Újdonság

Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború

Trianon és a harmadik világháború

Badiny Jós Ferenc

Benne: Trianoni kiskáté + a ruman nép valódi történelme

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
236 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155647277
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - A magyarság igaz őstörténelme
Badiny Jós Ferenc - A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
„Ne bánjanak úgy e néppel, mint egy nyájjal. Most, mikor el kell dönteni azt, hogy a jog és a szabadság hangzatos jelszavait őszintén értelmezik-e, ezekre a szent elvekre hivatkozva kérem a NÉPSZAVAZÁS elrendelését. Elfogadjuk ennek eredményét, bármilyen legyen is az. Ha ellenfeleink visszautasítják a népakaraton nyugvó igazságos döntést, megidézem őket az emberiség lelkiismeretének ítélőszéke elé.”
(Gróf Apponyi Albert szavai a Trianoni Tárgyalásokon)

„Minden magyarnak tudnia kell azt, hogy ez a »békeszerződés« az emberi jogokat súlyosan sértő körülmények között, hamis adatokkal, csalással, az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország hatalmas seregeinek fegyverletétele előtti, a Wilson f. 14 pontban való »Megegyezés« és a fegyverszüneti szerződések megszegésével - a győztes hatalmak »önkénye« szerint készült.

Azt is tudni kell, hogy a »trianoni békeszerződéssel« a Magyarországra kényszerített új országhatárok »NEM VÉGLEGES« minősítéssel lettek megszabva...”

A békeszerződés nem végleges voltát, revíziójának lehetőségeit tartalmazó egyéb szempontjait és körülményeit ez a kötet részletesen ismerteti...
*
TARTALOM:

Memorandum az Amerikai Egyesült Államok Elnökéhez
Kelet Népeihez
ELŐSZÓ
Trianoni Kis Káté

• I. Ki akarta az első világháborút?
• II. A fegyverszünettől a békediktátumig;
A cseh annexió - A jus possessionis érvényesítése - A Felvidék elvétele - A Délvidék elvétele - Erdély elvétele - Nyugat-Magyarorzság sorsa - Ígéret a magyar kisebbségeknek - A magyar békekonferenciára meghívatásig

• III. A trianoni karnevál;
• IV. A békeparancs átvétele;
• V. Hamis tanúk segítségével elítélt Magyarország;
• VI. A meghamisított történelem;
• VII. Szabadulásra váró nemzeti kisebbségek;
• VIII. Trianon mérlege;
ZÁRSZÓ
*
Transylvánia - Dácia - Walachia
Kik a dák-ok...?
Miért telepedtek le a Kárpát-medencébe...?
A Walach-Rumánság és a békeszerződéssel hozzájuk csatolt magyar terület magyar-népe;
Mit adott a Walach-Rumán nemzetiségnek a Magyar Királyság...?
Mit adott a rumán nép és kormányzata a magyaroknak...?
MEMORANDUM
*
FÜGGELÉK:
- A rumán közigazgatás által módosított ősi sumír magyar földrajzi elnevezésekről;
- Torma Zsófia Emlékére*

Ajánljuk mellé:
Horthy Naptár 2018
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
Nagyerejű János 2,490 Ft 2 241 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei Fischer Károly Antal 3,100 Ft 2 790 Ft
A külkereskedelmi politika eszközei Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Újságcikkeim Tóth János 3,500 Ft 3 150 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Feng Shui - Út a sikerhez Lillian Too 4,990 Ft 4 491 Ft
És mégis élünk - Magyarország 1920-1930 4,500 Ft 4 050 Ft
Ama titkok ragyogása Pardi Anna 2,900 Ft 2 610 Ft
A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog Mályusz Elemér 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^