Újdonság

Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink

Ősmagyar hagyományaink

Badiny Jós Ferenc

Gyűjteményes kiadás - 3 kötet egyben

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2016
608 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9786155647147
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - A magyarság ősi gyökerei
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 6 990 Ft
Akciós bolti ár: 5 990 Ft
Gyűjteményes kiadás - 3 kötet egyben - A Mah-gar a magyar, Az ister-gami oroszlánok titka és A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.

Tisztelt professzorom, Badiny Jós Ferenc e gyűjteményes kötetben ösztönös érzékkel és kiváló előképzettséggel tárja fel őstörténetünk ezredévekre előremutató törvényszerűségeit, és cáfolja meg egyes történészek magyarságellenes, mondhatni hazaáruló megnyilvánulásait.
*
A mah-gar a magyar” c. nagylélegzetű munkája válasz Komoróczy Géza történész „Sumer és Magyar? (1976)” c. könyvében olvasható csűrcsavaros tudományosság „staniclijába” csomagolt ferdítésekre. Badiny Jós Ferenc írása a hazáját szerető, nemzetéért aggódó tudós vádirata a hebraista köntöst viselő írónak a magyarság elődeit, nemzeti öntudatát lekezelő, az ásatások és a régi írások tényeitől elrugaszkodott megnyilvánulásaira.
*

Az ister-gami [esztergomi] oroszlánok titka” felidézi a sumir-pártus-hun-magyar „táltoskirályok”-nak a Teremtő csillagvilágában gyökerező oroszlános igazságszolgáltatását és Isten által rájuk bízott népről való gondoskodást. Bizonyítéka az esztergomi királyi kápolna freskó-töredéke, mely azon pillanatot rögzíti, amikor égi utasításra el kell kezdeni a datolyapálmák beporzását.
*

A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása” c. könyv mozaikszerű fejezetei felvillantják a magyarság gyermekkorának világát, a pártus-magyarok istenhitét. A tudós-tanár lelki nagyságát, önzetlenségét jelzi, hogy némely tanítvány kutatómunkáját a sumir-magyar leszármazás egyik bizonyítékaként fogadja el, miszerint a széki vőfély a sumir Lagas város párducos védistenének napkorongos fejdíszét bokrétaként hordozza homlokán.
(Marton Veronika, Badiny Jós Ferenc volt tanítványa)
*

A kötet végén található „A megtalált magyar őstörténelem” jegyzet, amely a babiloni szumir táblákról leolvasott esztergomi romkápolna oroszlános képének magyarázata, Buenos Airesben jelent meg először, Magyarországon csak most (2016) került az olvasóközönség elé.
*
A kötet TARTALMA:

MAH-GAR A MAGYAR...!:
• Bevezető költemény: „Egy szumir kislány üzenete”;
• Bevezető;
• Nyílt levél Komoróczy Gézához;
• A szumir nyelvről;
• Hogyan mondjuk helyesen: „sumer”?
• A szumir-magyar nyelvrokonítás elismerésének nemzetközi helyzete, Henry C. Rawlison (1810 - 1895) ismertetése;
• Akiket mégsem lehet letagadni... Torma Zsófia - szumir-magyar azonosításai - Tatárlakai leletek;
• A félrevezetések sorozata;
• Mi történt a Sorbonne-on 1973-ban és magamról;
• Az Esztergomi Várkápolnáról és az oroszlánokról;
• A magyarok „Nimrud” hagyománya;
UTÓSZÓ

AZ ISTER-GAMI OROSZLÁNOK TITKA:
• A szerző az olvasóhoz;
• A szerző előszava;
• Bevezetés;
• Az Oroszlán népének karizmatikus hagyománya;
• Az égből jött uralkodó hatalom;
• A királyi karizma;
• Az „Oroszlán pár”;
• Az oroszlán farka (KUN-UR-GULA);
• Az Isten Ostora;
• Bosnyák Sándor kutatásaiból: Hatalom a néphagyományban;
• Meddig élt a Napisten?
• Az életfa;
• Az északi sarkcsillag;
• Az Ister-Gami Oroszlános Szentély;
UTÓSZÓ
- A szentély csodája;
- Az Ister-Gami oroszlánok „19,5” fokának misztériuma;
- Befejező elmélkedés;
- Az Egyedül megmaradt Ister-Gami Oroszlán Himnusza,
FÜGGELÉK

A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA:
• Bevezetőnek szánt tanúságtétel;
• Én káld-pártus keresztény vagyok!
• Korszakváltás, vagy istenek harca;
• Igazság és misztérium az egyházi művészetben;
• A káld-pártusokról;
• Káld mágusok és hagyományaik Magyarországon;
• A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye;
• A magyarok Istene;
• Új Bibliát!

A megtalált magyar őstörténelem (jegyzet)
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 6 990 Ft
Akciós bolti ár: 5 990 Ft
Mesék férfiakról nőknek Boldizsár Ildikó 2,990 Ft 2 691 Ft
A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
A székelyek rövid képes története Egyed Ákos 2,990 Ft 2 691 Ft
Álmaim valósága Agnes Golenya Purisaca 3,900 Ft 3 510 Ft
A szeretet túlcsordulása Jókai Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági Nap Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyar hieroglif írás Varga Géza 12,000 Ft 10 800 Ft
Ötvösművészet Ötvös Nagy Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Ne félj, csak higgy! Duray Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
A világ képe alföldi pásztor-szarukon Makoldi Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^