Történelem

Embert ültettél a nyakunkra

Kitelepítve Mikófalvára

Kiadó: Helikon

Státusz: Kifogyott.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 650 Ft
Internetes ár: 2 253 Ft
 - Embert ültettél a nyakunkra
Leírás: A kitelepítetteket a kényszerlakhelyül kijelölt falvakban élő, „kulákoknak” csúfolt, szorgalmas parasztembereknél helyezték el, kényszerítve őket a befogadásukra. Pokoli tervként arra számítottak, hogy az általuk „osztályellenségeknek” titulált emberek egymásnak is ellenségeivé válnak. Isten gondviselése által nem így történt.

Előfordult, hogy a fegyveres ÁVH-sok Budán esetenként egész utcarészeket zártak le és telepítettek ki, majd ők maguk és főnökeik vagy beosztottaik költöztek be az ingatlanuktól megfosztott emberek berendezett lakásaiba, villáiba.

2011-ben, 60 éve annak, hogy a kommunista diktatúra Budapesten élő ártatlan emberek ezreit sújtotta jog- és tulajdonvesztéssel, kijelölt kényszerlakhelyekre száműzve őket. 1951. május 21-től kezdve, fegyveres ÁVH-sok kíséretében, az éjszaka leple alatt, mindössze egy kézipoggyásszal felszerelve, tömegesen és folyamatosan vagoníroztak be és telepítettek ki családokat a csecsemőtől az aggastyánig, kisemmizve és a reménytelenségbe taszítva sok-sok ezer magyar állampolgárt.

Ez a könyv visszaemlékezéseket tartalmaz. A napjainkban még élő, valamikor kuláknak csúfolt befogadók és a Budapestről kitelepített befogadottak visszaemlékezéseit. Emlékezve egy embertelen diktatúra máig feldolgozatlan, orvoslás nélkül maradt, szigorúan titokban tartott, és az érintettek által a levéltárakban még ma is csak különleges engedéllyel kutatható bűneire.

A hatvan évvel ezelőtti eseményekre 2011-ben emlékező, fotókkal illusztrált kötet újszerűsége abban rejlik, hogy egyszerre szólalnak meg benne a kitelepítettek és az őket befogadó kulák családok leszármazottai.

*
Az „EMBERT ÜLTETTÉL A NYAKUNKRA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a napjainkban még élő, valamikor kuláknak csúfolt befogadók és a Budapestről kitelepített befogadottak visszaemlékezéseivel szeretnének ebből a kötetből megismerkedni, emlékezve és ezáltal sem feledve egy embertelen diktatúra bűneit.
*
Ajánljuk továbbá:

Megbélyegzettek.
Kitiltott családok.
Kitaszítottak III.
Kitaszítottak III.
Banished families.
Állami titok.


Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 650 Ft
Internetes ár: 2 253 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől:
ISBN 9789632272924 356 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott A5 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok? 3,490 Ft 3 141 Ft
Békés Itala Piknik az ezerarcú Békés Italával DVD 2,800 Ft 2 520 Ft
Kurt Vonnegut Macskabölcső 2,990 Ft 2 691 Ft
Kiss Dénes Hódoltság 1,500 Ft 1 350 Ft
Vaszkó Tamás Túléltem a terrort 1,490 Ft 1 341 Ft
Kerepeszki Róbert A Turul Szövetség 3,900 Ft 3 510 Ft
Németh István Katyn 1940 3,300 Ft 2 970 Ft
Tormay Cécile Bujdosó könyv 3,200 Ft 2 880 Ft
Görög Straub Károly Patay Géza Wekerle Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Jelenczki István Az igazság soha nem késő I-III. DVD 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^