Hagyomány

Biró József

Erdély beszélő kövei

Kiadó: Kriterion

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Biró József - Erdély beszélő kövei
Leírás: A kötet - Sas Péter válogatásában és szerkesztésében - átfogó és pontos képet nyújt az erdélyi barokk építészet megörökítőjéről, Biró Józsefről.

A tartalomból: Arcképvázlat emlékezetből. A művészettörténész Bíró József és az erdélyi kastélyok. Megmondom, ki vagy Kolozsvári képeskönyv. A Szent-Mihály templom története. A kolozsvári Ári Bánffy-palota és tervező mesterei. Johann Eberhardt Blaumann. Megszólalnak Kolozsvár kövei. Két kolozsvári főúri barokk palota. A belényesi római katolikus templom...

*
Az „ERDÉLY BESZÉLŐ KÖVEI” című ezen kiadványt az erdélyi barokk építészet iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Biró József - Erdély beszélő köveiBiró József - Erdély beszélő köveiBiró József - Erdély beszélő köveiBiró József - Erdély beszélő köveiBiró József - Erdély beszélő kövei
ISBN 9789732609187 359 oldal, (2008)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Biró József Kriterion
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Makovecz Imre Churches 25,000 Ft 22 500 Ft
Érdy János Erdély érmei - képatlasszal 2,800 Ft 2 520 Ft
Vécsey Olivér A magyar korona 1,500 Ft 1 350 Ft
Klein Rudolf Zsinagógák Magyarországon 1782-1918 14,900 Ft 13 410 Ft
Balázs D. Attila Erdély anno 1895-1944 3,990 Ft 3 591 Ft
Udvarhelyi Nándor Freskós Gelence 4,500 Ft 4 050 Ft
Kat Von D Mindent vagy semmit 7,990 Ft 7 191 Ft
Kásler Miklós Nemzeti Nagyvizit 3. kötet 2,800 Ft 2 520 Ft
Csáky Károly Szakrális emlékeink nyomában III. 3,200 Ft 2 880 Ft
Don Péter - Pogány Gábor Magyar szoborkészítők jelzéstára 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^