Kedves Vásárlóink! Október 31.-én Hétfőn 09:00-15:00-ig nyitva vagyunk!

Közélet

Zombori Lajos Tóth József

Magyar közlekedési bárcák

Kiadó: Martin Opitz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
Zombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcák
Leírás: A bárca olyan pénzértékű jegy, amelyet gyárakban és bányákban, ipartelepeken, vasúti munkálatoknál a pénz helyettesítésére használtak.

A számmal ellátott eb-bárca a lefizetett kutyaadót jelezte. Volt a bárcának egy sötétebb jelentése is: a prostitúciót űzni szándékozó hölgyek számára a rendőrség ún. türelmi bárcát állított ki. Az ilyennel rendelkező nő ezután folytonos rendőri és orvosi felügyelet alatt állt, a lakását a kapitányság tudta nélkül nem hagyhatta el, és nem is változtathatta meg.

A szerzőpáros a köztudatban kevésbé ismert bárcákkal, a közlekedéshez kapcsolható eszközökkel ismerteti meg az olvasót. A feldolgozás során a teljességre törekedtek, a fémből készült bárcák mellett a papír alapanyagúak is helyet kaptak az összeállításban.

Ugyanakkor nem kerültek be a közlekedéshez köthető egyéb bérletek és menetjegyek, néhány kivételt leszámítva.

Rendkívül izgalmas típusú bárcákkal találkozhatunk:
- Hídvámjegyek és hídvámbárcák;
- Alagútbárcák;
- Sorompóbárcák és kövezetvámjegyek;
- Közlekedési és utazási bárcák;
- Közlekedési letéti bárcák;
- Telefonérmék.

Az egyes fejezetek előtt rövid ismertetést olvashatunk a bárcák és jegyek bevezetésének körülményeiről.

A feldolgozásnál a kronológiát követték, az idő múlása az egyes bárcákban is változásokat hozott. A katalógus végén az eligazodást a szakirodalmi utalások segítik.

*
A „MAGYAR KÖZLEKEDÉSI BÁRCÁK” című ezen kiadványt a köztudatban kevésbé ismert - fémből és papírból készült - bárcák, a közlekedéshez kapcsolható eszközök iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Zombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcákZombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcákZombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcákZombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcákZombori Lajos Tóth József - Magyar közlekedési bárcák
(2009)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Csermely Péter Tiranai lepel 2,800 Ft 2 520 Ft
Pozsgay Imre A tiszteletbeli köztársasági elnök 1,500 Ft 1 350 Ft
Karcagi D. Köz-ellenség 1,995 Ft 1 796 Ft
Szívós Erika A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 2,490 Ft 2 241 Ft
Szabó Simon Papírrepülők DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Györffy László Kis magyar átnevelő tábor 1,980 Ft 1 782 Ft
Kiss Gábor Régi szavak szótára 6,990 Ft 6 291 Ft
Grób László A magyar detektívregény fénykora 2,800 Ft 2 520 Ft
Borbándi Gyula Magyarok az angol kertben 5,500 Ft 4 950 Ft
Kurucz Gyula Törpék és mikulások 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^