Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia-Badiny Jós Ferenc-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

Badiny Jós Ferenc

2 könyv és egy eddig Magyarországon soha meg nem jelent jegyzet a professzor úrtól egy kötetben

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2014
607 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 6 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 6 990 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás
Ennek a könyvnek új kiadása jelent meg:
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia


Rendhagyó, izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza...

Egyértelműen Badiny Jós Ferenc egyik legkeresettebb és legjobb műve ez a Jézusról, mint pártus hercegről szóló meghökkentő tanulmány. A magyar őstörténettel foglalkozó alapmunkák közé tartozó kötet egyesíti magában az alternatív vallástörténet és hagyománykutatás szinte minden izgalmas kérdését, ami ma, a XXI. század globális és instabil világában mindenképpen jelentős érdeklődésre tarthat számot.

A szerző ebben a kötetben szereplő másik műve a Magyar Biblia a „A Világ Világosságától jön és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe…”. Ez a frappáns megállapítás a Magyar Biblia mottójából köszönt ránk, mintegy megvilágítva a lényegét. Ez az ihletett munka a Napkelet Mah-Gar (magyar) népének a Bibliáját adja a világ teremtéséről, magáról a létezésről, az ég feletti és alatti valóságról, a teremtő Nagy Iz-Ten-ről (Istenről) és minden elfelejtetett, elhallgatott szent tudásról.

„Mert ez a könyv nem más, mint a Magyarok Bibliája, a Könyvek Könyve, ami az égből nyert tudás titkait tanítja a Mah-Gar (magyar) nép számára az Istentől elrendelt magyar hivatás kötelességeivel együtt...”

Ez a kötet kikerülhetetlen mindazok számára, akik a magyarság szakrális gyökereit keresik, és tudni akarják azt, hogy őseik honnan jöttek, mi volt az ősnyelvük és ősvallásuk.

Fontos ábrák, képek, fotók díszítik, teszik teljessé. Nem is beszélve azokról az ihletett, csodálatos festményekről, amelyek a szerző jó barátja és tisztelője, egy érdemtelenül agyonhallgatott argentínai magyar festőművész csodálatos örökségeként kerültek bele a Magyar Bibliába.

Ez a két könyv együtt egy olyan világba viszi el az olvasóját, amelyre nyugodtan mondhatjuk, hogy az örök megismerés világosságát hagyja ott a nyitott lelkű olvasó lelkében, szellemében.

Mindezeken túlmenően forrásértékű mellékletként a két könyv mellé prof. Badiny Jós Ferenc egy ritka, emigrációban megjelent tanulmányát tesszük közzé, amely 1978-ban Argentínában jelent meg. Ebben a professzor úr határozott, elutasító kritikát fogalmaz meg a finnugorizmussal szemben, és kijelöli a jövő magyar őstörténetének útját, amely a napkelet sumér őstörténetében veszi legendás kezdetét...
*

BADINY JÓS FERENC (Gács, /(szlovákul Halič) ma község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Losonci járásában. Egykori járási székhely./ 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer-magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

A szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki - nyilván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiasság biztonságérzetével - elvetette a mellébeszélő, az előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhallgató, az úgynevezett politikailag korrekt közlési stílust.

Ezt annak érdekében tette, hogy a régről jött magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson, az erkölcsi és szellemi fölépülésének biztosítására.

Ez az ő életművének kiemelkedő jelentősége, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkre. Nos, az ő nevének középső tagja ezt a jövőt JÓSolja nekünk.

A Pártus Jézus az emberi civilizáció és nem mellékesen az egyetemes magyarság egyik legbecsesebb kincse.

„Aki olvassa, megtanul látni. Tisztelet ezért a PROFESSZOR ÚRNAK”.
*
--------------------------------------
JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG:

• KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÉKESSÉG - BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉSEK; (Jézus születési helye, Hová lettek Jézus tanítványai? Hová lettek az apostolok írásai? Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában, Nag-Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok.)

• I. DÁVID FIA; (A Szövetség.)

• II. A MI ÓSZÖVETSÉGÜNK SZENT HAGYOMÁNYAI, (Én vagyok az életnek kenyere.)

• III. A LÉLEKTANI TÖRTÉNELEM;

• IV. A BETLEHEMI CSILLAG;

• V. MÁRIA ÉS ÉVEZREDES KARIZMÁJA, (Boldogasszony anyánk, Az Égkirálynő - avagy a szűz, aki szül! Az Ég Királynője a sumíroknál.)

