosodás filozófiája és pszichológiája

Könyv
Danvantara kiadó, 2014
648 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639858206
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bakos Attila - Ég a Szívben
Bakos Attila - Kőtörő Fű
Bakos Attila - A Duna evangéliuma
Bakos Attila - Csakra Pszichológia CD melléklettel
Bakos Attila - Asztro Pszichológia
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A megvilágosodott bölcs túljut minden észlelésen, örömön és bánaton, s végül az örök Átman (Önvaló) – amit nem könnyű megpillantani - bölcsessége által, melyet Jóga-meditáció révén szerez, megvalósítja a szív titkos barlangjában rejtőzködő Brahmant.
(Katha-upanisád 2.12.)

A Filozófia fogalma a Philo, mint szeretet és Sophia, mint tudás görög szavak összevonásából keletkezett. Így tehát a Filozófia eredeti jelentése nem más, mint a Tudás Szeretete!

Ez a harmonikus összegzés mégis távolinak tűnik, ha eltöprengünk azon, mit is értünk a Valódi Szeretet fogalma alatt. A tudást is csak akkor fogadhatjuk el Teljes Tudásként (Vidjá), ha hiánytalanul magába foglalja minden élő (Purusa) és élettelen (Prakriti), vagyis az Abszolút Természetét (Brahman).

A töprengő nyugati gondolkodó számára a szeretet túlságosan elvont, absztrakt marad. A Mindenséget leírni próbáló tudás pedig általánosító, vagyis a végső lényeget tekintve pontatlan. A Jógikus Bölcsesség nézőpontjából azonban kimondhatjuk, hogy a téves életvezetés vagy életstílus (Káma) az, amiért a nyugati ember oly sokszor nélkülözni kénytelen a végső válaszokat.

Ezért az első feladat ahhoz, hogy e kérdésekre átélésen alapuló, igazán kielégítő választ kapjunk, hogy magát a keresést ne helyezzük önnön életünkön túlra! A benső megvilágosodás (Szamádhi) ösvénye nem ateizmus, de nem is morálteológia. Az Örök Igazság (Szanátana-dharma) ösvényére lépve, belül és kívül egyaránt kezdjünk el kutatni az Abszolút Igazság után.

Valójában önmagunk fokról-fokra, lépésről-lépésre történő megértése a válasz és a Megvilágosodás maga; az Ég a Szívben!

E világban semmi sem oly magasztos és tiszta, mint a szent tudás (Vidjá). Ha valaki tökéletessé vált a jóga által, az idővel minden tudást megtalál az Önvalóban (Átman). Bhagavad-gítá 4.38.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
Az Abszolút vagy Brahman nem részlehajló

BEVEZETÉS
Filozófiatörténeti bevezetés - Útmutató a könyv használatához
*
• Első Rész
Ardzsuna-visáda jóga
Dharma Ksetra – a kötelességek síkja

Első fejezet - Ember az anyagi lét csataterén
Második fejezet - Kihívások az Igazság keresésének útján
A Bhagavad-gítá jógikus kódrendszerének feltárása

• Második Rész
Számkhja-jóga – az Átman (Önvaló) természete
Első fejezet - A megkülönböztető értelem jógája
Forrásolvasmány: - Patandzsáli Jóga-szútrák

• Harmadik Rész
Karma-jóga - a cselekvés általi eggyé válás jógája
Első fejezet - Az Út, mely által az ember egyesíti véges egóját a Végtelen Önvalóval
Második fejezet - Átalakulhat a Karma az áldozat (Jagja) egy formájává?
Harmadik fejezet - A Gjána és a Karma, vagyis a tudás és a tett egymásrautaltsága
Negyedik fejezet - A vágy (Káma), mint az Átman elérésének legnagyobb ellensége
Forrásolvasmány
Bhágavata-purána 3. Ének 31. fejezet

• Negyedik Rész
Gjána Vibhága jóga - Eggyé válás a bölcsesség által
Első fejezet - Valódi önazonosságunk felkutatása
Forrásolvasmány - Csándogja-upanisád 8. összefüggő részletek
Második fejezet - Dahára Vidjá - Az Ég a szívben
Forrásolvasmány - Mundaka-upanisád 1.1-9.
Harmadik fejezet - Az eredeti vagy Hiranjagarbha-jóga

• Ötödik Rész
Srí Guru Gítá
Sötétségből a Fénybe - A Mester Himnusza
Forrásolvasmány

• Hatodik Rész
Karma Szanjásza Jóga - Eggyéválás a tettekről való lemondás jógája által
Első fejezet - Hatás ellenhatás törvényei és a Karma
Második fejezet - Bhakti-jóga - Srí Krisna Avatár módszere, a tökéletes harmónia
Harmadik fejezet - A lemondás és a cselekvés jógájának szintézise
Negyedik fejezet - A hagyományos jógaiskolák; a Karma, a Gjána és a Bhakti jógák magyarázata
Forrásolvasmány - Bhagavata-purána
11.20.1-37.

• Hetedik Rész
Dhjána-jóga - Eggyéválás a Meditáció által
Első fejezet - Kísérlet a valódi Önvaló megismerésére a Dualitás világában
Második fejezet - Gjána-vigjána jóga - Eggyéválás a tudás megvalósítása által
Forrásolvasmány - Platón Barlanghasonlat
Harmadik fejezet - Táraka brahma-jóga Az Örökkévaló Brahman jógája - a szellemi evolúció ösvénye
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 6. Ének 4. fejezet részlet
A Hamsza-guhja imák; - a Legfelsőbb benső megvalósítása
Negyedik fejezet - Rádzsa guhja jóga - Királyi titkok jógája - a közvetlen tapasztalás útja
Forrásolvasmány - Mánava Dharma-sásztra
Forrásolvasmány - Nárájana Suktam részlet a Jadzsur-védából
Ötödik Fejezet - Vibhúti-jóga - Az Isteni fenség jógája
Forrásolvasmány - Brihadáranjaka-upanisád 3.7.
Hatodik Fejezet - Visva-rupa-darsana-jóga - Az Egyetemes Lélek, a Világember kozmikus látványának jógája
Forrásolvasmány - A három titkos tanítás (Guhja) a Bhagavad-gítában
Forrásolvasmány - Brihadáranjaka-upanisád 4.4.
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 1. Ének 3. Fejezet A Purusa forma elfogadása és a Teremtés
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 6. fejezet Az Univerzum teremtése – Kozmológia
Hetedik Fejezet - Bhakti-jóga - az Odaadás Jógája
- Nyolcadik Fejezet - Kapila Gítá Számkhja-upadésa
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 25. fejezet Hit és odaadás a Számkhja-jógában
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 26. fejezet Számkhja kozmológia
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 27. fejezet 1-30. Prakriti és Purusa
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 28. fejezet A nyolcfokú vagy Astánga-jóga bemutatása
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 29. fejezet A Bhakti-jóga ösvénye és az Idő természete
Forrásolvasmány - Bhágavata-purána 3. Ének 30. fejezet A Testet öltött lény szenvedése

• Nyolcadik Rész
Prakriti Purusa viveka jóga
Első Fejezet - Lélek és Anyag megkülönböztető jógája
Forrásolvasmány - Nászadíja Szúkta Ősi Számkhja motívumok a Rig-véda 10. Mandalájának 129. himnuszából
Második Fejezet - Gunatraja-vibhága-jóga - Az anyagi természet három minőségének jógája
Forrásolvasmány - Isvara Krisna Számkhja-káriká
Harmadik fejezet - Purusottama-jóga - A Legfelsőbb Lélek jógája és a Szamszára fája
Forrásolvasmány - Siva Szútrák

• Kilencedik Rész
Daivászura-szampad-vibhága-jóga
Első fejezet - Az isteni és az anyagi jellem megkülönböztetésének jógája
Második fejezet - Sraddhátraya-vibhága-jóga - A háromféle hit jógája
Harmadik fejezet Moksa-jóga - A Megvilágosodás jógája
Forrásolvasmány - Katha-upanisád (részlet)
Forrásolvasmány - Mándúkja-upanisád

*
Az „Ég a Szívben” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket a fenti tartalom szerint érdekel a Bhagavad-gítá, az Upanisádok, a Vedánta, a Számkhja és a Jóga-szútrák tanítása... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Kincseim Dr. Domján László 2,990 Ft 2 691 Ft
Rúna-jóga Késmárki László 4,400 Ft 3 960 Ft
A tömegek lélektana Gustave Le Bon 2,100 Ft 1 890 Ft
A látomás vége Végh Tamás 2,500 Ft 2 250 Ft
Mágikus numerológia Elmer Warner 2,300 Ft 2 070 Ft
Férfivá nevelni Eric Davis 3,490 Ft 3 141 Ft
A megtalált kapcsolat Kozsdi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Mit keresett Isten a nappalimban? A.J. Christian 3,490 Ft 3 141 Ft
Gálvölgyi 70 Bóta Gábor 3,600 Ft 3 240 Ft
Rabtábor a meddőhányón Ernst Ervin 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^