CD,DVD

Czakó Gábor

77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV 2 CD

Elmondják a Czakó gyerekek

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
Czakó Gábor - 77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV 2 CD
Leírás: CZAKÓ GÁBOR CSABA (Decs, 1942. szeptember 14. –) Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2007).
*

Válogatás a szerző nagysikerű és immár öt kötetet kitevő magyar anekdotagyűjtéséből. A szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyermeke adja elő két korongon.

A magyar rémmeséket az Olvasók a múlt század nyolcvanas évei óta szívesen olvassák, s élvezik: az eddigi gyűjtés négy kötetre való 77 magyar rémmesére rúg. Gyűjtés, mert a történeteket nem az író találja ki. Jönnek hozzá Magyarországról, a szomszédból és messze idegenből, jó emberek mesélik őket.

A szerző csak megfogalmazza az elbeszélteket, a mondatokat szétosztja Szépasszony és barátai közt, akár az aprósüteményt, a pogácsát, vagy a finom magyar, legkivált decsi bort.

Az esetek a mindennapi életből érkeznek, velünk történnek, mi vagyunk ilyenek. Úgy is fölfoghatjuk, hogy ennek a gyűjteménynek a mulatságos anekdotái így, együtt korunk külső és lelki történelmének hiteles leírását adják a nép szemszögéből.

*
Czakó Gábor ajánlott művei:

77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV 2 CD.
A szabír titok.
Világvége 1962-ben?
Beavatás - Jézus beszélő kövei.
Eredeti magyar nyelvtan.
Beavatás - Lépcső és szalmaszál.
Aranykapu.
Hosszúalattság.
Misztikai ösvény - Titkos könyv.
Beljebb a magyar észjárásba.
Mondatok.
Magyar-Magyar nagyszótár.
Az Antikrisztus és mi.
Tündérfalva.
Történeteink almáspitével.


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Czakó Gábor - HosszúalattságCzakó Gábor - Beavatás - Jézus beszélő köveiCzakó Gábor - Történeteink almáspitévelCzakó Gábor - Világvége 1962-ben?Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
ISBN 9789638976710 (2013)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Heltai Miklós Modern nevelés - Magyar nevelés - Karácsony Sándor pedagógiája 2,200 Ft 1 980 Ft
Polcz Alaine Ideje az öregségnek 2,500 Ft 2 250 Ft
Wendy Lower Hitler fúriái 3,690 Ft 3 321 Ft
Plenter János A bizonytalanság hatalma 3,600 Ft 3 240 Ft
Kuliffay Hanna Az igazság haszontalansága 3,900 Ft 3 510 Ft
Lovas István D-209 és kora 2,300 Ft 2 070 Ft
Illik Péter Könyvről könyvre 1,890 Ft 1 701 Ft
Aniszi Kálmán A visszatérő Nyirő 1,990 Ft 1 791 Ft
Tóth Gy. László Rianások 3,200 Ft 2 880 Ft
Dr. Máté Gábor A sóvárgás démona 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^