• VI. MÁRIA SZÁRMAZÁSA; (Hol és milyen templomban nevelkedett? Hogyan lett Adiabene József Pandarból zsidó József, az „ács”?

• VII. GABRIEL; (A merénylet, Az „arám” nyelvről.)

• VIII. A PÁRTUS HERCEG BETLEHEMBEN; (Hol született Jézus, Az esszeusok, A sippári ige, A „kiátkozott” anyának fiát megölni!, A nagy merénylet.)

•IX. NIKODÉMUS EVANGÉLIUMA;

• X. JÉZUS URUNK SZÜLETÉSNAPJA; (Történelmi visszapillantás, Mikor született Jézus?)

• XI. A MAGYARSÁG JÉZUSA; (Jézus csak a magyarság Jézusa! Az „Oroszlán pár”, Rozetta az oroszlánokon, Miért van hét oroszlánpár?

• XII. JÉZUS URUNK 2005. SZÜLETÉSNAPJA;

• XIII. „ÉS MEGJELENT ÚJRA NEKÜNK IS”! (Végy le engem a keresztről! A keresztre feszített hagyatéka, A Turini lepel vallomása, Az Ovideói Szent Lepel.)

• XIV. JÉZUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK TÖRTÉNELMI HÁTTERE; (Földrajzi és származástani vonatkozása, A törvényhozás és a joggyakorlat Jézus idejében.)

• XV. KÉT PÁRTUS HERCEG JUDEÁBAN; (Kr.e. 6. esztendő, Jézus Urunk születése.)

• XVI. A JÉZUSI IGAZSÁG ÉS TANÍTÁS; (A Holt tengeri tekercsek, Qumran és a Jézus születése előtti időszak, Jézus tanítási és működési időszaka, Az Édesanya és Szent Fia, Jézus feltámadása utáni időszak, Tiberius császár levele Pilátushoz.)

• XVII. „KAPTOK MAJD JELEKET TŐLEM”; (A Jóisten malmai lassan őrölnek, Jézus Urunk evangéliuma.)

• XVIII. SAUL RABBI; (Jézus igéje és Saul ideológiája, „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, Miért van szükség áldozatra?)

• XIX. „INRI ÉS SOLYMA; („Elvégeztetett”, Jézus Urunk hagyatéka a Pártus Birodalomban.)

• XX. HARC A JÉZUSI ÖRÖKSÉGÉRT; (A „Szent Grál”, A két Mária, Az „Ember fia”, A „Fény Szüze”.)

• XXI. AZ ADIABENE KIRÁLYSÁG, (Két zsidó király Adiabenében? Az Adiabene királyság uralkodói.)

• XXII. A SZENTHÁROMSÁGUNK SZENT KORONÁJA; (A Szent Korona története, „Egy királyi szüzet a Szent Koronáért”.)

ZÁRSZÓ - A FÉNYBENÁLLÓK HÚSVÉTJA;

--------------------------------------
Magyar Biblia:

„Fogadd szeretettel e könyvet! A Világ Világosságától jön - és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe. Istenről beszél e könyv úgy, amint Őt megismerték ősapáink, és ahogy ismereteiket - évezredekkel ezelőtt - agyagtáblákra írták. Szeresd az Istent, és becsüld őseidet e könyv szerint, hisz jövődet építed általuk! Mert, aki Istennek és múltjának szeretetével megújulni képes - az halhatatlanná lesz. Az ember is és a Nemzet is”.
(Badiny Jós Ferenc)

A kötet főbb gondolatai:

• A káldeusok írták először a Mah-Gar nép történetét, a világ teremtésétől kezdve, mert ők voltak az „írás” feltalálói.

• Hol laktak a káldeusok, és melyek a hagyományaik?

• A Szellem, a Lélek és az Erő neve = IZ, a Csend, az Ősanyag és az Ősvíz együttes neve = TEN. Így lett nekünk a kezdet: ÍZ-TEN.

• Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. Az élő Lélek: ÍZ-TEN hajléka.

• Hogyan teremtette ÍZ-TEN a z Életet?

• A káldeusok hite szerint a teremtés erejének Szentháromsága.

• A Fényözön és Vízözön. A Vízözön előtti élet káldeus emlékei.

• A Biblia szó káldeus ékiratok szerinti értelmezése és jelentése.

• Hol volt a Tudás Fája?
*
--------------------------------------
MAGYAR ŐSTÖRTÉNETET KÉRÜNK ÉS NEM IDEGENT... (Buenos Aires - 1978):
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés